Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Zaken

[0:00:03] Geachte leden van de vaste kamercommissie van buitenlandse zaken hebben een procedurevergadering op de planning staan alvast vooraf hebben ook een besloten gedeelte constituerende vergadering constituerende vergadering staat om kwart over ingepland gepland. Mijn voorstel is om nu alvast aan te kondigen dat we de procedurevergadering hebben waarschijnlijk een gedeelte besloten direct aansluitend de constituerende vergadering. Dat scheelt ons in de agenda s. Maar de mensen die meekijken op die wijze zal gaan

[0:00:32] dan gaan we naar de regeling van werkzaamheden

[0:00:34] overzichtscommissie regeling van werkzaamheden waren bij het versturen geen punten. Er staan ondertussen vier punten op en ik wil ze met u doornemen. Het eerste punt is van perry verzoek om een brief van de minister van buitenlandse zaken met de reactie op de protesten in iran, waarbij meerdere doden zijn gevallen en verslag van het gesprek dat de minister heeft gevoerd met de iraanse minister van buitenlandse zaken en uiteenzetting van de maatregelen die de minister in e u verband voorstelt te nemen die er sjoerdsma heeft aangegeven dat hij eventuele vragen over dit voorstel zal beantwoorden. Zijn er vragen over dit voorstel stemt hiermee in

[0:01:08] u stemt ermee in. Hartstikke goed. Dan gaan we naar de minister het verzoek om een verslag van de overleggen die de minister president mark rutte en de minister van buitenlandse zaken wopke hoekstra hebben gevoerd met een marokkaanse ambtgenoten premier aziz akkalouch respectievelijk minister van buitenlandse zaken, nasser morita tijdens een zevenenzeventig. Algemene vergadering van de verenigde naties verzoek om een verslag kunt u hiermee instemmen? Ik zie hun gezichten, dan is dit verzoek ook om geleid te worden. Mulder verzoek aan de minister van buitenlandse zaken om het rapport van de nederlandse ambassadeur te armenië over zijn bezoek aan de gebieden in armenië die getroffen zijn door aanvallen vanuit asfalt met de kamer te delen. Mulder.

[0:01:52] Goed gedaan. Zo. Ja. Uitstekend geleid door het lid ceder van de christenunie verzoek voor uitstel van het rondetafelgesprek over west papoea dat op twaalf oktober geagendeerd staat onder meer voorbereidingstijd voert. U heeft hij nog geen voorstel gezien. Daarom dit verzoek tot uitstel die er seder is niet is niet overgenomen. Iemand anders. Maar ik zou wel willen vragen om dit verzoek honoreren, zodat we in ieder geval een goede voorbereiding akkoord

[0:02:16] akkoord, dan zijn deze vier punten van de regeling

[0:02:19] geaccordeerd. Dan gaan we naar huis

[0:02:35] dan kwijt.

[0:02:40] De brief brievenlijst op pagina één zaak één tot en met acht opmerkingen of vragen.

[0:02:48] Nee. Gaan we naar pagina twee zaak negen tot en met elf.

[0:02:54] Dan

[0:02:55] is deze geaccordeerd gaan we naar de activiteiten van de commissie.

[0:03:04] Het vierde punt van twaalf oktober is resort de christenunie

[0:03:08] met een vloek gekomen om dit uit te stellen. Dat heeft gehonoreerd. Zijn er verder opmerkingen over de activiteiten

[0:03:14] zoals die gepland staan.

[0:03:16] Mevrouw mulder,

[0:03:19] Wat mij betreft zou het commissiedebat consulaire zaken ook zou kunnen worden omgezet.

[0:03:24] Debat van zes oktober ermee.

[0:03:27] Kan ik daarmee instemmen?

[0:03:30] Sjoerd, sjoerdsma.

[0:03:33] Voorzitter, ik denk zelf altijd in deze commissie vaak over dingen waar we wat minder invloed over hebben. De grote conflicten van deze wereld, maar één van de kerntaken van het ministerie is toch ook gewoon om ervoor te zorgen dat een miljoen nederlanders in het buitenland daadwerkelijk de dienstverlening krijgen die zij verdienen.

[0:03:48] Dus ik zou er wel belang aan hechten omdat debat in fysieke zin doorgang te laten vinden.

[0:03:54] Geeft de heer brekelmans.

[0:03:57] Ik sluit me aan bij george.

