Herziene agenda procedurevergadering commissie Defensie d.d. 7 juli 2022