Besluitenlijst van de procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven op 2 februari 2023