Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 29-6-2022