12
jun

Eerstelijnszorg

woensdag 12 juni 2024


1. Consultatieversie visie eerstelijnszorg 2030

2. Structurele bekostiging MTVP huisartsenzorg per 2025

3. Rapport ‘Opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg’

4. Voortgangsrapportage II - Passende zorg voor fysiotherapie en oefentherapie

5. Reactie op verzoek commissie inzake tijdige toezending inhoudelijke reactie Rapport ‘Opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg’

6. EY-rapport: Private equity in de zorg (Zvw en Wlz)

7. Verslag van een schriftelijk overleg over de Stand van zaken versterking huisartsenzorg (Kamerstuk 33578-112)

8. Visie eerstelijnszorg 2030

9. Voortgang van het traject ‘Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’

10. Tweede voortgangsrapportage project vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen

11. Verslag van een schriftelijk overleg over het NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiënt (Kamerstuk 33578-97)

12. Eindverslag verkenning mondzorg – Project vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen

13. Reactie op het zwartboek ‘Een boek vol rotte tanden’

14. Stand van zaken versterking huisartsenzorg