Besluitenlijst strategische procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven-onderwerpen) - donderdag 16 februari 2023