Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Extra procedurevergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[0:00:00] Goede morgen allemaal welkom bij de procedurevergadering van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid. Zoals afgesproken hebben we een extra procedurevergadering omtrent de behandeling van de wijziging van de pensioenwet.

[0:00:14] Ik wilde in de eerste plaats de heer leon de jong bedanken voor het uitdelen van de mandarijntjes. Dat was inderdaad afspraak voor de vitamientjes. Twee agendapunten hebben. We staan agendapunt één gaat over de bespreking van de verdere behandeling van het wetsvoorstel, aangezien we

[0:00:30] inmiddels zoon twee dagen hebben overlegd over de wet toekomst pensioenen en het wetgevingsoverleg nog niet af is, zou ik graag de leden willen vragen hoe zij voorzien dat het wetsvoorstel verder behandeld gaat worden. Wie kan ik het geven

[0:00:50] stond als tweede.

[0:00:51] Misschien is het dan ook nog wel even handig om agendapunt twee te behandelen. Want zoals afgesproken tijdens de vorige procedurevergadering heb ik in afgelopen vrijdag overleg gehad met de commissie parameters.

[0:01:04] Ik heb gesproken met mevrouw de vries. Inmiddels is daar ook via partners een brief over gestuurd naar uw commissie, mevrouw de vries, heeft aangegeven dat een van de vragen was. De reden waarom het zolang duurde heeft aangegeven dat het rekenwerk meer tijd vraagt en dat de technische kant van de werkzaamheden

[0:01:24] meer tijd vraagt dan verwacht. Het was namelijk zo dat ze een nieuwe modellen hebben moeten maken.

[0:01:31] Nieuwe parameters moeten maken, hebben inmiddels de hele zomervakantie doorgewerkt

[0:01:36] en daarbij wordt ook nog aangegeven dat het opleveren van advies en delen helaas geen optie was

[0:01:43] over de vraag waarom het niet gelukt is om het advies tijdig op te leveren gaf mevrouw de vries aan

[0:01:50] dat de opdracht breder is dan het beoordelen van de juistheid van het advies van de commissie parameters moet de nieuwe sets en modellen worden toegevoegd en dat vroeg meer tijd dan verwacht.

[0:02:02] Daarbij gaf ook aan dat het een complexe aangelegenheid is en dat dat langer duurt

[0:02:08] naar de planning heb ik expliciet gevraagd en daarbij heeft aangegeven dat het rekenwerk zeker deur tot kwartaal viel. Mijn opmerkingen erbij was dat de commissie gebaat is bij een nadere afbakening van kuvira, aangezien dat drie hele maanden duurt en daarover heeft

[0:02:25] mevrouw de vries aangegeven dat ze dat de commissie uiterlijk naar verwachting uiteraard dertig november een advies uitbrengen.

[0:02:36] Uiteraard heb ik daarop doorgevraagd en ze heeft ook aangegeven dat dat het gewoon niet mogelijk is om eerder te komen. Laatste vraag van de commissie ging over of het mogelijk was om een technische briefing te organiseren. Daarvan heeft ze aangegeven dat het werk van de commissie een dusdanig, hoe onderlinge samenhang kent dat het dusdanig dat de onderdelen

[0:03:04] meer moeten worden uitgekristalliseerd moeten worden getoetst aandelen die nog niet af zijn waardoor een technische briefing in haar optiek niet zou leiden tot een vruchtbare briefing waarbij antwoord gegeven zou kunnen worden op vragen. Behalve dan dat ze nog bezig zijn met het uitwerken van het advies.

[0:03:24] Daarover is een commissie een brief gestuurd aan. Daarmee

[0:03:27] hoop ik tegemoet zijn gekomen aan de wens

[0:03:30] van de commissie en uiteraard begrijpt natuurlijk dat ik niet politiek inhoudelijk op onderdelen komt doorvragen

[0:03:39] hoopt hiermee in ieder geval iets meer duidelijkheid hebben gegeven.

[0:03:42] Dan zou ik willen vragen of

[0:03:45] aan de leden wat het idee is over de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

[0:03:50] Ik begin bij de mercedes.

[0:03:53] Goed, voorzitter en goed dat we hier zijn.

[0:03:56] Dus na aanleiding van iemand procedure van mijn kant dat wij geen plenair debat hebben gehad. Vorige

[0:04:03] week, maar in plaats daarvan juist en een extra regio, regio. Waarvan constateert dat het nodig was om extra regio hebben want hij is nog steeds ziet.

[0:04:12] Klaar.

[0:04:15] Lijkt me goed om daar

[0:04:16] volledige ruimte voor te bieden. Volgens mijn moeder beantwoording

[0:04:20] de minister nog afgemaakt worden. Ik kan niet inschatten hoe lang dat duurt

[0:04:25] de kamer heeft een tweede termijn.

[0:04:27] Ik kan me voorstellen daar ook

[0:04:30] het nodige uitgewisseld zal worden, vervolgens ook weer op die tweede termijn

[0:04:34] geantwoord worden en ook ik kan niet inschatten hoe lang dat duurt. Dat maakt wel dat ik

[0:04:41] herhaal wat ik eerder heb gezegd ook aan het begin van het regio.

[0:04:46] Volgens mij goed is dat we dat we regio hebben het goed is dat de ruimte alle vragen

[0:04:53] en dat we die afmaken en vervolgens kijken hoe het dan verder gaan. Wat dan ook

[0:04:59] wat meer duidelijkheid hebt over de vragen beantwoorden de weging van de antwoorden.

