Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 september 2023