Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken op 10 februari 2015

Den Haag, 12 februari 2015Voortouwcommissie:vaste commissie voor Economische ZakenVolgcommissie(s):BiZai.v.m. agendapunt26BuHa-OSi.v.m. agendapunt8, 26BuZai.v.m. agendapunt8, 26, 41DEFi.v.m. agendapunt26EUi.v.m. agendapunt25, 26, 27, 28, 32FINi.v.m. agendapunt14I&Mi.v.m. agendapunt9, 13, 16, 26, 33, 41, 42, 43, 46OCWi.v.m. agendapunt16SZWi.v.m. agendapunt26Document:Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 10 februari 2015ECONOMIE EN INNOVATIE 16.00 - 16.20Brievenlijst onderdeel Economie en Innovatie (nrs. 1 t/m 19)1.Agendapunt:Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brie…