[0:05:06] Dus dat is mijn voorsprong zo snel zo snel mogelijk. Zolang zolang de agenda dat toelaat om een einde

[0:05:14] beweeg je of beantwoorden ervan in te plannen

[0:05:17] en vervolgens dan ook te kijken met elkaar. Hoe verder ook juist kunnen wegen hoe het andere in anderen in elkaar steekt. Wat misschien wel zal helpen

[0:05:28] is volgens mij zijn een aantal

[0:05:30] toezeggingen of een aantal heeft de minister een aantal dingen gezegd

[0:05:35] die ook uitspreekt zouden worden, dacht ik van mening zou natuurlijk heel fijn zijn als wij, voordat wij samenkomen. Het liefst volgende week dat daar natuurlijk al een soort uitwerking schriftelijk is dat voorkomt dat wij

[0:05:50] totdat een herhaling van zetten plaatsvindt. Dus dat zal ook m n verzoek.

[0:05:54] Ik geef u voorzitter naar het ministerie zou leiden dat als er volgende week samenkomen. Dag maakt mij niet zoveel uit moeten wel agenda technisch passen.

[0:06:02] Maar dat er ook een uitwerking licht van hetgeen wat nu al is aangegeven. Dus dat zal mijn zijn.

[0:06:10] Andere leden, desnoods.

[0:06:13] Voorzitter dankuwel. Het lijkt me logisch dat we eerst het regio afmaken

[0:06:19] dus steun voor wat mercedes zegt en wat mij betreft zo snel mogelijk. Ik wilde toch nog even een ding opmerken. We hebben in februari maart volg mij zelfs in deze zaal hebben we het uitgebreid gehad over de voorbereiding van deze wet. Iedereen is uitgenodigd voor de voorbereidingscommissie. Sommigen hebben er actief deelgenomen aan een andere lijkt zo zeggen. En het kan het beeld dat soms geschapen wordt alsof de wet er doorheen gejast wordt of of andere woorden van die dienst uit. Dat is natuurlijk flauwekul. Want we zijn al een half halfjaar hiermee bezig en er is gewoon een evident belang. Ook in het land zal iedereen zich ook realiseren dat er dat er ook wel gewoon voortgang gemaakt wordt. Dus in het verlengde van de opmerkingen van de ceo van laten we de regio afmaken, zeg ik wel. Laten we dan wel doorstappen en door blijven stappen en elke stap nemen die die dan opportunist en niet het proces afraffelen niet het proces onnodig versnellen ofzo, maar ook niet onnodig vertragen.

[0:07:38] Dat gezegd hebbende volgens mij is dat duidelijk.

[0:07:41] Dankuwel. Meneer smalls. De heer leon de jong.

[0:07:45] Voorzitter, hartelijk dank. Om te beginnen. Eva. Een reactie. Haar februari maart is natuurlijk voorbereiding geweest. Vervolgens komt er een wetsvoorstel die komen er allerlei hoorzittingen en uit die hoorzitting konden voordat alle experts zeggen dat zij de omvang van die wet niet kunnen overzien dat ze grote problemen hebben met die wet dat het uitvoeringstechnische een probleem is dat er heel veel cijfers niet bekend zijn en dat heel veel experts zich grote zorgen maken. Dat maakt dus op moment dat je een parlementaire behandeling hebt dat je het moet meewegen. En dan betekent dus ook dat die stoom van van die behandelingen af moet en op het moment dat de oppositie honderdvijftig duizend keer heeft gevraagd om de cijfers van hoe pakt dit nou precies uit voor gepensioneerden. Hoe pak je nou eigenlijk precies uit met voor werkenden en iedereen die binnen de coalitie en de minister weigert gewoon blokkeert om die cijfers naar voren te brengen, dan is dat een vorm van in onze beleving doordrukken. Dat gezegd hebbende,

[0:08:44] zouden wij de voorzitter hartelijk bedanken voor het contact heeft gehad met de commissie parameters. Het is goed dat we weten dat het zeer ingewikkeld is om berekeningen te maken.

[0:08:55] Daar moeten we ook de tijd voor geven want wij hebben er helemaal niets aan als de halfbakken werk wordt afgeleverd. Zeker niet maar ik zou het volgende willen zeggen wij hebben wel als gewoon in de behandeling die cijfers nodig en ik zou willen zeggen als ze een regio. Volgende week moet worden ingepland of de week daarna of wat dan ook. Dat zou mij allemaal goed zijn. Dan kan de minister beantwoorden. Wat wat ze wil beantwoorden

[0:09:18] als de schriftelijke beantwoording is dan wil ik die schriftelijk beantwoording wel mee kunnen nemen en me in het vervolg van het regio. Dat wil ik dan ook daarmee afgesproken hebben,

[0:09:27] maar ik zou dan ook. Ik hecht veel waarde aan dat er geen plenaire behandeling plaatsvindt. Alvorens wij de cijfers van de parlementen zijn dus geen paniek. Ik zal er tegen zijn als er plenair

[0:09:40] voortzetting is zonder dat we de cijfers van parlement hebben, want het debat zal gaan in de plenaire zaal over het ontbreken van die zeer belangrijke essentiële cijfers hoe die vijftien, honderd miljard euro verdeeld.

[0:09:51] Dus dat is onze inbreng geen plannen. De behandeling en er is ook geen stemmingen alvorens de cijfers van de commissie parlement naar de kamer zijn gestuurd.

[0:09:59] Dankuwel. Meneer van de heer nijboer. Daarna omtzigt.

[0:10:03] Ik laat het oordeel over wanneer wat afhangen van hoe ver ik vind dat de wedstrijd voorstel is en we zijn nu nog bij de eerste termijn beantwoording van de minister.

[0:10:13] Het lijkt mij logisch dat zal mijn voorstel zijn dat soort dingen die ervoor worden afgemaakt. Er denk ik wel een hele dag wetgevingsoverleg nog voor nodig. Gezien. We zijn en dat we dan ook een tweede termijn volgt het volgt eigenlijk altijd op een eerste termijn en op een tweede termijn van de minister en het lijkt mij goed om drie dagen in te pen. In ieder geval daarvoor al. Dan hebben we in ieder geval genoeg als we een dag klaar zijn. Met tweede termijn wil ik niet vermoed van spreektijden. Wetgeving moeten niet al te beperkt zijn, kunnen we niet voldoen. En wat mij betreft doen we dat gewoon op maandagen, zoals altijd op wetgevingsoverleg mag van mij best de komende drie maanden zijn als dat past

[0:10:44] en dan kijken we dan wel weer waar we staan

[0:10:47] ook gehoord hebbende andere colega.

