Conceptverslag Onderwijshuisvesting funderend onderwijs