Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 5 februari 2015

Den Haag, 5 februari 2015Voortouwcommissie:vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapVolgcommissie(s):EZi.v.m. agendapunt9, 15, 24OCWi.v.m. agendapunt13SZWi.v.m. agendapunt7Document:Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 februari 2015Mededelingen1.Agendapunt:Kennismakingsgesprek met de nieuwe Onderwijsraad wordt gepland op donderdagnamiddag 16 april 2015Besluit: akkoordBesluitenlijst vorige vergaderingen2.Agendapunt:Besluitenlijst Procedurevergadering OCW d.d. 22 januari 2015.3.Agendapunt:Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 29 januari 2015 inzake Planning R…