[0:03:59] Dan wordt dit niet omgezet. In een schriftelijk overleg zal plaatsvinden op zes oktober van tien tot één uur.

[0:04:06] Dan zal ik daar waarschijnlijk niet bijzijn.

[0:04:08] Dat was de achterliggende reden dan weten we dat

[0:04:13] verder geen opmerkingen over de activiteitenlijstje.

[0:04:16] Dan gaan we naar de lange termijn agenda voor de lange termijn agenda nergens schema van vier, vijf en zes oktober staat het.

[0:04:26] Ik was even afgeleid door de snelle besluitvorming. Een vraag heel even over de raad buitenlandse zaken die op acht november gaat plaatsvinden, omdat dan ook de begroting plaatsvindt. Ik ga er maar even vanuit dat er dan geen overlap in zitten. Dan gaan we naar kijken.

[0:04:40] Ik vroeg me af. Ik mocht het allemaal heel ingewikkeld worden. Misschien dat het het beste is om

[0:04:46] of als het als het krap wordt dat we niveau tijd reserveren voor twee minuten debat

[0:04:51] dat we voorkomen dat het debat van erbij zetten in de begroting doen en dat je vervolgens geen tijd meer hebt voor de motie lijkt het maar zo zeggen. Dus ik zou niet van zijn niveau als crap komt een motie moment voor dit budget willen behouden.

[0:05:04] Dat monument. Wilt u in dezelfde week hebben neem ik aan dit verzoek doorgeleiden. Ik ga ervan uit dat griffith dit gewoon zo goed mogelijk probeert te klooien met de plenaire agenda

[0:05:14] plenaire griffie om te zorgen dat zowel de begrotingsbehandeling als de motie debat plaats vinden in dezelfde week.

[0:05:23] Dan gaan we naar de lange termijn agenda plenaire schema op vier, vijf en zes oktober. Waarschijnlijk staat op vier oktober om vier uur s middags. Maar dit is nog onder voorbehoud. De goedkeuring van top vijf juli tweeduizend, eenentwintig, santo domingo tot stand gekomen verdrag tussen het koninkrijk der nederlanden in het dominicaans republiek in zaten een maritieme afbakening. U heeft dit als hamerstuk aangemeld. Er is een de van curaçao hebben gevraagd. Om een primaire behandeling van te maken heeft vervolgens de griffier verzocht. Wat is de achterliggende reden om dit te laten behandelen? Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen die gemaakt worden door de straten van curaçao, maar omdat het om een grenscorrectie gaat, vinden zij het principieel dat hierover gesproken wordt.

[0:06:06] Er zullen drie leden van de staat van curaçao afreizen om hier naar de plenaire zaal te komen om hier deze behandeling bij te wonen.

[0:06:13] Ik weet dat de de aandacht of de interesse wellicht niet overweldigend zal zijn voor dit debat, maar toch vanuit mij het verzoek om in te schrijven voor dit debat aanwezig zijn om alles goed gastheer vanuit nederland op te kunnen treden voor de leden van de staten van curaçao brekelmans.

[0:06:33] Ik wil je toch met enige aarzeling, want het is de eerste keer voor mij dat zoiets gebeurt is. Ik ben misschien helemaal de hoogte van de regels en gebruiken. Maar

[0:06:42] kijk op het moment dat er vanuit de kamer geen inhoudelijke opmerkingen zijn, want wij willen het graag behandelen als een hamerstuk en ook dr

[0:06:50] de de betrokkenen willen overijssel aangeven hebben geen inhoudelijke opmerkingen

[0:06:56] en dan als ze dan procedurele of procesmatige opmerkingen en dan kunnen ze misschien ook op een andere manier communiceren via een brief of wel

[0:07:05] via een digitaal overleg met ons of wat dan ook maar om hier nu een apart plenair debat over te gaan organiseren en dat wij allemaal moeten gaan nadenken over hun inbreng, terwijl we eigenlijk geen inhoudelijke inbreng hebben. Dat vind ik zonde

[0:07:18] de plenaire tijd ook een zonden van alle inspanningen.

[0:07:24] Een tijd die collega gaan besteden. Want er zijn ook andere dingen in de wereld waar we dat die tijd kunnen besteden.

