Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 6 juli 2022