Besluitenlijst extra pv vc SZW - 25 november 2014

Den Haag, 27 november 2014Voortouwcommissie:vaste commissie voor Sociale Zaken en WerkgelegenheidVolgcommissie(s):Document:Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 25 november 2014Wet- en regelgeving1.Agendapunt:Wijze van behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) (33981)Besluit:AangehoudenHet wetsvoorstel is in de regeling van werkzaamheden van 20 november 2014 aan de plenaire agenda toegevoegd.Het wetsvo…