[0:07:30] Ik zal u eerlijk zeggen dat ik meevoel met uw inbreng

[0:07:35] en dat er geprobeerd is om te kijken wat er mogelijk is in deze situatie onder de status van curaçao te bewegen om het op een andere manier te doen. Maar er zit een principieel punt dollar en dat maakt het op deze wijze op deze wijze onthamerd wordt door de staat van curaçao. Ik wist niet dat dat kon. Maar blijkbaar staat van curacao doen en dat betekent dat u zelf de afweging moet maken of je wel of niet inschrijft of u wel of niet. Een bijdrage levert dat u niet in de zaal zit. In het slechtste geval zal de status van curaçao aanwezig zijn en ik kan eurocommissievoorzitter. In een beker geval zal er enige vulling in de zaal aanwezig zijn, en ik laat die afwegingen bij deze de oproep van commissievoorzitter doen om te vragen om daarbij aanwezig te zijn.

[0:08:26] Dank je.

[0:08:28] Ik ben benieuwd naar de sprekerslijst nog de plannen activiteiten commissiedebat afghanistan rondetafelgesprek china eens wat navo commissie dat ovse en dan is er nog een voor te stellen voorstel te plannen. Activiteitencommissie heeft besloten tot het opstellen van een tweetal pepers over de westerse aanwezigheid in de pacific en twee open strategische auto mee binnen de e u. Het voorstel is om in te stemmen met het plannen van een tweetal gesprekken na publicatie van de pepers bij de opstellers van de pepers, zodat we weten wat de achterliggende gronden zijn. Om tot die pepers te komen. Kunt u ermee instemmen?

[0:09:03] Dankuwel.

[0:09:06] We hebben een aantal brieven van bewindspersonen agendapunt vier reactie op verzoek commissie over een brief derde inzake suriname voor kennisgeving aannemen akkoord

[0:09:16] vijf antwoorden op vragen commissie over de evaluatie internationaal cultuurbeleid tweeduizendzeventien, tweeduizend twintig voor kennisgeving aannemen akkoord,

[0:09:24] akkoord geen prinses homogene groep internationale samenwerking tweeduizend, drieëntwintig voorstel datum voor de inbreng van feitelijke vragen vaststelde. Woensdag zes oktober hebben ook die consulaire debat.

[0:09:37] De minister wordt verzocht. De antwoorden uiterlijk achtentwintig oktober aan de kamer. Dat is ook overstuurd. De begrotingsbehandeling is voorzien van acht november.

[0:09:46] Hij hoeft er verder niet over te besluiten. Punt zeven vaststelling van de begroting van het ministerie van buitenlandse zaken. Daar

[0:09:54] breng de feitelijke vragen reeds vastgesteld.

[0:09:58] Geen opmerkingen, geen opmerkingen agendapunt acht korte verlenging van de termijn van de commissie

[0:10:04] van onderzoek naar de non little assistent programma in syrië voor kennisgeving aannemen akkoord

[0:10:11] koorts hebben

[0:10:14] verdragen negen voornemen tot het sluiten van uitvoering verdragen in zaken maatregelen eenentwintig, tweeëntwintig, op basis van artikel negentig van het op één december duizend negenenvijftig tot stand gekomen verdrag geen zaak antarctica door de jaarlijkse antarctic treaty consultant. Meeting voorstel voor kennisgeving aannemen

[0:10:36] akkoord. Dan gaan we naar europa, maar geen geen agendapunten.

[0:10:43] Dan gaan we naar overig agendapunt tien openstaande schriftelijk verzoek aan bewindspersonen.

[0:10:47] Het zijn er vijf opmerkingen over de heer sous.

[0:10:50] Ik heb wat opmerkingen over punt twee. Dat is een punt wat al twee keer eerder door het ministerie is geprobeerd in te vullen. Twee keer onsuccesvol niveau naar het oordeel van deze commissie,

[0:11:03] en ik zou het eigenlijk wel waarde aan hechten dat dit dat deze. Dat is schriftelijk verzoek wordt ingevuld voor het mensenrechten debat.

[0:11:13] Doorgedraaid aan

[0:11:15] minister griffith knikt

[0:11:19] dan gaan we naar de rondvraag rondvraag vanuit deze leden.

[0:11:24] Als er geen rondvraag is dan ga ik zo kort schorsen om vervolgens besloten vergadering te openen. Daarna schorsen even kort voor de concentreren. De vergadering.

[0:11:33] Dan sluit ik het openbare gedeelte en vraag ondersteuning.