Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2022, over Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022