[0:10:50] Omtzigt.

[0:10:53] We zitten dank voor het heldere maar enigszins teleurstellend verhaal zeg ik ook van openbaarheid van deze commissie praat als ik vind dat het

[0:11:02] het ligt niet verschrikkelijk commissie namens maar ik vind wel dat een beetje later op de dag komt

[0:11:08] in de zin van dit is waar we waar iedereen al maanden om vraagt en dat dat nu komt

[0:11:16] dat leek me gewoon zeggen. Je verdeelt straks vijftien, honderd miljard die verdeelsleutel hangt af van die paramaters en het is niet zo dat de dag dat de commissie brabanders komt die achterop begrijpt hoe die verdeling plaatsvindt of die klopt.

[0:11:31] Daar zit dus mijn ongemak. Ik bedoel ik wilde ze met alle plezier nu verder gaan met de behandeling van de overige dingen. Nabestaandenpensioen hangt ie er niet vanavond. Dus weet je dat het allemaal over hebben. Ook over de europese rechterlijke aspecten die hanger niet van de programma s. Dus daar kunnen we rustig over praten.

[0:11:46] Maar ik geef voorwaarschuwing op het moment dat die ramen te zien liggen.

[0:11:50] Gaan we kijken wat het doet en het zou onverantwoord zijn om te denken van nou weten. Daar ga je inplannen en dat dus ik ik denk dat het een nieuwe schriftelijke ronde en een aantal nieuwe berekeningen vergt dat we daar nu al dingen op klaar moeten zetten en naar de commissie moeten vragen van elke week u eerder kunt leveren, helpt ons. Ik bedoel of je voor of tegen bent om dat te behandelen.

[0:12:15] Onder die voorwaarden kan ik instemmen. Met

[0:12:18] het voortzetten van het regio. Plenaire behandeling wil ik hier gewoon afspreken dat we pas over gaan praten momenten die dramatische liggen. Maar dan zeg ik dan komt er eerst een schriftelijke ronde over die programma s en dan gaan we niet dat niet meteen in een plenaire behandeling modus gieten.

[0:12:37] Dus daar zit ik eigenlijk heel erg mee. Persoonlijk moet ik wel zeggen ik loop op maandagen op mijn tenen en ik heb een aantal maanden grey echt weggelokt zijn.

[0:12:48] Dus als ik er niet ben is dat niet uit desinteresse. Ik ga niet mijn agenda leidend laten zijn. Maar dat duurt wel. Er zit nog een wedstrijd. Er zit nog een noodoverleg van een dans die ik zelf geschreven heb. Ik heb nog een hoorzitting en prijs georganiseerd met slachtoffers van afluisteren van het europees parlement weer niet doet. Dus met pegasus. De politici die voor moet gaan verhoren. Die ga ik niet afzeggen. Dus is gewoon even wat doet u het.

[0:13:13] Ik kom dronken zijn. Maar dat is dus een beetje de oppositie.

[0:13:18] Mevrouw dunham.

[0:13:20] Voorzitter, ik sluit me aan bij de woorden van de heer omtzigt ook ik vind het prima als we dat regio verder plannen drie dagen daarvoor nemen lijkt me ook heel goed wat meneer. We hebben op maandag nog de tijdelijke commissie corona en er zitten zes. Volgens mij vijf of zes pensioenwoordvoerders in dus ja dat wordt misschien toch wel een klein beetje lastig. Want wat mij betreft zouden we dat best zou kunnen combineren in de ochtend zich met de rest van de dag het regio. Maar dan moeten natuurlijk ook even overleggen. Met de tijdelijke commissie corona. Kunnen we hier niet beslissen,

[0:14:01] maakt alleen maar makkelijker, mevrouw

[0:14:03] de ballant.

[0:14:06] We kunnen misschien wel combineren nemen volgens mij met de corona terechte. We hebben daar ook weer de winstwaarschuwing gegeven. Er zijn veel pensioenwoordvoerders als een belangrijk wetsvoorstel. Dus daar hebben we ook weer terugval opties in de agenda s geboekt. Dus volgens mij moet dat moet toch ergens te organiseren zijn. Ik denk dat het belangrijk is wat de volgende week al in de agenda min of meer gereserveerd voor plenaire behandelingen. Ik denk dat we volgende week eerste tegen je oma moeten kijken hoe ver we kunnen komen dat we dat we dat rustig afronden

[0:14:44] en daarna verder kijken wat wat nodig is. Dus

[0:14:52] mevrouw toch.

[0:14:55] Dank u, voorzitter en ook vanuit mijn eerste stukje was die graag vocht dat u contact heeft opgenomen met vorstelijke parlement en ook voor hen zij openhartig zijn geweest, zelfs nog beter zijn. Dat helpt ons ook weer. Ik vind het fijn om te horen dat november noemde de datum dertig november. Dat klinkt nog dichterbij nog in het pepernoten seizoen. Dus ik ik vond dat goed om te horen. Ik steun het voorstel hierna moest hij het ook niet geval. Drie regio s plannen om de pepernoten liggen om door te gaan en ik steun de uitspraak dat we wij gaan met elkaar over de behandeling en dat we elke keer weer kijken wat we nodig hebben. Ik ben de beantwoording van de minister. Dus ik ben voor het voortzetten van de wetgevingsoverleg maar best wel wat toezeggingen gedaan voor uw informatie onder andere een dataverzoek over fondsen met lage dekkingsgraad. Als we het hebben even tijd nodig om het te verwerken. Volgens mij heeft minister meer toezeggingen gedaan en tot slot, voorzitter, wilde ik even aangeven dat

[0:16:02] hoe moet ik dat zeggen?

[0:16:06] Dat.

