Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Openbaar verhoor de heer Kortmann

[0:00:03] De parlementaire enquete commissie vergadering vandaag met het verzoek aan de rivier onder de kortman naar binnen te glijden, want wij gaan hem verhoren.

[0:00:29] Goedemorgen.

[0:00:40] Welkom. Meneer koþman bij de parlementaire enquete commissie aardgaswinning groningen zestig jaar gaswinning heeft nederland veel gebracht, maar zeker voor gedupeerde schaduwkanten.

[0:00:50] De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in groningen te stoppen.

[0:00:56] We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning.

[0:01:04] We onderzoeken de aardbevingen en ontwikkeling van kennis erover.

[0:01:07] De afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen

[0:01:10] en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie groningen.

[0:01:14] U bent lid geweest en voorzitter van de tijdelijke commissie, mijnbouwschade groningen.

[0:01:19] En nu de voorzitter van het instituut, mijnbouwschade groningen en in die hoedanigheid gaan we verloren als getuige

[0:01:27] liefst aangegeven te willen afleggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen.

[0:01:34] Daarom verzoek ik u om even te gaan staan.

[0:01:39] Vingers omhoog te doen en mij te zeggen zo. Waarlijk helpe mij god.

[0:01:43] Zo. Waarlijk helpe mij god almachtig.

[0:01:45] Staat u nu onder ede. Mag u plaatsnemen.

[0:01:49] Het verhoor met u zal worden afgenomen door mevrouw kuik en mijzelf, en mogelijk dat mevrouw van der graaf aan het einde van het nog enkele vragen heeft.

[0:01:58] Dat is duidelijk voor u volstrekt dan gaan we beginnen.

[0:02:03] Meneer kopman. U was van april tweeduizend achttien tot juli twintig, twintig, eerste vicevoorzitter en vervolgens voorzitter van de tijdelijke commissie mijnbouwschade groningen aansluitend bent u sinds juli tweeduizend twintig, voorzitter van instituten, mijnbouwschade groningen en in deze functies was en bent u verantwoordelijk voor de afhandeling van schade veroorzaakt door gaswinning uit het groningenveld en de gasopslag bij norg. In dit verhoor willen we het met u hebben over de werkzaamheden van de tijdelijke commissie, mijnbouwschade groningen en het instituut. Mijnbouwschade groningen rond de schadeafhandeling gaat onder andere in op de juridische aspecten, de uitvoering van diverse regelingen,

[0:02:45] de rol van de schade experts en de verhoudingen met nam en het ministerie van economische zaken en klimaat.

[0:02:52] We beginnen bij u start bij de tijdelijke commissie mijnbouwschade groningen.

[0:02:59] Welke bevoegdheden had die commissie.

[0:03:03] Als u het goedvindt. Even een stapje terug.

[0:03:06] Het is een detail. Maar volgens mij zijn we in maart

[0:03:11] tweeduizend achttien niet in april

[0:03:14] op negentien mei

[0:03:16] en de

[0:03:18] bevoegdheden in grote mate dezelfde als die van ing.

[0:03:23] We kregen de opdracht om de aansprakelijkheid voor schade van de nam af te wikkelen en te zorgen dat de gedupeerden een schadevergoeding kreeg.

[0:03:31] Dat is de kern.

[0:03:33] We hebben niets aan. Maar de daling en dergelijke schade toekwamen. Dat is pas bij het ing geweest

[0:03:44] over schade aan gebouwen en werken.

[0:03:50] Dus u schetst het verschil tussen tussen beide

[0:03:56] en het betekent ook dat de commissie zelf inhoudelijk de schade moet gaan beoordelen.

[0:04:03] Het was

[0:04:05] een heel bijzondere opdracht.

[0:04:08] Ik herinner me dat ik werd gebeld door minister voor rechtsbescherming

[0:04:12] in februari tweeduizend achttien of ik

[0:04:15] dit is voor toen vroeg hij mij als voorzitter van de tijdelijke commissie. Maar dat was toen volstrekt niet voor elkaar te krijgen

[0:04:23] en u weet dat we toen een kwartiermaker hebben gehad in de persoon van

[0:04:29] bruno van

[0:04:32] wij kregen de opdracht om de civielrechtelijke aansprakelijkheid af te wikkelen, maar via een bestuursrechtelijke procedure en dat is uniek.

[0:04:42] Het kwam er op neer dat verder invult.

[0:04:45] Zoek dat maar uit. Maar we hebben wel een protocol. Dat was zijn meerdere protocollen geweest. Het over het protocol waardoor alle betrokkenen, maar niet ons tijd voor de tissue geest gemaakt.

[0:04:59] Was. U geeft aan

[0:05:02] met termen zoek het maar uit hoe helder was die opdracht.

[0:05:06] Verdorie ik misschien.

[0:05:08] Ik heb niets persoonlijk zeggen maar het is met stoom en kokend water is toen het besluit genomen. De begane, al staat de aansprakelijkheid van de nam afwikkelen.

[0:05:20] Als je helemaal uit wil werken in een wet zoals tim zelfs de tijdelijke werd göring dan kost dat minimaal een jaar

[0:05:31] wilde

[0:05:32] de staat de politiek. Voor zover ik weet ook uw kamer dat er onmiddellijk iets gedaan zou worden dus toeristen op basis van

[0:05:39] ministrieel besluit zijn weer aan het werk gegaan vooruitlopend op die wet die op korte termijn gemaakt zou moeten worden en dat betekent dat alleen grote lijnen zijn geschetst. Een van die belangrijke lijnen was overigens wel het protocol, maar we hebben zelf in moeten vullen hoe onze werkwijze is et cetera.

[0:05:59] En hoe doet hij dat dan op moment dat er snelheid geboden is, maar nog niet alles.

[0:06:04] Is helder is.

[0:06:07] Onze ondersteuning.

[0:06:09] Dat heet het bureau werd ter beschikking gesteld door de minister

[0:06:13] en over de rijksdienst voor ondernemend nederland

[0:06:17] voel daar een belangrijke rol. Maar wij hadden toen al de bevoegdheid om zelf mensen aan te trekken die wel in dienst.

[0:06:25] De staat zouden komen en die bevoegdheid heb ik nog steeds

[0:06:29] en dat is ook nodig want het is een

[0:06:32] niet alleen juridisch ook

[0:06:35] als je kijkt naar het aantal mensen het aantal gedupeerden waarmee je te maken hebt, is het een enorme klus.

[0:06:41] We wilden zorgen dat die gedupeerden goed aan het trekken zouden komen. Dat betekent dat je

[0:06:46] je hebt ook juristen nodig. Sommige mensen willen dat verschrikkelijk. Maar als je aansprakelijkheid afgewikkeld. Dan kun je niet buiten juristen om vrees ik.

[0:06:54] Maar daarnaast heb je ook mensen nodig die ogen hebben

[0:06:58] voor wat er gebeurt. Ik heb daar ook zelf totdat ik bij veel mensen op bezoek ben geweest naar bijeenkomsten van bewoners geweest met gemeenteraden heb gesproken heb ik heel veel geleerd.

[0:07:11] Ik besefte niet toen ik begon in tweeduizend achttien.

[0:07:14] Wat bezorgt.

[0:07:18] U wat dat betreft was was de opdracht nog niet helder genoeg om goed in te schatten

[0:07:28] waar u precies mee aan de slag moest.

[0:07:32] De opdracht was globaal.

[0:07:35] Ik dacht in die tijd eigenlijk helemaal niet helemaal niet zo slecht idee om de aansprakelijkheid van de nam

[0:07:41] via via een bestuursrechtelijke het proces af te wikkelen, want er kan sneller en snelheid.

[0:07:49] Pas toen dat ziet u ook in de verslagen uit die tijd in de kranten. Snelheid was toen heel belangrijk hadden we meer dan dertienduizend zaken hadden we bijna een jaar op de plank gelegen kwamen toen snel nieuwe zaken bij en snelheid maken is belangrijk, maar tegelijkertijd ook rechtvaardig en binnen de grenzen van de wet die we steeds hebben opgezocht met oog voor menselijke maat. Wat wij allemaal opdrachten en dat combineren. Daar was veel over nagedacht. Maar dat moest invulling aan gegeven worden en dat dat is het leertraject voor een belangrijk deel achter de rug.

[0:08:27] Je had gehad,

[0:08:29] Het ministerie van economische zaken en klimaat ook nog invloed op de manier waarop

[0:08:35] de commissie zijn werk uitoefenen.

[0:08:39] Ik heb

[0:08:42] in het begin vaak moeten roepen omdat mensen die in zijn organisatie zit eigenlijk automatisch

[0:08:49] kijken naar wat vindt het ministerie vindt de minister.

[0:08:53] Ik heb zo vaak intern groepen als de minister. Boris vind ik het niet erg. Als de goden boos zijn, moeten we ons achter de oren krabben of goed doen.

[0:09:01] Past dat wel zo.

[0:09:03] Zeker. Wij hebben beginnen we aan de lijn geweest om veel contact te hebben met de maatschappelijke organisaties, met name gasberaad bodembeweging. Maar ik heb van begin af aan hebben we dat geld voor van studie naar kwartiermaker was ook voor mijzelf hebben met de regionale overheden het contact gehouden, overigens ook

[0:09:24] met een zitkamer ten aanzien van alle partijen hebben steeds gezegd we zijn wel onafhankelijk, want wij komen hier niet om

[0:09:32] de staat of de nam of de regionale overheden te buigen.

[0:09:36] Dus de invloed van de nam op uw werk.

[0:09:41] Er niet.

[0:09:42] Ik heb

[0:09:43] zelf

[0:09:45] nooit contact gehad met de nam

[0:09:47] op een keer. Maar ik ben ooit eens gebeld.

[0:09:49] De directeur van de nam dat er sprake was van een datalek. En toen heb ik gezegd dankjewel. Ik vind het heel correct dat u mij hierover belt.

[0:09:58] Het was een datalekken de kant van het bios.

[0:10:02] Dus maar inhoudelijk over de taakuitoefening geen contact met de nam en het k hadden ze ook niet invloed op de manier waarop

[0:10:12] uw taak u en uw commissie uw taken uitoefende in hoeverre was u? Had u de verwachting dat de commissie in staat zou zijn om de schadeafhandeling naar tevredenheid voor de bewoners aan te pakken,

[0:10:29] af te handelen.

[0:10:35] In hoeverre dat ik die verwachting. Het was meer hoop, maar ook de wetenschap

[0:10:39] dat je mensen nooit tevreden stelt

[0:10:42] in de toelichting op de tijdelijke werd groningen staat terecht

[0:10:45] dat wij een semi rechterlijke rol hebben.

