Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2022, over Vergunningverlening, toezicht en handhaving