Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Financiën

[0:00:00] Goede morgen en welkom bij de procedurevergadering van de commissie financiën van twintig september besluit duitsers negenentwintig september.

[0:00:11] Ik heb het heuglijke feit jullie voor te mogen zetten. Dus af en toe ziet hier zal u van de gevierde schoppen onder de tafel zien als ik een punt overslaan, maar ik zal proberen een goede baan te leiden stond altijd aan mijn bucket list om de procedurevergadering financien voortzetten. Dus mooi dat u zo ver heet de volgende leden welkom. Tony van dijck pvv roncoli van d zesenzestig volkert het seaga van vvd cda groenlinks en de heer omzigt van het om zegt

[0:00:39] ik begin bij de regeling van werkzaamheden en wie mag ik het woord geven aan de heer tony van dijck.

[0:00:51] Ik had gevraagd

[0:00:55] de zaak een beetje te bespoedigen. Wat betreft de brief aan de regering die ze hebben aangekondigd ten aanzien van het prijsplafond van de energierekening, maar ze hebben ook gezegd we komen met een pakket voor het mkb en ze zouden fulltime of meer meer regeling gaan uitwerken.

[0:01:13] De werkkostenregeling zoals aangenomen met een motie die komen misschien ook hoe ze gaan vormgeven. Kan ook in. Dus ik mis allemaal losse eindjes en we hebben volgende week de algemene financiële beschouwingen en dat is natuurlijk heel lastig om voor te bereiden

[0:01:30] op belangrijke dossiers. Een ander vraagtekens staan. Dus ik zou eigenlijk willen verzoeken om het kabinet voor het weekend vrijdag vijf uur ofzo of over eerder

[0:01:41] om met die ziet met stukken te komen.

[0:01:44] Ja. En dan hoor ik een aantal keer van dijk een aantal punten noemen onderhandeld energie, plafond en mkb regeling hoorde van dijk. Ook de mee. De fulltime bonus noemen. Het verzoek. Daar heb ik de motie zal begrepen dat hij voor het eind van het jaar naar de kamer moet komen. Maar we kunstbezit ieder doorgeleiden dat daar ook de commissie financiën er spoed achter.

[0:02:07] Graag als ik ook omdat ik lees dat die voltijds bonus niet haalbaar is en dus moeten we snel gaan acteren om alternatieven te zoeken. Dus al horen we dat maar van jongens dit horen niet, dan moeten we kijken hoe we dat anders gaan.

[0:02:23] Mevrouw, toch,

[0:02:25] En steun steun voor dit verzoek en als ik dat zo mag interpreteren dat volg mij ook fijn is om te weten wat de budgettaire kaders zijn want dat is nu ook op basis van de stukken niet duidelijk en het tweede gaat over de koopkrachteffecten van het mef waar het stuk blijft pakket niet in zat en bosma is dat ook belangrijk voor de ab. En ik hoorde de collega van dijk. De deadline van vrijdag noemen. Dat zou echt top zijn. Ik kan me ook voorstellen dat dat de mensen gewoon aan moeten werken. Dus als het maandag wordt het een dag hebben om het te kunnen lezen, zou ik daarmee kunnen leven. Vrijdag liever, maar dat moet ik even toevoegen. Voorzitter.

[0:03:03] Helder zo snel mogelijk illegaal geval voor de asb met genoeg tijd om het te bestuderen.

[0:03:08] Ik doe dit met name want ik ben bang, zoals de vorige keren de koopkracht brief. Die kon gewoon tijdens de tijdens prinsjesdag tijdens het voorlezen van de dingen. Dus ik wil het eigenlijk voor het weekend want anders kan ik het.

[0:03:21] We hebben te weinig tijd om hun allemaal te lezen en voor te bereiden. Dan wordt het weer een haas en het garavel.

[0:03:27] Uw verzoek is helder omtzigt.

[0:03:30] Voorzichtig natuurlijk volledig steunt. Het verzoek

[0:03:33] dan wil ik ook graag heel precies weten en dat kan vrijdag sowieso wat de energiebelastingtarief zullen zijn, omdat het die vier komma zeven miljard dekking wordt eruit gehaald uit het pakket. Dus ik begrijp dat de btw naar eenentwintig procent gaat op gas, elektriciteit dat niet dat er iets met de heffingskorting gebeurt, dan wil ik graag de voorgestelde tarieven voor de regering van de regering weet want kanker ook een beetje kijken van ja wat wat doet dat prijsplafond.

[0:04:00] Helder. Ik kijk even rond geen andere punten begeleiden wij dit die door een volgend punt van de heer omtzigt.