[0:10:50] Neem beslissingen in

[0:10:53] een gevecht tussen nam enerzijds en anderzijds gedupeerden anderzijds ook als rex verweten gerechtelijke heb ik wel

[0:11:02] dat je niet altijd beslissingen neemt waarmee de justitia levert bij een chique club waarmee de burger tevreden is.

[0:11:12] U gaf al aan dat bij het vergoeden van schade. De wettelijke aansprakelijkheid van de nam een hele belangrijke rol speelt.

[0:11:20] Wat houdt deze wettelijke aansprakelijkheid nu precies in.

[0:11:25] Dat degene die

[0:11:28] door mijnbouw. Laten we hier maar eenvoudige hetzelfde zeggen gaswinning,

[0:11:33] henk als opslag waar ik over gaswinning praat begrijpt ook als om naar degene die door gaswinning schade veroorzaakt.

[0:11:43] Die moet die schade vergoeden, ook al treft geen schuld. Dat laatste is belangrijk betekent. Het is een risicoaansprakelijkheid.

[0:11:52] Daar zit

[0:11:54] in groningen nog een

[0:11:56] extra bepalingen

[0:11:58] en dat is het zogenaamde bewijs. Want als diegene

[0:12:03] die schade veroorzaakt.

[0:12:05] Die moet vergoeden. Dan moet in beginsel de burg bewezen

[0:12:09] dat die schade die hij heeft

[0:12:11] een gevolg is van de mijnbouw doelwit causaal verband. Het oorzakelijk verband staat er speciaal voor groningen is een bepalingen opgenomen

[0:12:22] dat schaden

[0:12:26] veroorzaakt kan zijn door het groningenveld

[0:12:29] en krijgt bevingsschade zou kunnen zijn.

[0:12:34] Die wordt vermoed te zijn

[0:12:36] en dat betekent dat

[0:12:37] de nam

[0:12:39] het tegendeel wordt bewezen. Dus de nam moet dan

[0:12:43] bewijzen althans voldoende aannemelijk maken in de woorden van de hoge raad

[0:12:47] dat die schade geen gevolg is van mijnbouw, maar door iets anders is veroorzaakt door de nam buitenspel gezet.

[0:12:55] Dus wij dat had ik helemaal niet helemaal terug.

[0:12:59] Maar wij hadden de dankbare taak als g en u als ing om te kijken

[0:13:06] is dat bewijsvermoeden willen? Is dat bewijsvermoeden ontzenuwd en daarmee wek je de indruk

[0:13:12] tegenover de gedupeerden te staan, terwijl wij steeds

[0:13:16] het gevoel hebben gehad. Ook

[0:13:18] dat wilde dat we zo goed en zo kwaad als het kan voor de belangen van de groningers en de drenthe opkomen en enkele vries.

[0:13:29] Brengt de wettelijke aansprakelijkheid van de nam ook beperkingen met zich mee voert. Ing als het gaat om de afhandeling van schade en zo ja, welke beperkingen zijn.

[0:13:44] Die beperkingen zijn gehoord

[0:13:46] en dat komt omdat de verwachting van de groninger is.

[0:13:51] Ik heb schade en het ing is er om de schade problematiek op te lossen

[0:13:56] is overigens ook als ik de debatten in uw kamer volg en dat doe ik op dit onderwerp wel

[0:14:03] maar als die debatten volk is dat ook vaak de opvatting van uw kamer. Waarom doet het ing niet meer.

[0:14:09] Maar als b werd

[0:14:11] de opdracht kregen om de aansprakelijkheid van de nam af te wikkelen en niet meer ruimte krijgen

[0:14:17] om meer te doen dan die wettelijke aansprakelijkheid afrekenen. Dan kun je vaak problemen die in de praktijk spelen niet oplossen.

[0:14:25] Dan kan ik het voorbeeld geven dat je vier huizen in de straat verder deskundigen hebben gezegd hier is bevingsschade vijfduizend niet.

[0:14:34] Ik denk dat vaak een bestuursorgaan dat beleidsvrijheid heeft dan zou zeggen

[0:14:39] we nemen ze allemaal mee en dat is misschien nog in de praktijk goedkope. Ook wij hebben die bevoegdheid niet.

[0:14:45] Ik heb die regelmatig krijgt in den haag

[0:14:49] tot op ministerieel niveau toe, maar zeker in mijn

[0:14:52] periodieke overleg ik met met.

[0:14:56] Ik heb ook in het openbaar

[0:14:58] bij herhaling gezegd ja. Ik ben ongelukkig mee.

[0:15:04] Daar was begrip voor. Het is niet zo dat we niet moeten we niet doen, begrijpen we.

[0:15:10] Maar het tempo om er iets aan te doen verslagen door zit nu in het tweede deel van de tijdelijke werd.

[0:15:16] We komen zo terug.

[0:15:18] Je ermee bemoeien,

[0:15:19] We komen straks nog even terug. Ik wil nog even met u na een ander moment speelt juli tweeduizend negentien. Dan doet de hoge raad. De uitspraak dat de abn vanwege haar aandeel in de maatschap mede exploitant is van het groningenveld en in die zin ook aansprakelijk kan worden gesteld.

[0:15:42] In hoeverre heeft dit invloed?

[0:15:46] Uw mandaat

[0:15:48] biedt mogelijkheden om niet alleen de nam aansprakelijk te stellen, maar eventueel ebn

[0:15:55] en daarmee de staat abn is volledig

[0:15:58] staatsdeelneming.

[0:16:00] Nee ik heb uiteraard kan ik dat adres. Ik vind het een heel belangrijke rust.

[0:16:05] Het leek me ook in de toekomst een belangrijke les hoe de verhouding tussen staat

[0:16:10] en dan wordt afgewikkeld ik niks over zeggen want dat is niet mijn taak als althans tenzij u zegt daar moet meer over gezegd worden bij beperken. Tot mijn rol als voorzitter en vicevoorzitter van de tation gegeven als voorzitter van de ing.

[0:16:28] De wet geeft de opdracht om de aansprakelijkheid voor de nam aldus van een van de twee mijnbouw exploitant af te rekenen en dat betekent dat we niets

[0:16:36] voortdurend tegen de staat kunnen zeggen ook aansprakelijk. Althans daar kunnen we niet op acteren. Ik zeg het interne regelmatig.

[0:16:45] Maar u bent ook jurist zeker en ik ben geen jurist.

[0:16:49] U moet werken op basis van de wet. Dat heeft hij duidelijk gemaakt. Maar de hoge raad doet uitspraak heeft ook een bepaalde juridische status. Waarom kunt u beter een zelfstandig bestuursorgaan

[0:17:02] daar geen beroep op doen. Wilt u dat uitleggen.

[0:17:05] Ik zal proberen. Soms is het een zegen om geen jurist te zijn. Maar ik zal proberen uit te leggen waarom mijn zus kijk. De hoge raad heeft gezegd

[0:17:16] de ibm. Maar je kunt ook zeggen de staat naast

[0:17:20] de nam

[0:17:21] de mijnbouw exploitant en is derhalve naast de nam voor honderd procent aansprakelijk voor de schade.

[0:17:27] Wij moeten sprake van de nam afwikkelen. De burger staat aanspreken, maar niet via ons. Want dan zouden we de aansprakelijkheid van de staat

[0:17:35] laat afwikkelen zijn.

[0:17:37] Ik weet niet of dat bewust uit de wet gehouden. Ik kan me heel goed voorstellen dat toen de wet werd gemaakt.

[0:17:43] In ieder geval de wetgevers zich onvoldoende bewust was van aansprakelijkheid van de staat. Althans dat niet heeft meegenomen.

[0:17:52] Op de website van het instituut? Mijnbouwschade staat onder andere dat u mijnbouwschade ruimhartig af moeten handelen.

[0:18:00] Wat verstaat u onder ruimhartigheid.

[0:18:05] In mijn

[0:18:07] gesprek voorafgaande aan mijn benoeming

[0:18:09] in de tc.

[0:18:13] De minister voor rechtsbescherming. Wat betekent dat eigenlijk

[0:18:18] in mijn ervaring ook als rechter. Dat deed, doe ik als plaatsvervanger

[0:18:23] kun je alleen de werkelijke schade vergoeden. Wat betekent ruimhartig schadevergoeding?

[0:18:29] Dat kreeg ik geen duidelijk antwoord op hoe interpreteren weet dat. Ik denk dat wij

[0:18:35] op vele plaatsen de grenzen van de wet opzoeken dat ik eerst zeggen we niet de grenzen opzoeken, maar in geval van twijfel.

[0:18:42] Geef me steeds het voordeel van de twijfel aan de gedupeerden. Dat is een van de vorm van. Hè.

[0:18:48] Het tweede punt is

[0:18:52] en dan zult u misschien verbaasd over zijn dat ik dat zeg.

[0:18:54] De manier waarop wij het bewijsvermoeden toepassen.

[0:19:00] In de wet staat alleen maar er is een bewijsvermoeden en je werd tekst leest dan lijkt dat alleen boven het groningenveld zijn en boven de gasopslag nodig.

[0:19:11] Ik ga niet de hele geschiedenis ervan passen het bewijsvermoeden toe

[0:19:15] tot de rand die ongeveer vijfendertig kilometer

[0:19:18] buiten de kern van het grasveld tot

[0:19:22] er wordt iets helderder te maken

[0:19:24] tot iets boven was. Daar passen wij dat bewijs vermoorden.

[0:19:27] Dat betekent

[0:19:28] dat die burgers stijgt, terwijl de kansen aan die rand is één op tienduizend

[0:19:34] dat je schade krijgt de natuurkundige kans

[0:19:37] ook die burgers profiteren van bewijsvermoeden.

[0:19:41] Dat hebben we niet gedaan als je kijkt tweede

[0:19:45] en dan zal ik stoppen ben ik tevreden.

[0:19:49] Maar het tweede voorbeeld is de immateriële schadevergoeding.

[0:19:52] Er is.

[0:19:54] Toen we ermee gestart, zijn er een rapport van de commissie vrij rapport van drie hoogleraren die deskundig zijn op het terrein van immateriële schadevergoeding

[0:20:03] en dat rapport had als maximale vergoeding was het advies.

[0:20:07] Drie keer duizenden euro s per gezin, per persoon. Maximaal drieduizend euro.

[0:20:12] Wij hebben een andere weg. Gevolgd.

