Besluitenlijst procedurevergadering cie. VWS d.d. 27 november 2014

Den Haag, 27 november 2014Voortouwcommissie:vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en SportVolgcommissie(s):FINi.v.m. agendapunt4, 28V&Ji.v.m. agendapunt11, 13, 14, 18, 20Document:Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 27 november 2014Brievenlijst1.Agendapunt:Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Mededelingen2.Agendapunt:Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumentenZaak:Rondvraagpunt procedurevergadering - medewerker BOR, F. Wagemans - 12 november 2014. Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten - 2014Z20443Bes…