[0:04:06] Dankuwel. Voorzitter, we hebben de toezegging bij het eurogroep ecofin flash toekomst euro,

[0:04:15] dat we een bij bijgepraat zouden worden of inzake zouden krijgen in de plannen van in de containers die planning als er iets met u zou gebeuren

[0:04:26] en ik zal dat gaan inplannen.

[0:04:27] Dus dat is aan de regering of ze kiezen voor inzage in de plannen of

[0:04:32] m n overleggen over die plannen. Max zou wel graag dat op niet al te lange termijn inplannen.

[0:04:43] Voorzitter, vraag bedoeld om dit vertrouwelijke brief met de commissie.

[0:04:48] Dat was de toezegging. De toezegging was of geven inzage. Maar als die inzage is gaan vertalen brieven. Dus ze kunnen kiezen. Ze kunnen kiezen dat ze ter inzage gelegen ergens vertrouwelijk

[0:04:59] of ze kunnen een vertrouwelijke briefing.

[0:05:02] Ik denk dat het een staatsgeheimen en geen vertrouwelijke briefing is overigens

[0:05:06] dus dat heeft ook nog iets meer voeten in de aarde over mobieltjes inleveren en alles wat erbij hoort, zeg ik maar even bij of het is een vertrouwelijk overleg met de minister en het is aan de minister om hun verdriet te kiezen om op welke wijze zij ons daarin zagen.

[0:05:22] Verschaffen,

[0:05:24] Meneer de voorzitter, korte reactie. Ik kan het niet goed genoeg beoordelen deze materie, maar ik zou willen vragen om een brief van tevoren van het kabinet hierover.

[0:05:33] Dat is precies wat ik vraag op welke van de drie wijzen ze willen implementeren. En dan gaan inplannen. Ze heeft die toezegging gedaan. U was daar bij de griffie heeft een genoteerd als toezegging. Dus ik wil gewoon gaan gewoon gaan plannen en ik ben dus forum vrij dus ik zeg niet. Het moet op deze manier. Dat laat ik als de regering net iets andere manier heeft, zult u mij niet horen van dit doen we niet.

[0:05:54] Volgens mij is het verzoek helder. Er komt eerst een brief van het kabinet hoe geïnformeerd kan worden. En dan begrijp ik ook de vloek van die zich dan wel zo snel mogelijk dan ook iets inplanten.

[0:06:04] Dan kunnen inplannen vast regelen denk ik. Als ze dat aanbieden en dan wil ik de brief ook binnen binnen een week hier hebben.

[0:06:12] Geleide het verzoek door.

[0:06:14] Oké dan gaan wij naar de besluitenlijsten. Ik kijk rond zijn er op of aanmerkingen bij de besluitenlijsten. Zo niet, dan is dat de besluitenlijsten. Dan ga ik naar de brievenlijst

[0:06:25] en we gaan er even pagina voorpagina doorheen pagina één

[0:06:30] pagina twee

[0:06:32] pagina drie dat brievenlijst. Dan gaan we naar agendapunt vier. De reactie op het verzoek van de commissie over zorgpunten uit de gesprekken met de oude panel kinderopvangtoeslag.

[0:06:46] Nee dan ga ik naar agendapunten vijf en daar zat ook een beslissen. Punt een nota achter

[0:06:51] en die wil ik even een voor een langslopen en dan begin ik bij beslissend hem op dat die staan op pagina drie van de agenda.

[0:06:57] Eerst kunt u instemmen met een blok indeling.

[0:07:01] Dat is het geval. Kunt u instemt het hanteren van de educatieve spreektijden van vijfentwintig minuten.

[0:07:06] Dat is ook het geval zie ik ik zie een opmerking wanneer omtzigt.

[0:07:10] Ik kan er helemaal mee instemmen. Ik had bij de vorige prostituee vergunning rond had ik het eerste regio mis

[0:07:15] vanwege privé redenen. Dat is nooit gebeurd, maar dat ik

[0:07:19] ik zal proberen een schriftelijke inbreng te leveren die echt niet fulltime vijfentwintig minuten gaat zal ik dan de rest van proces mee kan mee kan doen.

[0:07:27] Het schriftelijke inbreng is komende maandag.

[0:07:29] Dat weet ik, maar ook als als men verwacht van mij dat als ik niet bij jou ben dan een korte schriftelijke mijn leven dan zou ik dat doen als je dat niet wil. Prima, maar.

[0:07:39] Dan gaan we naar drie het niet hanteren van een blok indeling van de plenaire behandeling zitten de wind zoon er de hele tijd bij ons ook zo met instemming aanvaard dan het het hanteren van de begroting volgorde in de regio s.