[0:20:15] Die komt uit op vijf duizend euro per individu performance.

[0:20:20] We komen straks nog even terug naar jullie schade werd getriggerd door u zei in dat ruimere gebied die vijfendertig kilometer daaromheen ook nog eens de kans één op tienduizend aankomt aan de rand. Hoe zeker weet u dat.

[0:20:40] Ik heb in het leven is niks. Honderd procent zeker. Maar dit dit is wat de deskundigen en dat is dus in dit geval zijn de tu delft en tno, met name tegen ons hebt gezegd en ik moet u eerlijk zeggen voor mij is dat ook een discipline die ik heel is maar ik heb dit wel aangenomen dat het juist is geen reden om iets anders aan te nemen.

[0:21:05] In een interview in het financieel dagblad van achttien januari van dit jaar zegt u. Ik citeer ik dat de groningers en drenthe van ons iets anders verwachten

[0:21:17] en dat ook de politiek verwacht dat de problemen oplost.

[0:21:21] Waarom lukt het niet om een verwachtingen waar te maken.

[0:21:25] Omdat ik onvoldoende bevoegdheden hebben,

[0:21:29] En welke bevoegdheden zou u graag willen hebben.

[0:21:32] Nou ik geef me een voorbeeld beginnen

[0:21:36] de nctv

[0:21:38] onderdeel nu weer van bzk daarvoor van binnenlandse zaken heeft een knelpunten pot

[0:21:45] van honderd miljoen euro en de nctv en ik kan dus als ze geen knelpunt tegenkomt,

[0:21:51] kan dat probleem oplossen door gebruik te maken van de knelpunten pot heeft daar een beleidsvrijheid.

[0:21:57] Een aantal keren heb ik in den haag gezegd

[0:22:01] het leek mij goed

[0:22:04] oom

[0:22:05] het ing ook soepel te geven met uitbreiding van bevoegdheden. Want je kunt spotten. Maar je moet ook bevoegd zijn

[0:22:12] omdat ze dan gevallen waarin wij zeggen ja het klopt allemaal wel langs de juridische aansprakelijkheid zijn, maar de oplossing die eruit komt, is in die omgeving in dat geval niet bevredigend. Dan moet je meer ruimte krijgen. Het is vrij recent

[0:22:30] te kort. Voor het zomerreces

[0:22:33] hebben we ook de regionale overheden herhaalt dat het goed zou zijn als er meer bevoegdheden zouden komen.

[0:22:42] Ik kom straks weer terug naar aanleiding van de evaluatie van de wet die net is verschenen,

[0:22:47] maar mag ik concluderen dat u op dit moment nog niet de bevoegdheden heeft en een bijbehorend budget

[0:22:56] om de schade af te handelen. Die wenselijk acht.

[0:23:02] Een juiste conclusie,

[0:23:04] Dankuwel.

[0:23:06] Dan wil ik op het punt aankomen dat ze het hebben over de beoordeling, want de beoordeling van de schademelding. Dat wordt gedaan door schade experts

[0:23:21] en daar maakt de tijdelijke commissie mijnbouwschade en laat het ing gebruik van van de oordelen van de schade experts.

[0:23:30] Hoe lukt het om voldoende schade experts te vinden?

[0:23:40] Wij zijn twee startte in tweeduizend achttien g.

[0:23:45] Toen wij ons vijftig schade experts beloofd waren er vijftien

[0:23:50] en dan denk je ik ga gewoon een aantal bureaus aanschuiven om te kijken of ze voor ons willen werken, maar ook dat was veel leertraject voor mij. Dat blijkt europees aanbesteed moeten worden, opdat wij overheid.

[0:24:05] Er zou een europese aanbesteding gedaan en die is ook in relatief korte tijd meer dan een half jaar kwijt is. Die uitgebreid en een tijdje datjij ik geloof dat we aanvankelijk toen

[0:24:18] rond de twee, honderd of tweehonderd veertig getallen. Dus die heb ik niets scherp in het hoofd

[0:24:24] experts hadden op een gegeven moment hadden we zelfs ver boven de vijf, honderd experts rondlopen. Die waren dus via een europese aanbesteding waren die gecontracteerd en op dit moment is het aantal experts wat voor ons werkt. Onafhankelijkheid zijn niet in dienst

[0:24:42] van het ing. Want het zijn onafhankelijke experts zijn ongeveer driehonderd vijftig.

[0:24:47] Tweehonderdvijftig, die er nu zijn. U gaf in het begin van dit vooral aan

[0:24:54] snelheid is van belang. Dat wordt ook verwacht. En dan moet ik beginnen met vijftien experts.

[0:25:02] Dan moet hij een aanbestedingstraject

[0:25:05] had. Ik had dit sneller of anders gekund

[0:25:09] hulp misschien van de overheid.

[0:25:15] Ik ben niet bij die voorbereiding betrokken geweest

[0:25:18] de totstandkoming van het ecb.

[0:25:21] Ik hoor met name de raketten dingen die ik niet wist.

[0:25:28] Het idee om het zo te doen. Dus lange tijd ook een compensatiefonds gesproken begrijp ik denk dat je

[0:25:34] deskundige voor nodig om een iets andere manier.

[0:25:37] Maar dit idee om het zo te doen.

[0:25:41] We werken er eraf langs de lijn van de aansprakelijkheid van de nam

[0:25:46] dat idee is vrijlaat opgekomen en ik denk dat het de overheid die dingen hadden tegen mij gezegd je krijgt er een stuk of vijftig.

[0:25:53] Maar de overheid dat niet voor elkaar heeft gekregen. Waarom weet ik niet. Ik weet wel dat het niet zo makkelijk is. Wij hebben om die vier partijen binnen te hengelen heeft

[0:26:04] veel aandacht veel inspanning gekocht gekost waren buitengewoon bleek dat we op een gegeven moment aanzienlijk meer experts hadden. Maar zijn ook met verschillende systemen om het nog verder te versnellen gaan werken want die snelheid die u noemde, is belangrijk.

[0:26:21] Mensen verwachten dat ze geen jeroen verwachten. Dat was in het verleden wel zo. N snelheid is een onderdeel van rechtvaardigheid. Kijk je kunt wel zeggen u hebt recht op schadevergoeding.

[0:26:30] Maar je moet wachten. Dan denk je

[0:26:34] dat is geen veilige manier. De spanning bij de groningers.

[0:26:38] Het was voor hem veel belangrijker dat ze ons toe kregen

[0:26:43] wanneer het besluit dat te horen kregen. U krijgt ooit een besluit. Ze wilde weten waar ze aan toe zijn. Een lange tijd in onzekerheid gelaten. Dat hebben we zeker een eerste fase hebben we dat niet meteen kunnen oplossen.

[0:26:58] Dan loopt ie aan tegen regelgeving, waardoor het

[0:27:05] echt vlot van start gaan nog op zich laat wachten.

[0:27:09] Regelgeving, maar ook

[0:27:12] logistieke problemen met regelgeving hebben te maken. Je moet je voorstellen als iemand schade heeft.

[0:27:18] Er moet een expert toe. Dan moeten er afspraken gemaakt worden. Die experts die komen niet alleen uit het hoge noorden.

[0:27:25] Maar die komen overal vandaan vraagt een enorme reorganisatie hebben opgezet.

[0:27:31] Toen wij met de tation honderd, honderdvijftig mensen ongeveer op het bureau nog een keer beleven.

[0:27:38] Nu lopen er rond de zevenhonderd vijftig mensen rond en dan zegt iedereen hoe kan dat nou werken jullie wel efficiënt beeld naar buiten. Als ik het uitleg.

[0:27:47] Dan zie je dat heel veel mensen zeggen god dat wist ik niet.

[0:27:51] Dus het is een. Het is een enorme operatie die we moeten doen

[0:27:55] en wij zijn ook zelf op stoom moeten komen om met voldoende snelheid zaken te kunnen afwikkelen

[0:28:02] en een van de redenen eigenlijk de belangrijkste reden van de stuwen regeling u ongetwijfeld ook terug wil komen. Zeker was dat toen vonden

[0:28:12] dat er onvoldoende snelheid maakt dat dat niet verantwoord was tegenover de groningers.

[0:28:18] En als het dan nog even hebben over die schade experts. Wij krijgen we horen geluiden vanuit verschillende hoeken dat die niet voldoende deskundig zouden zijn,

[0:28:29] omdat een opleiding onvoldoende is.

[0:28:32] Welke criteria hanteert voor die schade experts.

[0:28:39] Dat

[0:28:41] die kan ik niet op zolder. Maar die schade experts moeten aan kwaliteitseisen wil doen. Ik denk een van de redenen dat soms burgers de indruk hebben

[0:28:51] die zijn lang niet allemaal deskundig dat we dat er regelmatig wordt gewerkt met het model dat de opname in huis door hun opnemen gebeurt die geen schade experts en dat op het bureau. De schade expert

[0:29:07] aan de hand van de foto s van de opname beoordeeld

[0:29:11] of het maar of het aardbevingsschade is.

[0:29:15] Er is altijd nog een tweede paar ogen

[0:29:17] dat dat nog een keer controleert.

[0:29:20] Deze methode die wordt algemeen geacht ook

[0:29:25] door de rechter getoetst klinkt dreigen. Ik ben helemaal niet voordat we

[0:29:29] in beroep moeten procederen tegen de woningen. Maar het is soms wel fijn om te zien dat de rechter toetst wat te doen.

[0:29:36] We denken niet alleen zelf dat het in orde is. Maar dat vindt de rechter ook regelmatig tot de hoogste of regelmatig

[0:29:43] in sommige gevallen tot de hoogste rechter de afdeling bestuursrechtspraak toe.

[0:29:47] Kan er dan hoe je het vertelt kan daar dan ook ruis ontstaan tussen degenen die de opname van de schade doet daar misschien ook kwalificatie bij geeft richting de inwoner en degene die de foto bekijkt op een kantoor en daar een oordeel velt.

[0:30:04] Als ik weer vrij kan dan moet ik de antwoorden. Want ik gebeurt dat. Ik durf niet als zo veel. Voor zover ik weet niet.

[0:30:13] Ik was niet diegene uit mijn bestuur die zich bezighield met

[0:30:18] waar de deskundigen bureaus was een van de andere bestuursleden die in portefeuille had en uiteindelijk gaat het vooral hoe je eigen uitvoeringsorganisatie met die deskundigen organisaties omgaat. Maar als bestuur behoorlijk bovenop gezeten

[0:30:32] omdat ze het op sommige momenten het idee hadden dat geld niet.

