Besluitenlijst strategische procedurevergadering d.d. 7 juli 2022