Besluitenlijst procedurevergadering commissie EUZA dd 27 november 2014

Den Haag, 28 november 2014Voortouwcommissie:vaste commissie voor Europese ZakenVolgcommissie(s):BuZai.v.m. agendapunt3, 4, 5EZi.v.m. agendapunt3RUi.v.m. agendapunt9Document:Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 27 november 2014MededelingenGeen agendapuntenBehandelvoorbehouden en subsidiariteitstoetsenGeen agendapuntenBrievenlijst1.Agendapunt:Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)UitnodigingenGeen agendapuntenBrieven van bewindslieden2.Agendapunt:Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het Nederlands EU-voorzitterschap …