Besluitenlijst procedurevergadering LNV d.d. 8 februari 2023