[0:07:55] Dan gaan we dat zo doen en punt vijf het instemt met voorstel om eventuele moties niet al in te dienen tijdens de regio, maar tijdens de plenaire behandeling en kijk even naar de heer omtzigt.

[0:08:05] Ik zou een uitzondering willen maken. Vast een van de plegers een motie in wil dienen die uitnodigt om een nota van wijziging in te dienen

[0:08:12] want dan moet je hem eigenlijk van de tweede regio, andy en dus al je al je s een ander moment. Maar als je zeg maar dit pakket bevalt me niet. Ik wil van de regering nu iets dat nog in het belastingplan veranderd moet worden. Dan moet dat hij een tweede regio, zeg ik maar even mee.

[0:08:24] Dat lijkt mij zie dan zal ik op instemming kan rekenen want dat raakt aan de kern van de wet en dan moet je daar zat plenair nog af. Kunnen we anders dat ze een redelijk verzoek. Oké dan is dat bij deze vastgesteld. Dan gaan we naar.

[0:08:34] Oh mevrouw. Maar toch.

[0:08:38] Zoals ik het begrijp, maar ik kan het verkeerd hebben krijgen. We zijn al wat nota van wijziging aangekondigd tot terugkomt op het eerste punt van college van dijk schriftelijke inbraak is maandag, maar we krijgen daarna volg mij. Misschien kan ik nu niet inschatten omvangrijk van wijzigingen in mijn vraag was hoe doen we dat nemen dat alleen maar mondeling mee in de regio s. Dat kan maar ik kan dat niet voorzien. Het kan zijn dat we echt de behoefte hebben om een hele kleine schriftelijke ronde te doen voor een paar technische vragen.

[0:09:04] Dat lijkt me een terecht punt zouden kunnen besluiten om na de verslag te doen als dat nodig is. Als dat ook zullen we dat nog zullen we dat nog inventariseren.

[0:09:16] Des te meer reden om al die wijzigingen voor het weekend te krijgen want dan kun je ze meenemen.

[0:09:22] Dit behandeling,

[0:09:31] U praat nu buiten de microfoon. Dat horen mensen niet maar dat was op zich ook geen aanvullende informatie op het besluit. Dan gaan we het zo doen. Dan gaan we naar agendapunt. Zes. Wat betreft de wet implantatie eu richtlijn, gegevensuitwisseling digitale platform economie.

[0:09:46] Deze vindt gelijktijdig geplaatst met de behandeling van het belastingplan indien deze planeet wordt behandeld. Machine. Ja ja. Ze moest besluiten of we dit ook plenair willen belanden, kan natuurlijk ook gewoon een hamerstuk zijn als ik kijk naar de

[0:09:59] inbrengen is dat volgens mij.

[0:10:11] Ja, u heeft kunnen horen. Maar het forces uw kunstbeurs sluiten om het met banden belastingplan banden. Anders wordt mevrouw toch.

[0:10:19] Mijn fractie heeft wel vragen over. Dus als in de intentie is de inschatting. Het is een hamerstuk. Dan is dat niet zo. Ik ben in referendum belastingplan op een andere manier, maar wel de wens om te behandelen.

[0:10:32] Meneer sigaren.

[0:10:33] Hamerstuk gaat me iets te ver. Ik denk dat het goed is. Dat vermindert het belastingplan meenemen.

[0:10:39] Ik zie instemt geklikt man wordt dat daarbij betrokken helder agendapunt zeven behandelen.

[0:10:46] Dan komt deze wordt mijn fles in blok drie terecht kunt u daarop op de blokjes voorbereiden? Mooie aardse term termen blokjes. De jaaromzet.

[0:10:55] De commissie vws even punt negen mogen doen, heb ik een opmerking over.

[0:10:59] Kijk even rond. Er is geen bezwaar. Dan beginnen wij gaan een negen gaan slaan we een aantal over

[0:11:05] meneer onzichtbaar.

[0:11:06] Ik zou graag een korte afronding van dit wetsvoorstel willen aanmelden voor volgende week.

[0:11:11] We moet wel snel. Maar ik heb haar echt nog een paar vragen over naar aanleiding van abonnementen.

[0:11:19] Ik kijk even rond of dit op steun kan rekenen. In dit voorstel heeft een derde termijn

[0:11:31] leer leerde jong.

[0:11:33] Voorzitter,

[0:11:35] mijn fractie zou toch wel door willen gaan dus geen schreef voor de derde termijn.

[0:11:40] Harrington.

[0:11:41] Ja dat is ook wat ik terug krijg vanuit ons woordvoerder. Dus ik steunde jullie op.

[0:11:47] Ik zal je ogen

[0:11:49] van dijk pakte het woord. Die stemt hier omtzigt. Mevrouw me, toch!

