21
mei

Debat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het niet instemmen met het internationale pandemieverdrag

dinsdag 21 mei 2024


1. Reactie op de motie van het lid Keijzer c.s. over uitstel vragen voor de stemming over de IHR en het pandemieakkoord tijdens de Wereldgezondheidsvergadering (Kamerstuk 25295-2175)