Besluitenlijst procedurevergadering commissie Rijksuitgaven van woensdag 6 juli 2022.