[0:11:52] Als als een fractie het nodig vindt om vraagt zullen vindt het belangrijk. Ik weet niet hoe belangrijk dat plenair is, maar een derde termijn steun.

[0:12:14] We stemmen

[0:12:30] de omzet is dit nu begin ik met het begeeft, maar ook in de procedure formeel bent is omtzigt plaats van het lid en heeft daarmee geen stem. Maar ik kijk even rond hoe we dit naar elkaar kunnen krijgen.

[0:12:53] Ik dacht ik doe het hier om niet een soort vertraging vlak voor de stemming te creëren, want ik vind het niet leuk om het aan te kondigen als iedereen weet dat je gaat stemmen dan op ingepland worden. Want als je het besluit vandaag naar de griffier oma zeggen doe ons een uurtje volgende week. Het is niet de bedoeling om dit proces vooruit te duwen. Dan zal ik dat.

[0:13:11] Ja. Ik denk dat dat goed bij de regelingen kunnen bedenken. Geef ik ook. Maar het kan ook een regio zijn of een plenair debat. Beweeg. Je kunt sneller ingepland worden. Maar dan de banden. Daarna zijn is iedereen aanwezig die erover uit.

[0:13:21] Kan ik een regio vragen regelen?

[0:13:23] De commissie kan zelf besluiten een extra regio in te plannen, omdat de plenaire vergadering al toestemming gegeven voor een regio. We moeten wel naar samen met de plannen, maar dat kan dus verder geen toestemming voor nodig met zonnepanelen. Afronding is echt een plenaire meerderheid.

[0:13:40] Ik moet helaas.

[0:13:48] We gaan nu plenair.

[0:13:54] Laten we hem terug hoe dat voelt om in geen enkele commissievergadering stemrecht hebben. Ik zal u dat uitleggen wat dat betekend heeft dat ik door de coalitie uit de coalitie gedonder ben dat er over mij gesproken is met functie, aldus het gevonden.

[0:14:08] Sta nu buiten de orde van de vergadering. Ik begrijp ik begrijp uw punt en ik hoop ook dat u waardering uit kan hebben voor de collegialiteit die wel heel vaak in deze commissie hanteren. Ik ga weer terug naar agendapunt zeven waren. We waren gebleven dat ze de behandeling van de voorstellen miljoenennota vast aan een grote staat van ministerie van financiën en de macro economische verkenningen

[0:14:28] gaan we t zo doen. Dan gaan we naar agendapunt acht wijzigingswet financiële markten daar eens even kijken. Een seconde.

[0:14:40] Dit kan waarschijnlijk ook een hamerstuk worden. Kijk even rond.

[0:14:43] Gaan we dat doen. Agendapunt. Negen werd behandeld. Agendapunt team aangehouden brieven in de stukken brieven als eerste ondertekend door de minister van financiën aangehouden brieven inzake bankensector. Ik kijk even naar de heer.

[0:14:58] Mijn excuses. Voorzitter, u ging te snel of te traag. Één van de twee. Maar toch nog even terugkomen op punt acht. Mijn volk hebben voor wetgevingsoverleg, want volgens ons ontbreken zaken de provisie transparantie bankrekeningen best die liever niet nog een jaar moeten blijven liggen. Dus daarom toch een verzoek voor

[0:15:15] mijn punt acht voor gil.

[0:15:19] Kan ik kijk even rond of de colega dat steunen,

[0:15:24] Termijn,

[0:15:25] En heeft hij daar ook een termijn bij? Geachte heer john.

[0:15:29] Dan gaan we dat belastingplan.

[0:15:32] Gaan we kijken voordat na belastingplannen kunnen doen dan waren we bij agendapunt team aangehouden brief inzake bankensector de gaan.

[0:15:41] Ten aanzien van pantin. Ik begrijp dat dit een punt is van van mevrouw van de dijk en die is er nu niet bij. Dus ik zou willen voorstellen om dit punt even naar de volgende vergadering.

[0:15:49] De schrijver.

[0:15:52] Dat de voorzitter, die ook hier soms als lid in zitten. Die zou met mevrouw van dijk ook nog een voorstel in de commissie leggen. Ze lijkt me goed verzoek ik naar de derde honk carrion.

[0:16:04] Voorzitters dan een overbodige opmerking over, maar laten we dat dan bij de volgende privé.

[0:16:09] Dan gaan we dat doen. Ja oké dan gaan we naar agendapunt. Elf. Het verslag van de g twintig bijeenkomst van de minister van financiën en presidenten van centrale banken in juli james tweeëntwintig.

[0:16:21] Dan gaan we dat voorstel volgen. Agendapunt twaalf. De uitkomst van de uitbesteding internationaal betalingsverkeer. Het ministerie van buitenlandse zaken, ministerie van defensie.

