Conceptverslag Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)