Besluitenlijst procedurevergadering Defensie 2 februari