[0:16:29] Nee ik ga het zo doen. Agendapunt dertien brieven inzake aanvullende maatregelen energierekening

[0:16:36] geen opmerkingen gaan doen.

[0:16:40] Mijn vrouw moet moeten toe.

[0:16:42] Nee dat is volg mij. Maar goed zo. En misschien is het overbodig. Kom ik terug op het eerste regelingen verzoek. Maar ik merk dat het best moeilijk is om een totaaloverzicht te hebben van al die wijzigingen. Dus als een stukje service naar de mensen toe iets van een bijlage met dit stond in die brief niets in die brief. Dan is dit het hele pakket omdat het zo versplinterd is binnengekomen op verschillende begrotingen en verschillende brieven en misschien zat dat eerst verzoek. Maar.

[0:17:10] We gaan het daarbij terecht wil gaan daarbij betrekken. U wilt eigenlijk gewoon een overzicht van wat er zijn zoveel wijzigingen help me help mij even overzichtsraad bewaken en dat lijkt me terecht punt. We gaan dat doorgeleiden

[0:17:22] de eer van dijk op dit punt.

[0:17:24] Niet op dit punt over de bankensector die brieven.

[0:17:27] Dan gaan we even terug naar agendapunt.

[0:17:30] We kunnen misschien want ik zie dat er op veertien december hun financiële markten is.

[0:17:34] We kunnen misschien daarbij betrokken was.

[0:17:38] Ja dat was een van de voorstellen. Ik weet dat mevrouw ontdekte hier niet aanwezig is, ook nog de optie overwogen misschien apart debat te organiseren die we wellicht als commercieel breder kunnen neerzetten over de financiële sector en de banksector. Maar dat is dat voorstel komt op de volgende bestuursvergadering terug.

[0:17:57] Oké dan waren wij gebleven bij agendapunt dertien en dan volgen wij het voorstel. Dan gaan we naar agendapunt. Veertien de kabinetsreactie op het rapport hierover mogen verdeling.

[0:18:07] Heer de jong.

[0:18:08] Voorzitter, om misschien toch even om het duidelijk te krijgen. Het kandidaat betrokken worden bij de algemene financiële beschouwingen, maar we hebben gisteren naar de aanbieding van het rapport ook gezegd dat komt nog terug in een commissiedebat. Ik kijk even naar de tijd en de druk misschien toch overwegen om het commissiedebat te verplaatsen na één januari, maar ik weet niet wat er termijn is voor het commissiedebat even naar de rivier.

[0:18:29] Het wordt een geur.

[0:18:31] In de vorige procedurevergadering verzoek gedaan om het zo mogelijk nog dit jaar in te plannen. Dat is gelukt met hangen en wurgen op twintig december. Maar dat is waarschijnlijk aan de vooravond van het debat over de najaarsnota.

[0:18:42] Dus ik kan me voorstellen dat het niet niet per se heel handig is voor iedereen. Dus we kunnen hem ook over de jaarwisseling heen tillen.

[0:18:50] Ik kijk even de zaal in voor dit suggestie van de heer.

[0:18:56] Ik steunde je de jongen. Ik zou me ook rustig. Even na het kerstreces.

[0:19:01] Mijn vrouw, toch.

[0:19:03] Pas maar op verzoek van d zesenzestig voor de kerstmis. Ik zou dit verzoek ook helemaal. Het lijkt me goed dat die brief dan ook op de agenda staat dan het commissiedebat en niet alleen bij de ap.

[0:19:12] En ik hoor dat hij kop staat. Oké dan zo snel mogelijk in het nieuwe jaar.

[0:19:19] Ja dan gaan we verder agendapunten vijftiende ombuigingslijst die hoort bij elke financieel wortel om de kust te liggen. U heeft er kennis van genomen agendapunten zestien beleidsagenda aanpak witwassen streng waar nodig ruimte waar mogelijk en meet om te weten. Er is een gif die ook aangegeven. We kunnen het

[0:19:40] plannen op de datum zelfs voorgesteld. Alleen dan kan de minister van jnvb er niet bij zijn als deze commissie zegt daar echter wij wel waarde aan, dan moet het verplaatst worden. Dus ik kijk even naar de aanwezigen. De heer jong.

[0:19:53] Ja. Voorzet voor mijn fractie is niet noodzakelijk om ook de minister van jane erbij te hebben. Wat ons betreft spreekt het kabinet met één mond maar eens andere fracties er behoefte aan hebben, dan kunnen we verklaren.

[0:20:03] Ritchie gaan.

