Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2022, over maritiem