Besluitenlijst procedurevergadering cie. KR d.d. 13 september 2023