Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 september 2023, over de AVVN