[0:30:36] Is goed genoeg.

[0:30:37] Want op een gegeven moment is het zo dat er verschil bestaat tussen tussen de beoordeling van experts. Dat wordt geconstateerd door de tijdelijke commissie.

[0:30:50] Hoe komt het dat die beoordeling en zoon zo verschillend zijn,

[0:30:56] Er zijn zekere verschillen tussen deskundigen. Ik denk

[0:31:01] en dat zie je ook in het rapport dat je voor altijd verschillen zullen zijn en dat komt omdat het object verschillend is, omdat

[0:31:09] de omgeving waarin het oordeel gegeven wordt lang niet altijd hetzelfde is dat het uitmaakt of iemand

[0:31:15] die schade heeft aan zijn keuken en ikea keuken heeft of een boel keuken

[0:31:20] machteld doorhalen als hij geen reclame gemaakt mag worden. Maar dat soort dingen

[0:31:26] die spelen. Maar daarnaast. Ik heb dat zelf ook.

[0:31:29] Wij zijn zelden buitengekomen even benadrukken met die verschillen heel bewust

[0:31:35] en ik heb ook gezegd dat de verschillen

[0:31:39] onverklaarbare zijn, omdat de gevallen zodanig vergelijkbaar zijn

[0:31:43] dat er niet zo n groot verschil zou zijn, vind ik dat eigenlijk onaanvaardbaar hebben toegezegd.

[0:31:49] Zo vind ik het ook steeds wat we gedaan hebben, zijn verschillende dingen.

[0:31:53] We zijn beoordelingskader verfijnds gepreciseerd

[0:32:01] overigens in nauwe samenwerking

[0:32:03] met de deskundigen bureaus

[0:32:06] en we hebben daarnaast kan het aantal andere dingen. Maar ik denk dat dit van belang is. We hebben daarnaast

[0:32:14] nog niet zolang geleden de aanvullende vaste vergoedingsregeling ingevoerd om

[0:32:20] juist die verschillen ontstaan om de mitigeren

[0:32:24] te verzachten.

[0:32:27] Hij zegt die die verschillen in beoordeling tussen experts vonden we onacceptabel en daarom is het kader aangepast.

[0:32:37] Klopt dat. Ik zie.

[0:32:40] Het is altijd lastig als iemand wat ik heb gezegd herformuleerd.

[0:32:45] Ik heb gezegd dat er gevallen. Wij dienen ons idee vergelijkbaar waren de verschillen niet verklaren dat eigenlijk onaanvaardbaar vinden.

[0:32:55] Maar je moet ontzettend voorzichtig zijn om te zeggen gevallen zijn vergelijkbaar.

[0:33:00] We hebben een uitgebreide analyse gemaakt

[0:33:04] was een van de conclusies uit die analyse. Veel verschillen zijn niet zo onverklaarbaar als ze op het eerste gezicht lijkt.

[0:33:11] Maar er bleven onvergelijkbare verschillen over wat voor ons belangrijk was is dat in de beleving van de gedupeerden

[0:33:20] dat hele anders overkwam vonden dat schilderij

[0:33:24] die tot grote onrechtvaardigheid leden en daar hebben we over na te denken wat kunnen we er aan doen. Ook de herhaling aan de minister gevraagd voor de tijd van vijlbrief

[0:33:34] doe er wat aan.

[0:33:36] Kom op sympathie rekenen gebeurde niks.

[0:33:39] En toen hebben

[0:33:42] je moet het goed formuleren wat ik wou zeggen te hebben.

[0:33:47] De randen van onze bevoegdheden opgezocht door die aanvullende vaste vergoedingsregeling te maken

[0:33:53] en die randen die wij denken dat dit juridisch kan en we hebben daar ook advies over gevraagd aan de landsadvocaat of we dit mochten doen

[0:34:03] of dit binnen onze bevoegdheid viel,

[0:34:05] omdat wij als overheidsorgaan, niet alleen

[0:34:10] met het burgerlijk recht hebben rekening te houden, maar de beginselen van behoorlijk bestuurder achter

[0:34:15] en dat laatste

[0:34:17] gaf ons het idee. Dan kunnen we een aanvullende vergoedingsregeling maken en die hebben ook op eigen kracht gedaan omdat we vonden dat we niet langer onder het ministerie moesten wachten.

[0:34:27] Er is een aanvullende vergoedingsregeling. Maar hij gaf ook aan het beoordelingskader wordt aangescherpt.

[0:34:38] Dan zien we dat die aanscherping ook leidt tot gemiddeld lagere

[0:34:44] uitkering van schadevergoeding.

[0:34:48] Kunt u mij meenemen als regels worden aangescherpt?

[0:34:55] In hoeverre hebben we het nog over dat andere woord. Wat we begin even hadden ruimhartig omgaan

[0:35:03] met de schade die mensen hebben.

[0:35:06] Ik begrijp uw vraag.

[0:35:10] Het beoordelingskader is bijgesteld verfijnd om twee redenen

[0:35:15] verschillen tussen deskundigen, maar een andere belangrijke reden was

[0:35:19] dat wij geconstateerd hadden dat het aantal aanvragen in de randen van het gebied de kans hem

[0:35:26] op tienduizend overvallers

[0:35:29] dat het aantal aanvragen groter of minstens even groot was als in de kern.

[0:35:34] Dat schrijf

[0:35:36] volgende week op basis van de logica. Dan denk je dan zullen we duimen kleinere bedragen worden uitgekeerd, maar ook dat was niet het geval kwam zelfs regelmatig voor in die landen hogere bedragen werden uitgekeerd.

[0:35:49] Daarnaast speelde het probleem van de diepe bodemdaling steeds meer deskundigen zeiden

[0:35:54] die kan niet tot directe schade leden.

[0:35:57] Die combinatie van dingen in zijn reden geweest om op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten,

[0:36:04] delft en tno enerzijds en de basis van onze eigen ervaringen en die gekke constatering. Wat wat een enorm verschil tussen deskundigen enerzijds en tussen de rand van het gebied

[0:36:15] en de kern die punten bij elkaar hebben geleid tot

[0:36:19] bijstelling tot verfijning van de beoordelingskader

[0:36:22] nodig

[0:36:24] want dat zit er nu voor werk

[0:36:26] is de vergoeding ook veel lager.

[0:36:29] Dat is veel lastiger

[0:36:32] te bepalen dan het op het eerste zicht lijkt.

[0:36:37] Het is zeker zo dat het dat ons ertoe heeft geleid dat in de randen

[0:36:42] minder vergoeding wordt toegekend en lage vergoeding worden toegekend.

[0:36:47] Daar zijn we best blij mee want dat past in de logica. Dat is geen kwestie van ruimhartigheid als wij heel vaak schade vergoeden.

[0:36:55] We hebben er geen sprake is van aardbevingsschade, dan doen we het ook goed rechtvaardigheid betekent ook moet geven wat de mens toekomt.

[0:37:04] Maar je moet niets

[0:37:05] schadevergoeding betalen de mensen eigenlijk niet toe komt en dat horen wij ook mensen zeggen we eens kijken wat die allemaal gekregen.

[0:37:14] De standpunt.

[0:37:16] Maar dan zou het om schade gaan die niet gerelateerd is aan aardbeien.

[0:37:20] Maar dat was de grote vraag.

[0:37:23] Als je de randen meer aanvragen in de kern en de kans op schade is aan de randen minimaal tienduizend groot.

[0:37:32] Dan is het heel gek

[0:37:33] dat er meer aanvragen komen dan doe je iets niet goed.

[0:37:38] En dat was de reden dat wij gedaan hebben dan gewoon een praktische aanpak was met die deskundigen onder tafel zitten.

[0:37:44] Het deskundigen gezegd wat vinden jullie hiervan?

[0:37:48] Wij snappen het niet.

[0:37:49] En deskundigen zeiden wij snappen het ook niet.

[0:37:53] En toen zei minister gezamenlijk bidden het ing deskundige zitten. Waar zit dat erin en wij denken dat een van de belangrijkste oorzaken is dat bewijsvermoeden.

[0:38:05] Dat is genoeg voor twee

[0:38:07] iets nieuws, zoals in de wet

[0:38:10] en dat jij de deskundige er anders mee om ging wandelen

[0:38:15] en wij mogen heel belangrijk deskundige in individuele zaken geen instructies geven.

[0:38:21] Ik wil even met u doorgaan op dat bewijsvermoeden dat u dient te hanteren en het is sinds eind tweeduizend zestien eigenlijk geintroduceerd in de mijnbouwwet

[0:38:34] op welke manier gebruikt die nu dat bewijsvermoeden.

[0:38:39] Overeenkomstig de wet,

[0:38:41] En die zegt.

[0:38:42] Of schrijft en de wet zeg je als schaden

[0:38:49] de aardbeving schade zou kunnen zijn.

[0:38:52] Dan gaan we er vanuit dat de schade gemeld wordt. Aardbevingsschade is tenzij

[0:38:58] dat bewijst vermoorden wordt weer leeg. Dus dat betekent tenzij de deskundige zegt nee

[0:39:03] en dan is de vraag

[0:39:06] hoe duidelijk moeten deskundigen zeggen honderd procent. Weet je nooit.

[0:39:11] De hoge raad heeft in het u aanhaalde gezegd dat voldoende aannemelijk moet zijn dat er een andere oorzaak is.

[0:39:20] Wij zijn een stap verder gegaan en dat is naar aanleiding van het panel advies uit tweeduizend negentien.

[0:39:26] Als we onze werkzaamheden tegen het panel gezegd we willen handvatten hebben voor de deskundigen. Deskundigen is het hartstikke moeilijk om zo een abstract begrip

[0:39:36] bewijsvermoeden om het goed te hanteren.

[0:39:38] Dus ze willen een advies hebben met praktische handvatten ook uitgekomen

[0:39:43] dat advies heeft gezegd

[0:39:47] de

[0:39:49] de deskundigen moet niet alleen zeggen. Het is aannemelijk dat er een andere oorzaak is de deskundigen ook zeggen wat die andere oorzaak is en dat moet

[0:40:00] ook de enige oorzaak zijn als een andere oorzaak is die mogelijk samen

[0:40:05] de beving en de schade heeft veroorzaakt, dan is het bewijs niet weg,

[0:40:09] want er zijn er twee samen lopende oorzaken waarvan een aardgaswinning is, is de de nam de staat

[0:40:18] is voor honderd procent aansprakelijk.

[0:40:20] Dus als er een andere evidente en aantoonbare oorzaak voor de schade wordt aangewezen, is het bewijs weerleggen.

