Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob