Besluitenlijst e-mailprocedure Voorstel van het lid Beckerman om de staatssecretaris van EZK te verzoeken om een reactie op de resultaten van de dorpsenquête Schoonebeek d.d. 30 juni 2023