Wetgevingsoverleg, gehouden op 7 november 2022, over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte