Besluitenlijst extra pv 12 februari 2015

Den Haag, 12 februari 2015Voortouwcommissie:vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en SportDocument:Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 12 februari 2015Mededelingen1.Agendapunt:Ter bespreking de nog te ontvangen reactie op het verzoek van de commissie inzake de PGB uitbetalingsproblematiek in het algemeen, en de betaling van maandloners en declaranten in het bijzonder.Besluit:algemeen overleg plannen op donderdag 12 februari van 19.30 - 22.30 uur, 5 minuten spreektijd per fractieGriffier:Drs. A.J.M. TeunissenActiviteitnummer:2015A00591…