Besluitenlijst Strategische procedurevergadering commissie Defensie d.d. 29 juni 2022