[0:20:05] Ja. Ik steun de jongeren hebben geen behoefte aan een verlaten debatten eerder liever eerder. En ja als dan de consequentie is dat de minister er niet bij is dan dan zij het zo.

[0:20:16] Mijn vrouw, toch.

[0:20:19] Mijn fractie heeft een andere mening, omdat het belangrijk om de samenhang te zien, bedoel ik niet heel vaak denk ik wel dat echt belangrijk voor deze beleidsagenda om een debatteert met allebei de bewindspersonen.

[0:20:31] Ik kijk even weer. Ik ga toch even naar de heer van dijk. Heeft u daar. Ik zie een microfoon geven.

[0:20:35] Ik denk ook dat het wel belangrijk is om de minister vws beter.

[0:20:49] Jawel. De gevierde zegt we kunnen nog een ultieme poging doen om te kijken of er een andere datum dat de minister wel bij kan zijn. Ik geef wel mee. Dit is een onderwerp wat ik zie ook veel moties veel bij de plenair brieven aangevraagd worden op dit punt het uitstellen naar het volgend jaar. Dan blijven elkaar wel elke met schriftelijke vragen gek maken. Misschien moet dat wel gewoon gaan inplannen. Maar dat is even een suggestie als onafhankelijk voorzitter, mevrouw toch.

[0:21:16] Ik vind het heel fijn als je nog een ultieme poging doet want volgens mij is de wens als het kan dan heeft dat de voorkeur lukt dat niet, dan ook vanuit mijn fractie steun voor eerder inplannen. Maar ik vind ik zou het heel fijn vinden om toch de ultieme poging juist vanuit die vraag anders blijfje met twee commissies langs elkaar heen

[0:21:31] debatteren.

[0:21:33] Dan zoeken we even wat wat de grenzen van deze commissie stand. Zowel de jaarwisseling dan als ultieme grens als in het nieuwe jaar dreigt te gaan dat we dan gewoon toch dit jaar plannen om daar volgend jaar schuift misschien een belangrijk debat gaan nog een ultieme poging doen

[0:21:50] dan waren we geen punten. Zeventien het rapport van de inspectie belastingtoeslagen en douane over de uitvoeringstoetsen belastingplan tweeduizend, drieëntwintig rond geen opmerkingen gaan we dat doen dan komen we bij de stukken brief als eerste als eerste ondertekend door de staatssecretaris fiscaliteit. De belastingdienst agendapunt achttien

[0:22:08] de correctie online gepubliceerde bijlage handleiding aan de poort

[0:22:13] gaan we dat zo doen. Wagen negentien toelichting besluiten niet bezwaarmakers op drie

[0:22:18] geen opmerk gaan we dat zo doen. Twintig onderzoek. Het plan van aanpak fiscale regelingen.

[0:22:25] Dan gaan we dat zo doen dan komen we bij de stukken brief als eerst ondertekent door de staatssecretarissen toeslagen en douane agendapunt eenentwintig de stand van zaken, hersteloperatie toeslagen.

[0:22:35] We volgen het voorstel agendapunt tweeëntwintig invoering horizontale accijns richtlijn tweeëntwintig.

[0:22:43] Nee dan gaan we dat ook zou doen. Dan komen wij de stukken een brief. Als eerst ondertekend door andere bewindspersonen drieëntwintig reactie op het verzoek van de lit omzigt gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van zes september twee, tweeëntwintig.

[0:22:56] Dan volgen wij dat voorstel agendapunt vierentwintig introductie, tijdelijk tarief, plafond en energie hebben eigenlijk al gesproken.

[0:23:03] Gaan we dat zo doen dan komen bij het blokje europa agendapunt vijfentwintig stukken ten behoeve van de commissiedebat eurogroep ik verraad imf op donderdag negenentwintig september. Dat is op deze zelfde dag als deze vergadering

[0:23:16] dan zien we elkaar vanmiddag agendapunten zesentwintig, tweede tranche de f b programma oekraïne

[0:23:25] vervolg. Het voorstel agent bent zevenentwintig voorbereiding eurogroep ecofin raad dus ter bespreking. Ik pak even erbij. Wat het speerpunt van

[0:23:40] dat was een hij nu een andere hoedanigheid hier zit. Dat ging over hoe we dit gaan behandelen van mama kerstreces en

[0:23:48] vergadering in brussel, die dan precies daarop volgde. Er is een voorstel gang. Geef het woord aan heer de jong.

[0:23:54] Is het fijn dat de desbetreffende lid vandaag voorzitter, is compleet onafhankelijk is, maar mijn fractie zou behoefte hebben aan een schriftelijke ronde schriftelijk overleg.

[0:24:02] Eens met die jongen.