[0:16:07] Ik vind feyenoord weer scenario zou zijn dat ik dat in ieder geval even gezegd hebben over hoe we verder gaan. Maar dat uiteindelijk die informatie met elkaar nodig hebben. Belangrijk is om een einde oordeelkundig kunnen vinden, maar ook om de om de wet goed te behandelen en ik hoop dat we ook de minister en haar mensen wat tijd geven om te werken aan een nota van wijziging. Dus dus ook in de planning van de regio is een periode zit dat zij alle dingen zich op een paar punten gezegd dat ga ik verduidelijk of dat neem ik mee. Ook dat dat zij even de tijd hebben om iets te maken en daar de tijd voor te hebben in dat kwaliteiten nauwkeurigheid te doen. Dat zal mijn liefde waard zijn. En tot slot,

[0:16:50] voorzitter, ik weet ik wou nog iets zeggen. Maar ben het vergeten.

[0:16:56] Daar kunnen we altijd zo op terugkomen van kent.

[0:16:59] Dank u dank u voor uw werk als voorzitter richting de

[0:17:04] kom missieparameters en ik merkte bij het debat bij twee gio dat het wel alle kanten opschoot gingen van micronen makronen verschillende onderdelen die de wet kenmerkt

[0:17:18] en voor mij zou het heel erg behulpzaam zijn erfgoed werken zit me gewoon even in alle eerlijkheid als ze misschien per onderdeel ook kunnen gaan behandelen. Dus dat voelt een apart debat met hebben boven het nabestaandenpensioen, dat een apart debat te hebben over de mensen die geen pensioen opbouwen experimenteerruimte zzp alles wat wat daarmee te maken heeft dat we apart kijken naar die doorsnee systematiek is ook m n zaak waar we volgens mij al een hele boom over kunnen opzetten en ook een aantal afwegingen te maken hebben. Zeker als je kijkt naar de compensatie en de keuzes die daar in mogelijk zijn

[0:17:56] en dat ze de behandeling en het gesprek over de transitie wetgeving over het nieuwe contract heb gisteren even de memo s doorgenomen om te kijken van waar zitten we nou met de sommen klem en waar niet volgens mij zitten we met het met het nieuwe contract en de transitie wetgeving die ook in deze wedstrijd.

[0:18:16] Het punt is waar we misschien naar kunnen kijken of dat niet los van die wet behandeld zou moeten kunnen worden en zo

[0:18:26] denk ik verstandig zijn als we die zaken die afhankelijk zijn van die stomme even laten voor wat het is en ons richten op een aantal onderdelen en dat die ook met elkaar apart bespreken, kon het me voorstellen een beetje duidelijk is. Maar dat zou mijn voorstel zijn om het ook voor zorgen dat ze ook op op de verschillende onderdelen echt secuur met elkaar kijken naar wat wat er ligt en wat we ervan vinden. Wat dan nog keuzes in zouden kunnen zijn.

[0:18:52] Dankuwel meneer van kent. En als laatste het liefst mevrouw van beukering.

[0:18:57] We zoeken een beetje bijzonder ik als laatste dankuwel. Voorzitter, ook danken dat u contact heeft opgenomen met de voorzitter van de commissie parameters. Ik ben je gepuzzeld. Hoe heet dat? Door de laatste opmerking van kidman zou manier van kenton eigenlijk voorstellen om hun deel op en neer af te ronden met het tweede deel te wachten tot dat de scenario s liggen. Zo heb ik het niet begrepen. Zal ik vast vertellen wat ik vond het voorschot

[0:19:25] vond.

[0:19:26] Ik denk dat het verstandig is om in ieder geval de regio s dit regio af te gaan maken naar een datum prikken. Ik vind het wel grappig want ik dacht vanochtend. We doen stapje voor stapje. Dus nu even wegen dit regio en daarna zien we wel weer verder. Maar daar wordt dan een klein beetje een voorschot genomen op wanneer er wel plenair behandeld zou kunnen worden. Mij betreft namelijk pas als ze scenario s. Ze liggen en wat mij betreft wordt er gewoon even alle informatie die we nog van het ministerie krijgen af en wegen we opnieuw zoals nu ook met een extra procedurevergadering op het moment dat zover is ze wat mij betreft neem ik geen voorschot op wanneer wel naar de plenaire zaal gegaan kan worden, maar wachten we keurig alle beantwoording en stukken van het ministerie steeds af en dan op dat moment toetsen we hoe ver we zijn.

[0:20:13] Mag ik even een hele concrete vragen stellen, zegt u daarmee dat u ook het advies van de commissie parameters

[0:20:20] aan te geven dat ik dat niet belangrijk vindt, maar dat ik het voor vanochtend ook te vroeg vindt om er wat van te zeggen want we krijgen ook nog een hele hoop informatie van de minister die ze toegezegd heeft. Mevrouw me toegezwaaid eigenlijk al en ik vind het heel belangrijk dat we daar eerst naar kijken.

[0:20:36] Dank voor deze opheldering en u had ook nog een vraag aan de eer van kent geeft ervan kent de mogelijkheid om.

[0:20:43] Contant nadrukkelijk niet mijn bedoeling om zaken uit deze wet alvast plenaire af te ronden. Dan zal je de wet moeten splitsen. Maar wat wat mijn punt is is dat een aantal zaken wel gewoon uit kunnen discussiëren, denk ik in een regio en een aantal zaken. Niet omdat we de somber nog niet kunnen maken, moeten we onvoldoende inzicht hebben in wat de gevolgen zijn

[0:21:07] en om mijn voorstel zou zijn om in die regio s die gepland kan worden. De zaken die samenhangen met de sommen die nog gemaakt moeten worden om die zaak niet te bespreken en de zaak die er los van staan wel te bespreken. Dus nabestaandenpensioen en dat soort zaken en de mensen die geen pensioen opbouwen die delen van de wet wel te bespreken en de delen die samenhangen met de somber niet.

[0:21:31] Mevrouw van.

