Tweede herziene agenda procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 25 november 2014

Den Haag, 25 november 2014Noot:Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *) en wijziging volgorde agendapunten.Voortouwcommissie:algemene commissie voor Wonen en RijksdienstVolgcommissie(s):FINi.v.m. agendapunt2I&Mi.v.m. agendapunt3PEWi.v.m. agendapunt8Activiteit:ProcedurevergaderingDatum:dinsdag 25 november 2014Tijd:16.00 - 17.00 uurOpenbaar/besloten:openbaarOnderwerp:Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst Brievenlijst1.Agendapunt:Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Wonen2.Agendapunt:Wijziging van de inkomensnormen bij hypotheekverstrekking …