[0:40:29] Mijn meijburg heeft in zijn verhoor gezegd hij was trouwens een van de mensen in het panel dat u net noemde

[0:40:36] dat dsm g ing

[0:40:40] en dit is experts eigenlijk onvoldoende opletten of die andere in evident aantoonbare oorzaak overeenkomt met de datum waarop schades zijn veroorzaakt.

[0:40:52] Dat is de reactie daarop.

[0:40:54] Ik vind het altijd lastig om als het over personen gaat om iets te zeggen, zeker in het openbaar. Maar ik ken zijn stellingen die zo bekend.

[0:41:02] Hier is die vele malen geponeerd. Die is ook vele malen getoetst.

[0:41:06] Zowel de rechtbank noord nederland waar hij een aantal keren de kwestie aan de orde is geweest

[0:41:12] als de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state zijn van oordeel dat de manier waarop wij het bewijs moeten toepassen. Juist. Dus ik kan alleen maar zeggen. Er is een discussie. Hij heeft ook dorpshoer. Ik heb het gezien

[0:41:25] brieven aangehaald

[0:41:27] die brief die wij hebben geschreven op zijn stelling. Jullie doen het onjuist.

[0:41:33] Die heb ik bewust mee laten ondertekenen.

[0:41:36] De doe toch maar een naam deur bestuurslid van buren

[0:41:42] die ook in het panel heeft gezeten.

[0:41:46] Dus was was een van de panelleden die brief die we hebben gestuurd, is mede gebaseerd op gesprekken die we hebben gehad. De technicus die hij zelf ook aanhaalde hier

[0:41:59] die ook in het panel heeft gezeten.

[0:42:01] Ik ken zijn opvatting, maar het is niet zo dat de opvatting van de. Hiermee wordt de enige juiste kansen.

[0:42:11] Kunt u mij uitleggen hoe dan getoetst wordt of die andere evident. De oorzaak.

[0:42:18] Ook verklaart. Het tijdstip waarop bepaalde schade zijn veroorzaakt. Hoe het wordt getoetst intern.

[0:42:25] Kijk wat wij doen.

[0:42:28] We vragen een deskundige om advies

[0:42:31] die deskundigen die beoordeelt de situatie die weet wat er nodig is voor weerlegging van het bewijsvermoeden wordt eerst binnen het bureau van deskundigen keek door een tweede paar ogen

[0:42:44] naar het advies zoals het ons uitgebracht en bions wordt het deskundig advies getoetst aan ons beoordelingskader

[0:42:52] en meer kun je niet doen als dat voldoende overtuigend

[0:42:56] in dat rapport staat dan accepteren wij dat als bestuur zijn we zelf inhoudelijk

[0:43:04] onvoldoende deskundig zetelt wayne

[0:43:06] ingenieurs hebben nu weer

[0:43:10] dat verwacht

[0:43:11] gewisseld. Maar dat betekent niet dat je ingenieur bent dat je dit soort buitengewoon ingewikkelde dingen goed kunt beoordelen. Maar die mensen hebben wel binnen ons bureau en die zitten zeker ook binnen de vier deskundigen.

[0:43:27] Terug uit de stukken dat de fundering schade door ing niet standaard als mogelijke mijnbouwschade wordt beoordeeld.

[0:43:36] We hebben eerder van getuigen gehoord dat fundering schade eigenlijk altijd als mogelijke mijnbouwschade zou moeten worden beschouwd.

[0:43:45] Waarom neemt u daar een ander standpunt over in.

[0:43:54] Als ik u goed begrijp

[0:43:57] verdediging schade wordt niet standaard als mijnbouwschade beoordeeld.

[0:44:03] Het is heel goed mogelijk heb ik heb ik mij laten leren dat schade aan funderingen ook door andere oorzaken dan mijnbouw kan ontstaan op het ogenblik in heel nederland volop fundering schade onderhandelen in het rivierengebied, maar ook bijvoorbeeld in goden zijn bekende plaatsen.

[0:44:20] Vandaag geldt een bewijzen. Nee.

[0:44:22] Verloren veroorzaakt wordt door verandering van waterstand

[0:44:27] in groningen zijn voorbeelden zijn alle redenen zijn bijvoorbeeld veengebieden

[0:44:33] als de waterstand verandert. Daar komt het boven water te liggen, kan geen oxidatie plaatsvinden of paalrot. Als een andere oorzaak.

[0:44:45] Dan kan het goed zijn dat die fundering schade

[0:44:49] niets is veroorzaakt door mijn bomen. Dat zal de deskundigen moeten verklaren

[0:44:54] en ook tot voldoende aannemelijk moeten maken

[0:44:59] dat dat de andere oorzaak is een fraai voorbeeld kun je die kennis bij u langs gekomen is, maar het is een bekende woltersum

[0:45:07] en dat geldt ook voor veel huizen.

[0:45:10] Er was veel schade aan fundering.

[0:45:14] Meer, meer dan ik geloof dat het honderdzestig huizen waar elders ben

[0:45:18] terzijde en de deskundigen van het ing en de deskundigen

[0:45:24] van de ncrv. Want er speelde ook versterking

[0:45:27] dat die schade aan de funderingen

[0:45:29] niet veroorzaakt door gaswinning.

[0:45:33] Ik was heel blij dat toen

[0:45:36] de betrokken partijen.

[0:45:39] De gemeente groningen

[0:45:40] voorop van de schaafde. De wethouder heeft gezegd hier moeten we wat aan doen

[0:45:45] en wij zijn gezamenlijk om de tafel gaan zitten en hebben dankzij het feit

[0:45:49] dat opgetreden bij betrokken waren die wel beleidsruimte hadden, hebben we een oplossing gezocht die inhoudt

[0:45:55] dat het mogelijk is dat er bij een aantal van die huizen de funderingen nu vergoed worden, hoewel dat geen aardbevingsschade is dus geen schadevergoeding

[0:46:08] op basis van de tijdelijke werd groningen. Maar het is een vormboom.

[0:46:12] Je kunt een tegemoetkoming van de overheid compensatie mee.

[0:46:16] Een gevolg van hulp

[0:46:18] die dwerg geboren was.

[0:46:22] Wil je even niet over deze case. Maar meer in de loop der jaren zeker in de begin toch ook aanwijzingen zijn dat fundering schade

[0:46:33] helemaal niet meegenomen in de beoordeling.

[0:46:36] Mijn eerste vraag is wordt bij de beoordeling van de experts van het ing op dit moment ook

[0:46:45] naar de fundering gekeken en die schade meegenomen in schadeafhandeling.

[0:46:55] Ik heb mij laten vertellen dat de nam alleen de schade bovengronds niet beoordelen. Ik weet dat niet uit eigen wetenschap. Dat heb ik me laten vertellen.

[0:47:04] Wij hebben vanaf het begin af aan gezegd schade

[0:47:09] die het gevolg is van mijnbouw voor gaswinning

[0:47:14] die vergoeden en dat kan ook ondergronds schade zijn. Dus de stelling dat wij als het ging om funderingen niet naar de fundering gekeken

[0:47:25] is die nooit door ons onderschreven

[0:47:30] en de opdracht die deskundige was om te kijken welke schade is een gevolg van mijnbouw

[0:47:37] en als hij deskundigen zegt. Gezien hetgeen ik bovengronds

[0:47:42] constateer heb ik geen aanleiding

[0:47:46] ook ondergronds onderzoek te doen. Ja dat hoort bij zijn vak het vak van de huurders. Dus dat kan tot dat gebeurt.

[0:47:52] In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is specifiek aandacht gegeven aan fundering schade,

[0:48:01] maar noodzakelijk wat dit zou betekenen voor u bekijken.

[0:48:07] Is er aandacht aan besteed. Ik wil niet zeggen dat het daardoor komt maar dat heeft zeker meegewerkt.

[0:48:13] De brief die wij als ing

[0:48:16] de ministers van bzk en binnenlandse zaken.

[0:48:20] U zult veel sterker binnenlandse zaken hebben geschreven en in die brief

[0:48:25] als zij het basisprobleem.

[0:48:29] Iemand heeft dertigduizend schade aan zijn muur bovengronds

[0:48:33] de deskundigen zeggen die fundering. Die is inderdaad niet in orde. Mary komt niets

[0:48:39] door gaswinning.

[0:48:40] Hoe kun je nou van mensen verwachten dat ze boven de grond gaan repareren als onder de grond. Het probleem blijft bestaan, want als die fundering slecht blijft. Dan komt bij de eerste de beste behoorlijke beving kapotte boven dus dat zou een normaal mens een verstandig mens niet doen. Dat mag je niet van die is vrij

[0:48:58] en drenthe

[0:48:59] probleem is dan wel

[0:49:02] wie kent die vergoeding toe. Wij hebben en hadden de bevoegdheid niet en dus ministers. Dat was tevreden brief zit ongetwijfeld biefstuk.

[0:49:15] We hadden het net over dat experts ook verschillende conclusies kunnen komen.

[0:49:22] Daar is ook aan gewerkt om de verschillen kleiner te maken.

[0:49:26] Toch zien we ook in de praktijk. Ik moet denken aan mevrouw postma doornbos die in haar getuigenis ook vertelde over haar broer die zijn schade niet vergoed kreeg, terwijl de buurman wel kreeg.

[0:49:41] Hoe gaat hij om met dat soort verschillen.

[0:49:43] De praktijk,

[0:49:47] Ik kan me zelf iets zeggen sinds zinvol zeggen over kaas en kaas vergeleken moeten worden als ik.

[0:49:54] Beide dossiers hebt gezien.

[0:49:56] Dan moet je de nodige feiten kennis hebben. Ik heb dit voor niet gevolgd. Kijk, ik ben vooral bezig om te zorgen dat de uitkeringen worden gedaan. Helaas niet alles wat hier gezegd wordt voor mij als mensen me zien dat bijvoorbeeld bij bezwaren nogales. Het argument naar voren wordt gebracht van reizigers. Maar mijn buurman heeft wel wat.

[0:50:20] En als wij of de bezwaren adviescommissie die een aantal gevallen wordt die eerste ingeschakeld.

[0:50:26] De reden zien om dan te plaatsen nog eens gaan kijken bij die buurman dan het mee te nemen als dat mag van de buurman. Dan moet je toestemming hebben dan doen we dat

[0:50:38] deze casus sturen. Die ken ik niet.