[0:21:32] Ik voer ze. Daar heb ik geen behoefte aan. Is

[0:21:36] duidelijke taal.

[0:21:37] Ik probeer een van de gemene deler te vinden. In de eerste plaats, zoals meerdere leden van de commissie aangeven, bestaat de behoefte om een aantal toezeggingen die de minister heeft gedaan tijdens de eerste termijn om op papier te zetten richting commissie te zenden.

[0:21:53] Uiteraard moet zorgvuldig gebeuren, maar op kort mogelijk op een zo kort mogelijke termijn

[0:21:58] de tweede conclusie te trekken is dat de wens is om het wetgevingsoverleg voort te zetten.

[0:22:06] Aanstaande maandag is niet mogelijk vanwege zalen die niet beschikbaar zijn.

[0:22:12] De mogelijkheid bestaat wel op woensdagavond

[0:22:17] en of donderdagavond

[0:22:19] en of volgende week maandag overleggen.

[0:22:25] Kijk even naar woensdagavond aanstaande woensdagavond hebben we het over.

[0:22:31] Mooi moment. Ja. Meneer, aldus achtentwintig september, negenentwintig september en drie oktober nicholas.

[0:22:39] Voorzitter,

[0:22:42] Ja ik heb een beetje rondgevraagd. Jij moet het zeggen en ik heb begrepen dat het mogelijk is om aan de regio.

[0:22:52] Te houden

[0:22:53] die informatie staat in contrast met de informatie die wij vanuit de griffier hebben.

[0:22:58] Ik zou niet willen twijfelen aan uw voorzitterschap.

[0:23:01] Ik geef die uiteraard niet te twijfelen aan onze griffier. Dus dat gaan we gaan regelen.

[0:23:07] Ik trucjes

[0:23:09] gaan agenda is gehaald. Dat dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dus dus dat kunnen we nog laten regelen.

[0:23:17] Heb je dat gehoord.

[0:23:19] Ja dat is inderdaad staat van de unie gaat niet door. Ja ja dat zou mooi moment. Nu gaat het even alle kanten op. Dus dus er bestaat dus nog de mogelijkheid om de staat van de unie niet doorgaat maandag een overleg te hebben. Maar dat vraagt mijn naam weten we niet zeker. Dus dan hebben we in ieder geval wel en dat kunnen we wel met zekerheid zeggen woensdag donderdag of en of maandag houdt er rekening mee dat dat de minister ook de antwoorden waar u naar gevraagd wat op papier gezet moet worden en daar zit volgens mij ook model berekening bij waar volgens mij, mevrouw, maar toch ook meerdere van uw leden om hebben gevraagd. Leo, leo.

[0:23:59] Ik zou zeggen dan voor sherlock als moment dat dat wij als oppositie zeggen terwijl wij echt grote moeite hebben met deze hele behandeling. Oké, laten we het regio toch maar voortzetten, zodat we

[0:24:14] ook nog wat bruikbare informatie uit kunnen halen dan niet die druk op maandag bevoegd komende maandag. Ik bedoel dat is zo. Kortdag niet alleen richting de minister ook richting de leden. Ik zou willen voorstellen dat als het al volgende week lukt omdat die woensdag donderdag. Dat zou kijk ik zie al dat is erg kort dag.

[0:24:31] Dus ik snap dat er een dat er een beetje zorgen dat dat er leden zijn hier willen door laten lopen. Maar

[0:24:41] het is nu donderdag. We zitten nog midden in het atb verhaal. Ik moet soms ook weg en we zijn allemaal bezig daar volgens mij. En voor volgende week hebben de meeste leden ook al gaan naar sporen zitten buiten de commissie activiteiten onder politieke activiteiten er dus buiten commissie activiteiten, politieke activiteit waarmee zijn agenda gevuld.

[0:24:59] Dus laten we een beetje de ruimte naar elkaar zoeken

[0:25:02] en als dat dus niet volgende week lukt dat we niet weten op iets doen en dan met dat middel met de hoop dat ook weer omtzigt en andere gewoon bij aanwezig kunnen zijn.

[0:25:14] Ik maak even mijn conclusies af en daarna kom ik bij conclusie twee kom ik nog even terug met een rondje op de vraag op welke termijn een derde conclusie is dat men dat hoorde ik meerdere van u. Volgens mij de meerderheid van uw commissie zeggen laten we eerst het wetgevingsoverleg afmaken en vervolgens bij een volgende procedure vergadering al dan niet een extra procedurevergadering kijken hoe de verdere behandeling gaan doen. Dus dus even mijn mijn concrete vraag is op het punt twee. Op welke termijn wenst u de wetgevingsoverleg wetgevingsoverleg voort te zetten en daarbij is de mogelijkheid dat we gaan kijken of het aanstaande maandag lukt dan weten we wel in ieder geval tot woensdag donderdag en de maandag daarna

[0:26:03] mogelijk is.

[0:26:05] Dat is niet gecheckt. Maar de kans is aanzienlijk dat dat roman s. Ik kijk naar leren om zich daarna ga ik verder met strontje.

[0:26:16] We hebben geloof ik. Vier van de elven blokjes gehad en dat betekent dat nog zeventig gaan zijn een aantal franse iets korter maar blokjes voor het nabestaandenpensioen en juridische consequenties zijn zo zeggen niet klein. Ik zou dus echt wel de voorkeur hebben om gewoon een dag uit te trekken. Want als je avond hier een avond. Daar gaat doen terwijl je ook nog dingen naast doet

[0:26:38] is mijn ervaring. Dan word je gek. Moet ik niet samen met de thc doen dan gewoon drie oktober tien uur s middags smokkel beginnen want anders dan dan halen we er wel een hebben de meerderheid in de commissie

[0:27:01] en dan zou ik echt een voorkeur hebben voor een volledige maandag en dan zou ik ook de voorkeur hebben dat u zo snel mogelijk met potlood.

