6
mrt

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

woensdag 6 maart 2024


1. Nieuwbouw BIG-register

2. Reactie vergelijkingsonderzoek Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG) naar arbeidsvoorwaarden AIOS (arts In opleiding tot specialist)

3. Uitvoering van de motie van het lid Mohandis c.s. gerichte maatregelen nemen om ontslagen in de ouderenzorg te voorkomen (Kamerstuk 31765-807)

4. Aanvraag van het CGS tot wettelijke erkenning SEH-arts als specialistentitel

5. SER-adviesaanvraag Werk en Mantelzorg

6. Besluit tot wettelijke erkenning SEH-arts als specialistentitel

7. Voortgang Kabinetsreactie Capaciteitsplan 2024-2027

8. Integraal plan om statushouders te faciliteren in de zorg te gaan werken

9. Beloning in zorg en welzijn

10. Arbeidsmarktprognose zorg en welzijn 2023

11. Rechterlijke uitspraak verdeelplan 2023

12. Reactie op verzoek commissie inzake voorstel voor aanpassing BIG-registratie voor personeelstekort in de zorg