Besluitenlijst besloten pv vc SZW - 10 februari 2015

Den Haag, 12 februari 2015Voortouwcommissie:vaste commissie voor Sociale Zaken en WerkgelegenheidVolgcommissie(s):Document:Besluitenlijst van de besloten procedurevergadering van dinsdag 10 februari 2015Overig1.Agendapunt:Organisatie rondetafelgesprekken en hoorzittingenZaak:Stafnotitie - griffier, M. Peen - 4 februari 2015Organisatie rondetafelgesprekken en hoorzittingen - 2015Z01920Besluit:Er is gekozen voor de optie waarbij de voorbereidingscommissie nog voor de eerste bijeenkomst een voorzitter kiest, en met een uitgebreide rol voor de griffier die de voorzitter rondetafelgesprek/hoorzitti…