23
mei

Procedurevergadering

donderdag 23 mei 2024


1. Derde periodiek wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland

2. Reactie op rappel van openstaande en deels voldane toezeggingen op het terrein van Koninkrijksrelaties

3. Noot: De speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns Amerika, dhr. Edison Rijna, is in Nederland in de periode van 25 juni tot 2 juli 2024. In die periode zou hij graag een gesprek plannen met de commissie Koninkrijksrelaties. 
Besluit: Gesprek plannen tussen 25 juni en 2 juli 2024.

4. Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

5. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

6.

 1. 2024Z08508 Aan stas. BZK - feitelijke vragen eerste suppletoire begroting (samenhangende met de voorjaarsnota) 16-05-2024
 2. 2023Z03441 Aan stas. BZK - Verzoek op hoogte houden vervolg Eco 24-02-2023
 3. 2022Z10093 Aan staatssecretaris BZK - Aanbieding verslag RAft KR20-05-2022

7. Brievenlijst particulieren

8. Noot: De Eilandsraad van Sint Eustatius is in juni in Nederland voor een werkbezoek en zou in die periode graag een gesprek plannen met de commissie Koninkrijksrelaties, in vervolg op de gesprekken op Sint Eustatius in mei en in Den Haag in maart. 
Besluit: Gesprek plannen in de week van 17 juni. 

9.

 • Commissiedebat Sociaal Minimum Caribisch Nederland -> Besluit: CD opnieuw plannen kort na het zomerreces.
 • Verzamelcommissiedebat CAS

10. Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Verrmeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

11. Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

12. Overzicht documenten Parlis met cie. KR als volgcommissie: 1 februari t/m 16 mei 2024

13. Brievenlijst organisaties

14. Voorjaarsnota 2024 en onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland

15. Verzoek Evaluatiecommissie Rft 2024 om gesprek

16. Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

17. Werkbezoek Aruba, Curaçao en Sint Maarten, van 19 tot en met 26 maart 2024

18.

 • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds
 • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023
 • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023
 • di 04-06-2024 19.00 - 20.00 Delegatievergadering Informeel gesprek staatssecretaris ter voorbereiding op IPKO juni 2024
 • vr 07-06-2024 t/m ma 10-06-2024 Interparlementair Koninkrijksoverleg (deelname wordt deze week per e-mail geïnventariseerd)
 • wo 12-06-2024 15.30 - 18.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023
 • di 18-06-2024 17.00 - 18.30 Gesprek Kennismaking Raad van State (starttijd op verzoek van Raad van State half uur later)
 • wo 19-06-2024 13.00 - 13.30 Procedurevergadering
 • wo 03-07-2024 13.00 - 13.30 Procedurevergadering
Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september

19. Geen verzoeken ingediend.

20. Reactie op verzoek commissie over het LGO-Forum van de Europese Commissie

21. Eindrapport beleidsdoorlichting artikel 5 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties (schuldsanering/lopende inschrijving/leningen)

22. Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

23. Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2024