Besluitenlijst procedurevergadering Rijksuitgaven 21 juni 2022.