Convocatie vergadering commissie voor de Werkwijze - 4 oktober