[0:27:09] Een aantal hele dagen blokkeert. En als dat een vrijdag is is dat even een vrijdag. Zo beheert. Maar ja dit dit moet je niet. Drie uur savonds. Dit moet je niet tussen zeven en tien s avonds doen en dan gefrustreerd aan het eind van de dag.

[0:27:23] Verder gaan.

[0:27:27] De heer nijboer. Nou ik ben het er helemaal mee eens dat verstandig is, gezien de omvang en de lengte dat we gewoon de hele dag in plannen en ik viel van het is ook mooi om zes uur een keer klaar is van tien tot ze je plaats. Wat we mogen we die tot me inplannen met het geen ramp. Als het dan een keer dat onderdeel is afgesloten ding en ik vind zelf echter principe dat we eigenlijk op maandagen wetgeving doen omdat je dan een hele dag kunt hebben. En niet met hadden we vorige keer natuurlijk op donderdag collega´s naar plenaire of andere wetgeving moeten dus niet voor niks. En er is een grote wet. Dus ik echt wel aan die maandag ook omdat ik op donderdag hebben we misschien geen wetgeving maken mijnbouw, groningen en wonen. Ja dat is niet voor niks dat dat dol op camera dagen is en als je dan moet kiezen. Dat is dat kan wel een keer maar dat vind ik eigenlijk bij zijn planbare wetgeving niet goed. Dus ik ik ben gewoon voor. Echt wel voor maandag. En als het moet ben ik ten principale als het tegen vrijdag van de mensen in de regio die familie hebben. Maar als dat per se moet kan ik daar wel mee leven dat hij van mijn volk in die voorkeur maandag in die kamer daar.

[0:28:24] Dankuwel meneer nijboer helder mevrouw dunham

[0:28:28] voorzitter sluiten, maar ik hoor ook wat de heer smals zegt niet onnodig versnellen, maar niet vertragen. Ik zou het heel fijn vinden als we volgende week even in ieder geval de tijd krijgen om informatie te verwerken en in die week erna.

[0:28:43] We gaan plannen.

[0:28:49] Nee dat is

[0:28:50] moet aanstaande maandag maandag dan even kijken van kent.

[0:28:58] Ik hoorde terug om te zoeken naar de oktober.

[0:29:11] Ik had hem ook in mijn agenda staan. Inderdaad

[0:29:17] zou misschien optie kunnen zijn dat we minder met elkaar daarheen reizen na de vergadering kick aan. Ik moet sowieso afspraken afzeggen welke maandag te woord en ik vind het niet netjes om voor aanstaande maandag nog afspraken af te zeggen

[0:29:33] ik zal er wel voor zijn dat ze niet op zo n korte termijn met zo druk die behandeling voortzetten, ook omdat ze nog geen informatie moeten krijgen die we ook nog moeten checken en verwerken, zodat lijkt me dat lijkt me sowieso jack of om alle mensen praten overal doorheen.

[0:29:54] Ik zal verhalen luisteren naar de heer van kent.

[0:29:59] Dus aanstaande maandag is ze wat mij betreft uitgesloten vrijdagen zijn voor mij heel ingewikkeld partijen verplichtingen niveau vrijdagavonden

[0:30:10] en ik zou willen voorstellen om op de maandagen wat nijboer zei wel aantonen van tien tot zes en niet dat we op een gegeven moment hier krijgen een gek aan het maken zijn en debat niet meer op goede manier kunnen voeren.

[0:30:25] Andere leden, de heren omtzigt.

[0:30:30] Dit afgekaart is dan wil ik nog wel twee andere voorstellen.

[0:30:34] Oké, laten we dan eerst even dit af kaarten. Andere leden.

[0:30:39] Nee dat is niet het geval. Lieve commissieleider. Als we een betere naar de agenda kijken dan met de som. Ik hoor dat dat aanstaande maandag voeren voor een aantal leden

[0:30:54] ingewikkeld gaat worden. Dan hebben we drie oktober staan op ma me maandag. Maar dan hebben we bezoek aan een monument en dat begint om vier uur heb ik begrepen. Dus dat splijt de dag ook in tweeën. Dat wordt ingewikkeld. Dus mijn voorstel is om in die week veertig de week van drie oktober gaan kijken of het mogelijk is om op

[0:31:14] woensdag of donderdag een hele dag hiervoor te plannen.

[0:31:21] Dan kunt u dit dan maak ik het makkelijk gaan we naar tien oktober.

[0:31:28] Ik hoor geen bezwaar.

[0:31:31] Ik zeg dat ik er niet ben zet in principe in straatsburg. Maar daar moet ik mijn rapport verdedigen. Dit is wat ik bedoelde met adringa niet.

[0:31:39] Maar we zitten bekijken. In ieder geval naar de mogelijkheden. Tien oktober is maar voor meerdere leden wel werkbaar

[0:31:51] mag nog

[0:31:52] mijn element op tafel leggen want ik hoor colega zeggen komende maandag is wel heel snel dat dat snap ik dacht dat je misschien met al dingen gepland heb ik dingen gepland staan, maar we hoeven ons daar niet specifiek nog verder op voor te bereiden, want het is de beantwoording. Dus

[0:32:10] ik hoorde mensen zeggen ja, we hebben allemaal informatie te verwerken. Volgens mij komt die informatie naar ons toe en moeten we daarna verwerken. Dus wat mij betreft is zal maandag nog steeds een optie zijn.

[0:32:21] Het is de uitdrukkelijke wens geweest van een aantal leden, waaronder de heer ceder om de beantwoording van de minister te krijgen

[0:32:30] voor volgens mij heb ik de eer te horen zeggen bij aanvang van deze vergadering, of we dan voor het wetgevingsoverleg, voor het vervolg van het wetgevingsoverleg de antwoorden van de minister schriftelijk zouden krijgen.

[0:32:44] Ik hoop dat ik dat me nog goed herinner,

[0:32:46] Ik heb thee, ik heb tweelingen gevraagd beantwoording van het regio. Wat kan omdat het een beantwoording is, kan dat wat mij betreft

[0:32:55] vrij snel als er ruimte in de agenda.

