Agenda vergadering van de werkgroep Positionering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven op 23 februari 2023