Herziene agenda procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 11 november 2014

Den Haag, 10 november 2014Noot:* Herziene agenda i.v.m. toevoeging document aan agendapunt 9 en wijziging tijdstip i.v.m. de constituerende vergadering.Voortouwcommissie:algemene commissie voor Wonen en RijksdienstVolgcommissie(s):SZWi.v.m. agendapunt6Activiteit:ProcedurevergaderingDatum:dinsdag 11 november 2014Tijd:16.15 - 17.00 uurOpenbaar/besloten:openbaarOnderwerp:Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst (vangt aan direct na de constituerende vergadering) Brievenlijst1.Agendapunt:Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Wonen2.Agendapunt:Aanbieding van de nota …