Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 21 februari 2023.