Agenda extra procedurevergadering vc SZW - 25 november 2014

Den Haag, 20 november 2014Voortouwcommissie:vaste commissie voor Sociale Zaken en WerkgelegenheidVolgcommissie(s):Activiteit:ProcedurevergaderingDatum:dinsdag 25 november 2014Tijd:13.45 - 14.00 uurOpenbaar/besloten:openbaarOnderwerp:Extra procedurevergadering Wet- en regelgeving1.Agendapunt:Wijze van behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) (33981)Voorstel:Noot:Ter besprekingHet wetsvoorstel is in de regeling van werkzaamhe…