Besluitenlijst procedurevergadering CGVK dd 16 mei 2023