[0:32:57] Ik heb wel gevraagd. Er is tijdens tijdens de eerste hulp van de beantwoording zijn er een aantal toezeggingen gedaan als het kan dus op mijn verzoek geweest aan de voorzitter manier chili te vragen, want als wij

[0:33:11] het regio hebben. Nogmaals, wat mij betreft komt volgende week wel een brief te hebben met in ieder geval hetgeen want de vorige keer is toegezegd.

[0:33:23] Nou kijk, ik leg even geworden

[0:33:27] mogelijkheid neer om een besluit te nemen. Dus dus ik zou ik zou graag van de leden willen horen en dan echt heel kort zesentwintig oktober

[0:33:38] september of tien oktober. Dus dus of u alstublieft even kan zeggen. Zesentwintig september of tien oktober de heer de jong. De voorzitter.

[0:33:48] Was bijna tot zijn conclusie voor tien oktober en ik zou hem daar graag willen sterren. Tien oktober.

[0:33:56] Desnoods bij de data zijn voor mijn mogelijk.

[0:34:01] Dat geldt voor meerdere leden bij de data zijn mogelijk en aangezien ik zeg maar meerderen, de heer de jong in ieder geval aangeeft tot zesentwintig september niet mogelijk is voor hem en voor de eer om zich tien oktober

[0:34:16] dit niet.

[0:34:20] Ik moet al zoveel

[0:34:21] zesentwintig september moet er van kent zoveel dingen afzeggen dat ik dat we dan hier bij besluiten om het op tien oktober die we gaan erop sturen dat op dat het wetgevingsoverleg vervolgd kan worden. Op tien oktober onder voorbehoud zeg ik er heel voorzichtig mee omdat we nog moeten kijken of het mogelijk is om het tien oktober doen of ons beschikbaar is. Mevrouw van beukering.

[0:34:43] Voorzitter, ik herken dat u deze conclusie trekt. Dus dank dat u uw best doet vlees procedurevergadering zo te leiden dat we een besluit nemen. Het verzoek lachen om drie dagen te gaan zoeken. Dus ik stel voor dat we dan tien oktober als eerste termijn kabinet vervolgen, maar ook meteen opzoek gaan naar dag twee en drie voor een who. Want ik zie de bui al hangen want dan gaan we ook krijgen dat agenda is vol zitten. Ik moet mijn agenda leegmaken. Dat hoeft niet. Maar dan wil ik het wel graag zo snel mogelijk ingepland.

[0:35:17] Goed punt. We gaan in ieder geval sturen die tien oktober en proberen we ook nog twee alternatieven daad of twee extra data. Ik zeg t verkeerd twee extra water aan te koppelen. Mevrouw dunham.

[0:35:29] Nee, voorzitter, dank. Het was dezelfde opmerking.

[0:35:33] Dat is fijn. Dan hebben we dat hierbij besloten.

[0:35:36] Dus mag je daar dan niet helemaal goed. U ook rekening houden met wanneer de wetgevers dagen belastingplan zijn.

[0:35:46] Is ze echt echt om combineren door sommigen.

[0:35:50] Je kan niet ook vooral verder.

[0:35:52] Ik het allemaal goed,

[0:35:54] Dus dus we gaan kijken naar maandag tien oktober probeerde er twee extra data te koppelen en we proberen zoveel mogelijk rekening moeten houden met andere wetgevingsoverleg ik bijvoorbeeld op maandag tien oktober de motor vlucht mensenrechtenbeleid dus ook een belangrijk onderwerp. Maar goed begrijp, moet uiteraard ook keuzes gaan maken. Ik meneer omtzigt had nog twee andere verzoeken hierbij in ieder geval een besluit genomen.

[0:36:21] Moet open en daarna zo snel mogelijk klaar. Voorzitter, ik heb twee verzoeken. Ik wil zeker nooit iets uitgesteld wordt kijken of met een aantal collega s kunnen kijken of bepaalde collega´s om bepaalde blokjes op het voortouw kunnen hebben om door te vragen op bepaalde zaken niet met rapporteurs gewerkt,

[0:36:39] maar ik werk wel maar ik merk wel dat we te weinig technisch doorvragen. Zeg me gewoon alle eerlijkheid bij en dat weten we afstemmen dat bepaalde mensen bepaalde thema s pakken.

[0:36:51] Met tweede dat ik wel te besluit zou willen voorleggen is dat wij de commissie verzoeken

[0:36:57] zo snel mogelijk bedanken voor de open brief, maar we zoeken wel dat elke dag eerder hier helpt bij de behandeling, maar ik zou hier wel een besluit willen nemen dat wij niet besluiten nemen dat we niet kunnen behandelen zonder dat we deze piramides hebben ook om duidelijkheid te geven naar buiten toe. Je kunt echt niet. Je kunt echt niet boven de markt laten hangen, zeg ik. Maar dat je nu nog niet wilt dat je dat je het mogelijk houdt, zodat je

[0:37:21] terwijl de nieuwe modellen gemaakt worden. Dat betekent dat de piramides ingrijpend wijzigen.

[0:37:25] Dat je zou willen gaan behandelen we de ik vind je besluit vandaag moet nemen.

[0:37:34] Even over de omtzigt twee punten aan het eerste punt gaat over het doorvragen denkt dat het verstandig is als ik zo vrij mag zijn als commissievoorzitter om elkaar op te zoeken en wat dat betreft een verdeling te maken. Dat is aan de commissielid zelf. Het tweede punt gaat over het besluit dat de plenaire behandeling niet gaat plaatsvinden voordat de commissie parameters

[0:38:02] het advies heeft opgeleverd. Dat besluit leg ik even voor de heer de jong.

[0:38:06] Dat was ook mijn eerste bezoek hier vanochtend om.

[0:38:08] In de planning.