[0:50:41] Ik ben meer in algemene zin want u heeft beschreven. Er was weinig toen we moesten beginnen. We zijn een leren de organisatie te ontwikkelen ons

[0:50:51] op welke manier wordt intern ook af en toe geevolueerd te beoordelen we vergelijkbare gevallen. En wat voor mechanisme zijn dat onder voordat iemand bezwaar aangetekend zelf al te kijken hoe we het wel goed.

[0:51:06] Ik bedoel ik begrijp de vraag. Heel goed.

[0:51:09] Eind tweeduizend negentien

[0:51:12] werd beroofd.

[0:51:13] Waarom die onderzoek ook uit de eigen organisatie berichten deur

[0:51:17] die verschillen tussen deskundigen

[0:51:19] die zijn soms top.

[0:51:22] Daar hebben we toen

[0:51:24] dan moeten we die deskundige meer gaan volgen, zelfs op individueel niveau gedaan bijvoorbeeld zijn op bepaalde deskundigen die voortdurend aflezen.

[0:51:34] Dat zou gek zijn.

[0:51:36] Het tweede punt dat we gedaan hebben. Geprobeerd om die deskundige meer onderling te laten praten en dilemma s bespreken

[0:51:45] verre vier bureaus stonden allemaal aangestuurd door de eigen organisatie.

[0:51:50] We hebben gezegd

[0:51:52] als die bureaus

[0:51:53] los van elkaar opereren. Anders dan ontstaan er verschillen ontstaan mogelijk verschillen. Zo moet ik het zeggen. Die ongewensten.

[0:52:03] Dat is ook gebeurd.

[0:52:05] En op de laatste plaats hebben we het over gehad beoordelingskader verfijnd en dat houdt in dat die deskundige beoordeling

[0:52:14] stap voor stap

[0:52:16] de niveau dezelfde soorten stappen moet nemen. Ik geef u een voorbeeld. Er waren aanvankelijk vrij forse de verschillen tussen deskundigen.

[0:52:26] Nee, uberhaupt het aantal schades in huis geconstateerd werd dat de deskundigen doet is eerst kijken als ze hun schade gemeld wordt. Hoeveel schade zetel in het huis is niet alleen

[0:52:38] na de schade die

[0:52:40] de benadeelde de gedupeerden meldt bij die kijkt naar de schade in dat huis

[0:52:45] dan is de volgende vraag per schade is er oorzakelijk verband met gaswinning.

[0:52:52] Dat vraagt wel wat dat is uitgewerkt beoordelingskader noemen dat de verveling omdat je stappen veel preciezer

[0:52:59] zijn gezet en we denken dat dat nu tot meer eenheid heeft gered.

[0:53:08] Dan toch nog even omdat ik ook vanuit gezond verstand redeneert en kijken hoe gaan we om met het vertrouwen van groningers als de buurman

[0:53:22] de schade vergoed krijgt en degene zelf niet.

[0:53:30] Hoe kijkt u daarna ook in in de opdracht die er is om het herstel van vertrouwen terug te geven.

[0:53:38] Dat is toch heel lastig uitlegbaar.

[0:53:41] Kijk, we proberen onze taak

[0:53:45] om een rechtvaardige voor het vreemde

[0:53:48] wanneer

[0:53:49] en ook met oog voor de menselijke maat

[0:53:53] uit te voeren en dat betekent als wij de klacht verweten.

[0:54:00] Er is sprake van ongelijke behandeling, dan trekken we ons terug.

[0:54:07] Iedere situatie

[0:54:09] is in beginsel verschil tussen het comfort. Het is niet te vermijden. We hebben ook

[0:54:14] de nam cvw tijd geanalyseerd om te kijken waar we naartoe verschillen

[0:54:20] die wijlen zeker en ik denk als je met veel deskundigen werkt niet als persoon. Maar dan zijn er ook verschillen

[0:54:28] dus verschillen blijven. Maar je moet proberen die verschillen onverklaarbaar zijn

[0:54:34] om daar iets aan te doen. Een van de dingen die we gedaan hebben.

[0:54:39] We hebben sinds de vaste de de s. Dat was de vaste vergoeding voor de eerste aanvragers.

[0:54:46] De koningin tijd mee en je kunt best zeggen succesvol rekening waar veel mensen tevreden over zijn.

[0:54:54] Maar de oude aanvragen in het verleden schades afgewezen hadden niet de mogelijkheid

[0:54:59] op chauffeurs regelingen beroep te doen.

[0:55:02] De oude aanvragers die minder dan die vijf duizend euro hebben gekregen, hebben niet de mogelijkheid gekregen

[0:55:09] om te kiezen voor een forfaitaire vergoeding van vijf duizend euro.

[0:55:13] Wat wil je doen met die aanvullende vaste vergoedingsregeling die moet gevoerd worden. Maar dat hebben we wel aangekondigd dat we dat gaan doen. Uitvoering daarvan is niet zo eenvoudig krijgen we voor elkaar.

[0:55:27] Maar dat is een van de redenen om te zorgen voor

[0:55:31] een zekere gelijk tracking en tot mijn vreugde weet ik dat dat we niet op eigen houtje op grond van eigen bevoegdheden hebben gedaan

[0:55:40] dat er een deur is het de brief.

[0:55:45] Oké dus dat is dan een concrete maatregel om ook het gevoelen wat er is van rechtvaardigheid meer recht te doen. Nog even over dat proces geeft aan maar als iemand bezwaar maakt, kunnen we nog een keer kijken. De snelheid is van belang dat we aan het begin van het verhoor.

[0:56:08] Ik zit dan toch te zoeken. Is het dan

[0:56:13] ook nog een overweging om gezien de snelheid

[0:56:17] niet altijd precies nog weer ergens achteraan te gaan, maar ook te kijken wat is nou redelijk

[0:56:24] als het om dezelfde huizen gaat dezelfde straat gaat

[0:56:29] is t dan nodig om elke keer toch dat precieze nog uit te zoeken in het kader van rechtvaardigheid

[0:56:36] first ook de snelheid die van belang is.

[0:56:41] We hebben de tijd de stuwmeer leerling

[0:56:44] uitgelokt waren niet bevoegd. De minister is die regeling op ons voorstel gemaakt

[0:56:50] leiden tot topsnelheid, omdat wij vonden dat het te langzaam ging.

[0:56:53] De vaste vergoedingsregeling

[0:56:55] de verschenen die we hebben gemaakt. Dat geldt hetzelfde voor.

[0:56:59] En natuurlijk moet je niet op iedere cent zit te kijken. Dat is ook helemaal niet nodig.

[0:57:05] Wat we veel doen

[0:57:07] maar dat is minder gemakkelijk dan het op het eerste gezicht lijkt eens kijken nu die forfaitaire regelingen die we hebben

[0:57:13] zo goed blijken te vallen of om grotere schadebedrijven ook kunnen doen en daarnaast hebben die aanvullende vaste vergoedingsregeling. Maar dat heb ik al gezegd.

[0:57:24] Die hebben we aangekondigd om te zorgen dat het gevoel van ongelijkheid in die geval.

[0:57:29] Dan zul je gedumpt wordt.

[0:57:31] Is over nagedacht en het proces aanpassingen gedaan dan dan ga ik naar het effectgebied. Het zogenaamde effectgebied.

[0:57:43] Kunt u ons aangeven wat is dat? Effectgebied.

[0:57:52] We hebben tijd geconstateerd

[0:57:56] dat de wetgever zee erg geld te bewijzen worden, maar dat de wetgever niets weigeren. Geld op bewijst dat het niet in nijmegen geld. Dat is wel duidelijk.

[0:58:08] Maar als ik u vraag geld in assen

[0:58:12] geld in zwolle

[0:58:14] kelder in leeuwarden. Dan is het al een stuk lastiger.

[0:58:17] Daarom hebben wij

[0:58:20] in tweeduizend achttien

[0:58:22] eind tweeduizend achttien een panel van deskundigen

[0:58:27] u bekende bel zeg kunnen jullie ons adviseren hoe dat bewijs worden door deskundigen moet worden toegepast.

[0:58:35] Wij werken met vele deskundigen, dus het moet praktische handvatten zijn en niet een heel ingewikkeld stelt dat het verzoek.

[0:58:44] Het panel,

[0:58:45] Waarom waarom kwam dat verzoek.

[0:58:47] Omdat we dat niet wisten.

[0:58:49] Waren er veel verzoeken uit gebieden waar jullie het idee hadden.

[0:58:55] Je gaat te ver buiten het gebied.

[0:58:58] We hadden het idee. Het gaat te ver. Maar we zaten wel met de vraag hoe ver het maakt een enorm verschil

[0:59:04] voor de positie van de bewoner van de

[0:59:08] van de burger

[0:59:10] of een beroep kan doen op bewijsvermoeden of dat hij zelfstandig moet bewijzen dat er een verband is.

[0:59:16] Dus u vraagt een panel op welke manier is dan dat effectgebied vastgesteld.

[0:59:23] Dat panel heeft indertijd twee criteria voorgesteld

[0:59:29] een criterium was

[0:59:33] grondversnelling van twee millimeter per seconde.

[0:59:37] Met een onzekerheid correctiefactor. Gaat u niet proberen uit te leggen rondom geld jurist iets uit te leggen wat

[0:59:44] ook zijn discipline niet eens nooit verstandig.

[0:59:47] Bij een criterium was

[0:59:49] de voorstelling twee millimeter per seconde met een correctiefactor.

[0:59:53] Andere criterium was zes kilometer van de rand

[0:59:57] van het groningenveld en zes kilometer van de rand van de gasopslag.

[1:00:02] Dat waren de twee criteria

[1:00:04] dat dweilen

[1:00:06] heel die criteria. Dat betekent daarmee een groot gebied,

[1:00:10] maar onze stelling was

[1:00:12] wij

[1:00:14] we worden geacht ruimhartig te vergoeden,

[1:00:16] dus we kunnen beter

[1:00:18] een ruime gebied hebben met het feit dat sommige mensen vergoeding krijgen

[1:00:22] ieder als je het precies zou kunnen uitzoeken eigenlijk geen recht op hebben, omdat we een te krap gebied krijgen en de mensen zijn

[1:00:29] die geen vergoeding krijgen. Terwijl als je heel nauwkeurig zou kunnen kijken

[1:00:32] die vergoeding hadden moeten kunnen krijgen dat die spanning die hadden we.

[1:00:36] Was dat de opdracht die ik heb meegekregen van ruim ruimhartiger heeft uzelf was hebben.

[1:00:43] Daaraan hebben we het panel wel gezegd dat wij de opdracht hadden getoond.

[1:00:49] Het is ook tegen de deskundigen.

