Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 14-9-2023