[0:38:10] De regio worden ingepland, dan is dat zo maar dat er geen plenaire behandeling plaatsvindt. Alvorens wij de parameters cijfers hebben hecht veel waarde aan. Want zonder die cijfers kan je niet eens een algehele over je te spreken en zeker niet stemmen. Daar ligt mijn punt g g geen plenaire behandeling en dus ook geen stemming alvorens de parameters te liggen.

[0:38:31] De heer de jong steunt de lijn van omtzigt. Mevrouw van beukering.

[0:38:35] Voorzitter, ik ik probeerde in eerste instantie al hier wat over te zeggen wat ik gewoon wat zich nu vreten is dat hij pas op tien oktober verder gaan praten met de met de minister hennis is nog bezig met haar beantwoording. Minister heeft al in haar eerste blok is het enorme toegezegd en ik vind het gewoon niet. Sjiek om nu een besluit te nemen, terwijl we nog bezig zijn met de regio is mij dus ik

[0:38:59] wat mij betreft geen steun voor het voorstel

[0:39:06] over twintig minuten begint het begint het weer la la. Laat ik het nou laat ik het voor de overzichtelijkheid zodoende lijn. De punt van de omtzigt is. We gaan niet plenair behandelen voor het advies. Mevrouw van beukering zegt

[0:39:25] laten we daar nu geen besluit over nemen, dan zou ik de leden willen vragen of ze zich scharen achter mevrouw van beukering of smalls.

[0:39:35] Voorzitter, overigens, het eerste voorstel van meneer omtzigt uitstekend in uw interpretatie ervan. Uitstekend. Lijkt me heel goed.

[0:39:44] Het tweede heb ik in ieder geval wel besluiten om volgende week niet planeet te behandelen.

[0:39:49] Dus volgens mij hebben dat impliciet dat besluit genomen, maar kunnen ook expliciet maken. Dus dus daarmee is een gedeelte van het probleem wellicht opgelost. Wat mij betreft, want in het regio is ook aan bod gekomen. Dit hele issue over missieparameters. Wij verschillen daar allemaal van mening over en ik ben het heel erg met mevrouw buiging eens dat we dat besluit kunnen we ook laten nemen. Laten we eerst beantwoord afwachten. En dan zien we verder one step met de tuin.

[0:40:19] Nee ik maak je rondje af. Er staat maar weg.

[0:40:25] Voor ze akkoord op de eerste voorstel van om omtzigt op het tweede. Ik blijf bij wat ik eerder heb aangeven. Voor mij moeten twee regio af afmaken. Voor mij je dan pas beweging maken met de informatie die licht dus geen steun.

[0:40:38] Van kent.

[0:40:40] Volgens mij kan je zonder te weten wat

[0:40:42] dit precies allemaal gaat doen. Deze wet geen besluit nemen.

[0:40:46] Zoiets zou te gek zijn om en als die commissie parameters met een advies komt, is het ook noodzakelijk dat er ook op mensen klaarstaan bij het ministerie en op andere plekken om somber te gaan maken

[0:40:58] om verdere vertraging te voorkomen. Lijkt me verstandig dat dat signaal richting ministerie afgeven van zorgde een dutje op dertig november paraat staat om zo snel mogelijk die informatie naar de kamer te kunnen sturen.

[0:41:09] Al met al uw stuntelaars omtzigt.

[0:41:13] Voor voorzitter, ik heb in de bak.

[0:41:15] Jouw deel van het debat. Daar heb ik aangegeven dat ik vind dat de politiek de herverdeling keuzes moet maken en we weten helemaal weer die commissie zegt we komen nu dertig november. Maar je weet niet of ze het uitkomen. Dus krijgen we ruzie. Dus ik vind het altijd afhankelijk maken van een commissie voor wetgeving niet zo verstandig. Dus ik steunde lijn dat we dit wetgevingsoverleg eerst afmaken. Dat zal nog wel de nodige tijd vergen dan kijken waar we staan en dan beoordelen hoe ver we zijn populaire behandeling en eerlijk gezegd was dat ook al uw conclusie, maar via een omweg en dat begrijp ik goed, want alle middelen worden ingezet. Deze discussie binnen europa.

[0:41:50] Volgens mij is was inderdaad mijn derde conclusie naar aanleiding van het eerste rondje dat we dat we het wetgevingsoverleg voortzetten en dat doen we op tien oktober

[0:42:03] met een aantal extra data dat we naar de bar. Wanneer het wetgevingsoverleg is geweest tijdens een procedurevergadering of een extra procedurevergadering uit elkaar gaan kijken waar we staan of het al dan niet planeet behandeld kan worden.

[0:42:18] Volgens mij hebben we onze agenda

[0:42:21] afgewerkt en mevrouw toegeeft nog een prangend punt voor de navo.

[0:42:27] Ik wilde het vorige zeggen nog even dat ik denk dat het belangrijk is dat we informatie nodig hebben. Die krijgen die we nodig hebben en dat naast de eigen appreciatie ik het ook belangrijk vindt als zijn collega´s zijn die al langer hebben aangegeven. Ik heb dit nodig. Dan is dat ook wat ik meewegen zeker een tijdpad waarin we nu zitten denk ik dat het goed is om te doen. Dus als ik nu zou moeten kiezen. Voorzitter, dan zeg ik kan maar ik hoop dat wij het als we dit dit gesprek met elkaar voortzetten dat we dan gewoon. Dan kijken naar wat we nodig hebben. En ook luistert naar collega´s. Die zeggen dat iets anders nodig hebben. Maar ik had een ander verzoek. Voorzitter, en dat was dat. Misschien heb ik het gekregen heb ik het gemist in de drukte de lagere regelgeving die is in consultatie geweest maar daar was ze niet met ons gedeeld doorgeleiden of u die vragen ook nog zou kunnen doorgeleiden.

[0:43:22] Dat gaan we zijn informatieverzoek. Dus dat geleid wordt door het kabinet. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze extra procedurevergadering en de commissieleden en wens ik u veel sterkte met de voortzetting van de algemene politieke beschouwingen dankuwel.