Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 3 februari 2015

Den Haag, 4 februari 2015Noot:Voortouwcommissie:vaste commissie voor DefensieVolgcommissie(s):BiZai.v.m. agendapunt11BuZai.v.m. agendapunt2, 13, 16EUi.v.m. agendapunt13VWSi.v.m. agendapunt17Document:Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 3 februari 2015MededelingenGeen agendapuntenBrievenlijst1.Agendapunt:Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Brieven van minister2.Agendapunt:Voornemen tot verlenging van het verdrag met Somalië betreffende de steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming van humanitaire hulp voor Somalië tegen piraterijZaak:Br…