Besluitenlijst Financiën - 26 november 2014

Den Haag, 28 november 2014Voortouwcommissie:vaste commissie voor FinanciënVolgcommissie(s):EUi.v.m. agendapunt16, 17, 18, 19, 20, 21, 25EZi.v.m. agendapunt8, 24SZWi.v.m. agendapunt15, 23VWSi.v.m. agendapunt22WRi.v.m. agendapunt6Document:Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 26 november 2014Besluitenlijst vorige vergadering(en)1.Agendapunt:Besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 november 2014Besluit:De besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 november 2014 wordt vastgesteld.Besluit:N.a.v. de besluitenlijst wordt op voorstel van mw. De Vries (VVD) besloten d…