[0:24:04] Mevrouw todd. U heeft, heeft ze er ook een.

[0:24:07] Sterke gevoelens, bij.

[0:24:09] Dan gaan we er een schriftelijke ronde in plannen van de actiegroep instemmend knikken.

[0:24:13] Dan gaan we op hem gemunt. Achtentwintig tussenrapportage rapporteurs, oeso akkoord over belastingheffing voor multinationals.

[0:24:20] Dan gaan we dat voorstel volgen agent met negenentwintig lijst met e u voorstellen

[0:24:25] we gaan het zo doen. Ach, eenendertig dnb inzake kapitaal beleid kan vanmiddag ook betrokken worden.

[0:24:30] Gaan we dat zo doen. Agent met eenendertig zijn we een blokje overig aanbiedingen rapport voor onderzoek naar de vermeende discriminerende effecten van de werkwijze van de belastingdienst en toeslagen.

[0:24:41] We volgen het voorstel zoals gepresenteerd. Dan gaan we naar het blokje overzicht activiteit op het terrein van de commissie financiën agent bent tweeëndertig al. Ik ga iets te snel. Mijn vader toch.

[0:24:52] Ik had niet scherpe punt eenendertig. Hoe het nou zit met een kabinetsreactie op het rapport.

[0:24:59] Dit is mijn verzoek zou zijn omdat er, gezien de taak van het rapport omdat even een kabinetsreactie te vragen bij deze.

[0:25:13] Zo n dertig leden debat aangevraagd. Maar die is nog niet gepland. Dus, maar we van en die gaan we dan doorgeleiden komen terug.

[0:25:20] We waren bij agendapunt tweeëndertig.

[0:25:24] Waar gaan we dat zo doen. Dan kan bij agenten drieëndertig nog interne tweeëndertig auteurs bespreking.

[0:25:32] Maar niemand voelt zich genegen om daar iets over te nemen.

[0:25:42] Daar zat ook nog geen concreet verzoek geweest. De rivier terecht op dat ze over de aanwezigheid van minister van ind bij de autobelastingen. Als de commissie dat wenst, dan moeten we ook hier in de data wijzigen zeggen kijkt u even naar wat gevierd voor ons of vlees geschreven? Dilemma hoor ik graag wat u hiervan vindt

[0:26:10] mijn leespauze ingelaste. De heer de jong.

[0:26:13] Voorzitter, krijg ook een prachtige lap tekst bij en ik schrik me hoe voelde agenda loopt. Maar wat onze fractie betreft hoeft tenminste van ing daar niet bij aanwezig.

[0:26:21] Dat scheelt in de planning. De rit zien gaan.

[0:26:24] Daar ben ik het mee eens. Verder vraag ik me af of het zinvol is om kort na de behandeling van het belastingplan nog een apart debat je te doen over de autobelastingen. En wat mij betreft hoeft dat niet.

[0:26:37] Wat is een ander voorstel? Ik kijk eerst even het voorstel van of de aanwezigheid van de minister had uur miss van i w zegt hettinga. Dat hoeft van mij niet. Kijk naar mijn vader toe.

[0:26:45] Nee, dit, gezien de praktische mogelijkheden hoeft het mij ook niet wat ik belangrijk vind is dat het antwoord zijn op de vragen. Dus dan zit er iemand nam het kabinet die ook alle vragen rond ind en dat die ook ondersteund wordt op die manier.

[0:26:57] Met wat voor auto is natuurlijk altijd kan vragen nog kan doorgeleiden als het technisch wordt maar dat zullen we doorgeleiden. Dan is er ook meer van dijk op dit punt.

[0:27:04] Die minister van ing hoeft er niet bij te zijn. Maar ik zou wel graag een apart commissiedebat over, want dit gaat specifiek over rekeningrijden komt belastingplan niet niet aan bod.

[0:27:17] Dit ziet er op het tweede punt dat er is. Ik ga eens even. Ja, we zouden het ook eventueel in het efficiëntie kunnen samenvoegen er van dijck zegt nee ik heb toch liever apart debat en in de rivier. Maar van jongens. Het staat er zo veel brieven. Dat wordt wel heel veel maar ik heb toch een van ons verzoek zal gedaan en kijk even rond.

[0:27:35] Ja. De jongste prima prima op dat punt.

[0:27:38] Dan volg ik de hit single

[0:27:40] op baas dat er dan een apart debat als ze zegt het is de volwassen rivier aangeeft het debat is de foll te veel brieven.

[0:27:55] Het wordt het samenvoegen hoort eigenlijk zijn teveel brief op omdat samenvoegde dan blijft het denk gewoon voor ze apart behandelen. Maar dan zonder de mis mee. Hiermee gaan we het zo doen.

