Besluitenlijst strategische procedurevergadering cie. KR d.d. 22 februari 2023