Besluitenlijst - procedurevergadering LNV d.d. 6 juli 2022