[0:28:07] Dan komen wij agendapunt drieëndertig nog te plannen. Commissiedebat waartoe de commissie reeds heeft besloten even rond

[0:28:16] geen ja, mevrouw.

[0:28:20] Ik zit gewoon te kijken naar wat er allemaal gepland staat wat er aankomt. De verzoeken die we nu weer gedaan hebben na het verzoek van een derde ronde. Dus ik zit gewoon even te kijken. Ik vind het allebei belangrijk debat zijn niet voor niets aangevraagd. Mike zit bij het commissiedebat. Europese btw belangrijk onderwerp verdient ook een debat van ons is er een ander is er een andere agenda. Waar verdenken daar passend en verdient ook zijn tijd omdat ik in de voorbereiding dacht ik het het heel erg hebben geen enkele ruimte meer om ook in te in te plannen.

[0:28:54] Ik afstudeert apart behandelen dan dan moeten we dan wordt dat het nieuwe jaar is vanaf januari niet meer mogelijk kunnen het wel behandelen. Maar dan als iets wat druk af van de agenda van dit jaar.

[0:29:04] Verzoeken.

[0:29:05] Ja. En dan is wel de vraag. Inderdaad is het verzoek om het in te plannen of niet?

[0:29:12] Geef mijn vrouw terug. Als u uw naam hoort u. Ik lees uit uw woord dat u het graag wilt inplannen.

[0:29:19] Volgens mij hebben we besloten die in te plannen. Dan is het goed om ze in te plannen. Maar ik ik zou volgend jaar en dan zou ik twee eerder doen dan eenzaam. Mijn voorkeur zijn.

[0:29:30] Ja. En dan dan heeft dus liever fit vijf eerst en dan de prioriteit zal ik kijk even een ander leden kunnen instemmend knikken. Ja, de heer van dijk.

[0:29:39] Mij is t precies andersom fifty vijf mark.

[0:29:44] Twintig, vijfentwintig,

[0:29:50] Dat gevierd wedstrijd in te plannen voor het meyers is gaan we beiden behandelen en de interne datum geven. Dan kunnen we geen politieke prioriteit aan afleiden. Laten we het zo zeggen wij willen gewoon allemaal behandelen.

[0:30:01] Dan gaan we agendapunt vierendertig. Dat is ter informatie. Ik wilde wel graag op wijzen dat de heer vorige procedurevergadering en ook geen procedure opgestart om te kijken of er animo is om hier blok ook hier te ontvangen in de commissie. Dat was een aanmelden voor de stam. Dat vind ik dat gaan we niet doen. Dus dan is zou mijn voorstel ook zijn, zoals ook al luistert, gaan we dit niet inplannen.

[0:30:27] Kijk nog één voor de zekerheid rond.

[0:30:45] Er zit toch een toevoeging aan. Dat is de goedkeuringswet belastingverdrag cyprus,

[0:30:51] want die is ontruimd.

[0:30:55] Ja oké. Gaan we agendapunt zesendertig overige plenaire debat.

[0:31:01] Ach, zevenendertig. Nog niet te beantwoorden. Commissie brieven.

[0:31:07] Nou dan gaan we we hebben geen toegevoegde agendapunten ga ik naar de rondvraag. Ik had er zelf één hiervoor. Maar ik kijk eerst naar de leden.

[0:31:15] Mevrouw toch.

[0:31:18] Bij ons laatste eurogroep debat of hij die daarvoor zaten we in de knel met wanneer doe je

[0:31:26] moties in twee minuten debat een proces daaromheen. En dat hebben we toen informeel met een paar leden met elkaar besproken en ik. Het hoeft niet nu. Maar ik dacht misschien goed om daar met een voorstel van de grieken volgende keer terug te komen hoe we dat doen met met de met de radar.

[0:31:42] Het is een terugkerend punt vuur zegt ik ga het even op een rijtje zetten want ik blijf hier als commissie mee worstelen. Dus gaat nog enkel op papier zetten

[0:31:51] dan het heuglijke feit dat wij als commissie nu ook een twitter account hebben. Dat is ed vinden anders underscore tweede kamer dus. Meld u aan. Dan bent u ook via dat account op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die net zo actief wordt beheerd als mijn eigen twiteraccount. Dan worden we niet overspoeld. Maakt het zo.

[0:32:11] Het beheer van het accounts niet aan de leden. Want dan wordt het helemaal puinhoop. Sparta wordt en gaat de commissie gaat nog digitale van dijk

[0:32:20] ed vind underscore tweede kamer.

[0:32:25] Er was een ok dan kijk ik er is geen besloot geduld en dan rond ik hier bij de vergadering af dankuwel.