[1:00:52] Dat zit in de haarvaten van de organisatie.

[1:00:58] Dan in september twintig, twintig legt het ing de behandeling van ongeveer vijftien, honderd schademeldingen uit twee delen van het effectgebied stil en laat een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid van schade door mijnbouw daar.

[1:01:12] Waarom besloot u tot nader onderzoek.

[1:01:16] We hebben net gehad over dat panel.

[1:01:19] Die had het jaar daarvoor in tweeduizend negentien nog een advies uitgebracht.

[1:01:24] Het effect,

[1:01:25] Dat panel had over het perfect gebit en advies uitgebracht.

[1:01:30] Wij hebben bij constateerden

[1:01:32] dat steeds meer deskundigen

[1:01:35] in die gebieden waarover u het hebt,

[1:01:38] zeiden ze bewijsvermoeden willigt

[1:01:42] en dat vonden we steeds meer. Het is weerlegd.

[1:01:46] Een deel hield vast aan zijn standpunt. Het is niet weerlegd komt vergoeding of anders gezegd wij vonden dat er een ongelijkheid heeft gecreëerd die niet gewenst was. Als wij toen

[1:01:59] die dossiers niet om holt zoals dat een slecht nederlands heet zit niet stil hadden gelegen hadden gezegd neem een beslissing. Op basis van adviezen waren er heel veel

[1:02:10] afwijzende beslissing geweest op basis van de weerlegging door de deskundigen. Toen hebben wij gezegd was al alle rapporten tweeduizend achttien maar willen

[1:02:19] nog uitgebreider onderzoek hebben delft en tno gevraagd om het nader te onderzoeken en de uitkomst

[1:02:27] van die we van dat rapport van delft en tno was diepe bodemdaling. Praat u over drie kilometer diepte

[1:02:34] kan niet leiden tot directe schade. De oppervlakte.

[1:02:38] Maar er stond een kleine tussen passage. Het is niet uitgesloten

[1:02:44] dat diepe bodemdaling kan leiden tot verandering van de waterstand en die verandering van de waterstand kan leiden

[1:02:52] tot schade aan de oppervlakte. Maar daar kunnen wij, omdat we er niet deskundig genoeg zijn zullen werd niet gezegd dat we verder geen uitspraken over

[1:03:01] en toen hebben wij de tijgers

[1:03:04] ook een club op dit punt punt bij uitstek de deskundigheid binnen nederland bezit hebben gewerkt.

[1:03:12] Kijk of er sprake kan zijn in die gebieden waarvan we zeggen geen directe schade of er sprake kan zijn van indirecte schade heeft dat uitgezocht en dat betekent dat die stukjes

[1:03:27] die erg afgevallen zijn

[1:03:30] als gebied waar bewijsvermoeden van toepassing was paniek

[1:03:34] dat daarbinnen toch weer

[1:03:37] in het tijgers vlekken

[1:03:40] het bewijs moet er wel geld is hartstikke ingewikkeld en moeilijk uit te leggen aan de mensen mij vooronderzoek moeilijk om om het allemaal.

[1:03:48] Aan te pakken.

[1:03:50] Dus u maakt zich zorgen over het feit dat u steeds meer afwijzingen ziet op op meldingen van schade. Daarom komt er een extra onderzoek en uit het onderzoek is ook gebleken onzekerheid deltares gaat aan de slag en dan zijn er plekken waar het wel zou gelden en stukken niet.

[1:04:17] Hoe gaat u daar dan mee om.

[1:04:20] Wij hebben die gek in kaart gebracht. En als iemand hem als een huis schade meldt die ligt binnen zo vlek geld hebben bewijs vermoorden.

[1:04:29] Kijkt u er bestaat behoorlijk wat misverstand over wat we gedaan hebben. We zijn die zes, zes km norm.

[1:04:36] Die hebben we afgeschaft omdat die norm eigenlijk een onvoldoende onderbouwd. De norm was om het bewijs vermoeden dat dat was voortschrijdend inzicht als het op cash geld,

[1:04:49] maar de cirkel verhuizingen

[1:04:53] voor een heel groot deel over die zes kilometer gebieden.

[1:04:57] Dus wat er in werkelijkheid opviel zijn twee kaartjes van stukken die u hebt ontvangen, maar er zijn eigenlijk twee relatief kleine lobben.

[1:05:08] Daar geldt bewijs worden niet meer en dan heb je in die lobby ook weer die tijdens gebiedjes.

[1:05:13] Nou ja ik ik vind het zelf wel ingewikkeld. Dus ik begrijp voor die burgers helemaal goed,

[1:05:19] maar het is. Wij wisten niets en weten niet hoe het anders zou moeten.

[1:05:26] Het gebied rond de gasopslag van morgen wordt het bewijsvermoeden, met uitzondering van een aantal deelgebieden niet meer toegepast.

[1:05:37] En dan schrijft de ing in reactie op commentaar van een bewoner op hun website.

[1:05:42] De aanpassing van het effectgebied diepe bodemdaling volgt direct uit onze wettelijke taak.

[1:05:48] Welke wettelijke bepalingen dwongen de ing hiertoe.

[1:05:53] Dat wij alleen maar schaduw mogen vergoeden

[1:05:55] als de causaal verband is tussen de schade door gaswinning.

[1:06:00] En dat bleek uit het onderzoek dat dat in die gebieden niet aan de hand.

[1:06:07] Vaak is er wel schade.

[1:06:10] Maar de vraag die komt is de schade een gevolg van

[1:06:14] gaswinning.

[1:06:15] Dat is het probleem als je al te gemakkelijk

[1:06:19] zeg je. Dit hele gebied valt onder het wettelijk bewijs vermoeden dat er heel veel mensen denken omdat het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is, wordt de schade die ik heb vergoed, wordt de stap overgeslagen

[1:06:33] wordt

[1:06:35] schadevergoeding, tenzij bewijsvermoeden is weer recht

[1:06:39] en ensemble steeds meer deskundigen zeggen bewijsvermoeden is weer weg.

[1:06:44] Dan moet je ontzettend oppassen om zo n gebied

[1:06:47] te handhaven als een gebied waar het bewijsvermoeden geld,

[1:06:50] want dan krijgen ze met de ene hand bewijsvermoeden wordt met de andere hand door de weerlegging

[1:06:56] word toch afgewezen. Dus wat je met de ene hand geeft neemt de grand trunk.

[1:07:01] Heeft u

[1:07:03] de gevolgen voor de bewoners in in het gebied.

[1:07:09] Ik bedoel ik eigenlijk het hele gebied de vlekken en de de beide stukken in uw overwegingen meegenomen om het effect gebied

[1:07:19] in te perken speelt een rol.

[1:07:22] Zeker en het doet pijn

[1:07:25] maar b.

[1:07:27] Onze taak die we hebben is duidelijk wat we konden doen. Dat hebben we ook gedaan

[1:07:32] is tegen de minister van ez k

[1:07:35] toen u zegt luisteren

[1:07:37] dit

[1:07:40] ga mee doen omdat ze vinden dat het niet anders kan.

[1:07:42] Maar het gaat natuurlijk wel

[1:07:44] om de vrede in die gebieden geven omdat mensen die er zitten en die vallen die zouden zeggen ja, er in het verleden is hier wel vergoeding toe.

[1:07:54] Het feit dat in het verleden

[1:07:59] op onjuiste ronde vergoeding is toegekend, betekent niet dat je die fout mag herhalen te hebben die bevoegdheid hebben wij niet

[1:08:06] maddy

[1:08:08] dat dat gevoel van ongelijkheid tussen burgers.

[1:08:15] Dat is wat we tegen haar hebben gezegd tegen minister. Jullie hebben wel de bevoegdheid om er iets aan te doen en doe er nooit aan want je merkt de sociale onrust

[1:08:26] in de gebieden omdat mensen verwacht.

[1:08:30] Het is lastig te begrijpen voor een hoop bewoner geeft aan dat hij ook tegen de minister heeft gezegd

[1:08:40] ik zou graag meer coulance willen hebben. Ik heb ik heb nu de wetgeving die mij noodzaak tot strakkere regels, maar gezien ook de verhoudingen tussen mensen en de onvrede die er heerst.

[1:08:56] We hebben zelf iets gedaan en we hebben zelf een

[1:09:01] een discretionaire bevoegdheid. We kunnen op onze grond van onze discretionaire bevoegdheid een overlast vergoeding toekennen

[1:09:09] en we hebben dus in mensen in dat gebied

[1:09:12] hebben zitten wachten en toen uiteindelijk. Ik kreeg toch

[1:09:16] een afwijzen beslissing hebben gezegd bij u krijgt als overlast vergoeding omdat u zolang hebt moeten wachten krijgt tienduizend euro

[1:09:24] en dat is je interesse in een aantal gevallen is dat een relatief gering bedrag en daarvan hebben wij tegen de minister gezegd omdat we er zelf ook best rot gevoel bij.

[1:09:37] Ik geef je graag een overwegen om er iets aan te doen.

[1:09:42] Het is lastig voor mensen om te begrijpen

[1:09:45] dat wij ons aan de wet houden. Maar ik.

[1:09:49] Dwong nog even voor mijn scherpte dwong. Die werd de ing. Nou om extra onderzoek te gaan doen.

[1:09:58] Na al dat de advies van het panel.

[1:10:01] Kijk als je zegt je mag alleen vergoeden als de landen op grond van het b n aansprakelijk voor is dat de wettelijke regels

[1:10:09] en wij constateren op grond van deskundigenrapporten dat steeds vaker gezegd wordt.

[1:10:14] Wat is daar de orde van grootte in dan dat dat er steeds meer.

[1:10:20] Wordt afgewezen.

[1:10:22] Dat geeft je vele tientallen.

[1:10:26] Ik weet het niet precies.

[1:10:28] Maar het was niet zo dat de ns incident george

[1:10:32] en er lag een rapport rapporten tweeduizend achttien brieven die deskundige op rapport van de tu delft

[1:10:39] diepe bodemdaling niet tot tot directe schade lijdt. En toen hebben beweegt zich niet op zijn rapport af want de inzichten van de wetenschap die veranderen en toen hebben we een nieuw rapport,

[1:10:50] En dan zijn er sommige mensen die buiten het gebied vallen. Welke weg staat voor hen open om

[1:10:58] nou dan bezwaar aan te maken.

[1:11:01] Bezwaar aantekenen men dat betekent dat ze

[1:11:06] bij ons als ing bezwaar aantekenen

[1:11:09] en dat wij allen niet na advies van een onafhankelijke bezwaar adviescommissie

[1:11:14] besluiten om te bezwijk. Net zoals de gemeente. Dat doet bij een bouwvergunning

[1:11:19] en ze kunnen ons besluit op bezwaar kunnen ze aanvechten bij de burgerlijke rechter de sorry bij de bestuursrechter van de rechtbank

[1:11:28] en daar kunnen zorg van in beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state.

[1:11:36] Die drempel is veel hoger voor die mensen om aan te tonen

[1:11:41] dat de causaal verband is het wettelijk bewijsvermoeden geld niet.

[1:11:45] Nee nee, die de rechtbank

[1:11:50] onze beslissing bekijkt, is de beslissing van

[1:11:53] de juist beslissing op het beslissing op bezwaren.

[1:11:58] Vervolgens toetst de afdeling bestuursrechtspraak of of de beslissing van de rechtbank.

[1:12:04] Dus dat gaat niet om wel of geen bewijs vermoorden

[1:12:07] die toetst of wij terug hebben gezegd.

[1:12:09] Dat heerst over de beslissing helder.

[1:12:13] Op dit punt, want door die onderzoeken te doen en de deltaris gebieden bewijsvermoeden van toepassing te verklaren. Maar die andere gebieden dus niet

[1:12:27] hoeft ook niet meer worden aangetoond dat er evident een andere oorzaak is

[1:12:32] omdat de bewijsvermoeden niet meer geld rechercheurs.

[1:12:35] Terwijl dat onderzoek is gebaseerd op de op een statistische aanname dat de kans zo klein is dat er een bepaalde grens wordt getrokken, maar daarmee niet is uitgesloten dat sommige van die gevallen wel degelijk aardbevingsschade zijn is dat ook juist.

[1:12:52] Ik begrijp je redenering

[1:12:54] mij marathon gratis.

[1:12:57] Hoe kun je het defect gebied af. Nee dat snap ik. Maar kijk dat is begonnen.

[1:13:03] Dat heeft hij uitgelegd. Maar mijn vraag is nog steeds zou kunnen zijn,

[1:13:08] ook al is de kans heel klein dat in die gebieden waar het bewijs moeder niet meer van toepassing is verklaard

[1:13:14] dat dat toch aardbevingsschade zou kunnen voorkomen.

[1:13:20] Mensen. Ik ben geen deskundige. Maar ik sluit dat niet uit maar dan zonder burg. Als hij die stelling neemt ook op zijn minst

[1:13:30] aannemelijk moeten maken dat het hier anders is.

[1:13:34] En heeft hij de mogelijkheid om dat aan te tonen in een bezwaar beroep proces via de bestuursrechter of moet hij dan naar de burgerlijke rechter gaan om in een civiele is

[1:13:47] op de aansprakelijkheid van de nam proberen aan te tonen in zijn of haar gevangen.

[1:13:52] Nee. Als de burg bezwaar maakt.

[1:13:56] Ik moet voorzichtig zijn want ik ben geen bestuursrecht s civiele rick

[1:14:02] ze civiel recht bij. Ik denk dat ik hier wel kon zeggen als de burger bezwaar en geeft als bezwaren aan duistere. Hier

[1:14:13] is er wel sprake van

[1:14:15] baby schaden. Dan zal de bestuursrechter daar naar kijken want die behandeld tot zwijgen kan zelfs de zaak integrale opnieuw

[1:14:24] mijn behandeld. In ieder geval bezwaar hebben de grens die de burger zelf aangeeft.

[1:14:30] Bij de beoordeling van de schademeldingen hanteert is symchay de ing een vast proces. Wat vindt u nou een redelijke doorlooptijd voor een schade, melding

[1:14:40] en afhandeling.

[1:14:43] Wij proberen de normale zaken binnen een halfjaar af te wikkelen.

[1:14:49] Wat zijn de feitelijke cijfers?

[1:14:52] Die

[1:14:55] kan ze weer opzoeken bij laat ik zeggen ik bij vijfenveertig tot vijftig procent

[1:15:01] halen we dat je erg b.

[1:15:06] De overige zaken is dat licht dat langer. Ik zal even kijken of ik het snel.

[1:15:24] Ja, we hebben als het gaat om de langlopende zaken

[1:15:31] hadden we

[1:15:35] een kleine vierduizend zaken. Een half jaar geleden. Drieduizend negenhonderd tachtig zaken

[1:15:42] die langer dan een jaar diende. Dat zijn er nu drieduizend tweehonderd vierentachtig is het zakt iets.

[1:15:49] Maar er zitten ook de special in andy s special.

[1:15:52] Dat zijn die noemen. Special, zoals het zichtbaar gaat om

[1:15:58] monument om agrarische bedrijven

[1:16:03] en mkb bedrijven. En ja daar is de problematiek vaak een stuk ingewikkelder. Het duurt langer.

[1:16:11] We hebben gezien dat op de website van de ing op

[1:16:16] twee december tweeduizend, eenentwintig stond van de fysieke schadeclaims vijfendertig procent binnen een halfjaar afgehandeld en de gemiddelde tijd tot een besluit. Tweehonderd vijfendertig dagen bedraagt

[1:16:30] zijn

[1:16:31] cijfers verbeteren.

[1:16:33] Rick.

[1:16:34] Dat durf ik niet te zeggen.

[1:16:41] Lukt het nog niet om de doelstellingen te halen als het gaat om me gewenst

[1:16:47] en vredelijk afhandelt termijn te realiseren.

[1:16:50] Welke maatregelen neemt om

[1:16:55] die achterstanden

[1:16:56] weg te werken

[1:16:58] en daarna te voorkomen.

[1:17:04] Een van de manieren is en dan zijn we volop mee bezig om de afdeling die bezwaren behandeld

[1:17:11] nog meer mensen op te zetten in het algemeen is meer en meer mensen overal opzetten

[1:17:18] geen. Het is niet altijd een verbetering. Een tweede manier is

[1:17:23] dat zeg ik iets waar ik geen verwachtingen mee wil werken want daar zijn we nu mee bezig of je niet kunt kijken of

[1:17:30] bezwaren ook niet dat je er niet meteen gewoon de telefoon kunnen pakken in plaats van

[1:17:36] via e mails of brieven te overleggen. Maar dat bezwaren met de mensen worden besproken of je iets kunt kijken op die manier of er een oplossing kan worden gevonden. Dat is meer comfort om de menselijke maat.

[1:17:49] Maar het vraagt wel een andere organisatie vraagt ook mensen

[1:17:53] lagere reorganisatie lagere zo verveeld door wanneer geval daarop zitten die dat kunnen hele op mensen.

[1:18:01] Veel mensen die bij ons werken zijn niet gewend om zelf beslissingen te nemen die dreiging om de organisatie te escaleren en dat leidt tot vertraging bekijken er goed verzorgd.

[1:18:14] U noemde al even de stuwmeer regeling. U noemde de vijfduizend euro regeling. Die laatste was dan voor bewoners die voor de eerste keer schade melden

[1:18:25] zonder uitgebroed uitgebreid onderzoek een vergoeding krijgen. Wat is de reden om met name de schade snel en zonder uitgebreid onderzoek te betalen.

[1:18:34] Wacht even ik soms.

[1:18:36] Dat is de reden om met name bij beperkte schade snel en zonder uitgebreid onderzoek te betalen.

[1:18:46] De reden uitgangspunt is dat we graag zo snel mogelijk zaken willen afronden. Want we hebben we merken bij gedupeerde dat ze een voortvarendheid een beetje binnen redelijke termijn afhandelen buitengewoon belangrijk wordt gevonden

[1:19:00] dat het pijn doet als dat niet gebeurt is wachten wachten

[1:19:05] dan zijn we zelf ook van overtuigd

[1:19:07] bij kleinere bedragen is het makkelijker om te zeggen forfaitair af en hebben een beetje afgekeken bij verzekeraars.

[1:19:18] Als je een kleine autoschade dan doen dan stuurt de verzekeraar lang niet altijd de expert. Dan wordt die schade.

[1:19:25] Afgedaan,

[1:19:26] Mensen moeten zelf willen en daarom kunnen ze kiezen

[1:19:30] voor zulk voor de regeling,

[1:19:32] maar ze zijn niet verplicht

[1:19:34] of een regeling te kiezen.

[1:19:36] Bij grotere bedrijven is dit wat lastiger

[1:19:40] dat, gezien het relative succes

[1:19:43] van de vaste vergoedingsregeling voor aan het kijken zijn we die op grotere schaal te kunnen invoeren.

[1:19:51] Het steekt

[1:19:53] ons voor mij

[1:19:55] dat er soms onevenredige kosten de deskundigen rapporten worden uitgegeven.

[1:20:04] Daar moet een redelijke verhouding tussen de kosten die je maakt om vergoeding toe te kennen aan de hoogte van de vergoeding

[1:20:11] andere argumenten om de snelheid, maar ook een argument.

[1:20:16] En hoe zit het punt van rechtvaardigheid?

[1:20:19] Kleine relatief kleine schades snel worden afgehandeld.

[1:20:25] De complexe schades noemde zelfs de special gaat het om grote bedragen, maar ook ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van boeren van mkb´ers

[1:20:34] dat ie niet niets onder behandeling krijgen.

[1:20:40] Omdat hij

[1:20:42] baby baby grote schades is vaker schade beeld compleet verschillend

[1:20:47] en die kleine schades gaat het vaak over

[1:20:50] sector. Soortgelijke schades

[1:20:52] denk aan scheuren in muren tot en met crème scheuren die de kosten van herstel niet in omhoog zijn die vijfduizend euro. Die komt niet helemaal uit de lucht vallen. Die zat ook al bij het stuwmeer regeling.

[1:21:07] Maar dat is bij die kleinere schades is dat de bovenkant van het gemiddelde en sommige mensen die zelfs denken

[1:21:14] wat meer schade te hebben. Die kiezen toch voor die forfaitaire regeling omdat ze gedoe afzeggen

[1:21:21] is dat rechtvaardig?

[1:21:23] Ik denk dat

[1:21:26] best een flinke groep

[1:21:28] meer krijgt dan de werkelijke schade is. Maar is het veilig om te zeggen. Nee. Als als we denken teveel om alle deskundigen in te schakelen van het rapport vijfduizend euro kosten drieduizend benadeelde vijfduizend

[1:21:45] de deskundigen onder de streep achtduizend euro kwijt, terwijl we nu in één keer vijfduizend.

[1:21:50] Nee maar dat kost argument snap ik. Maar er zit ook een ander argument aan vast.

[1:21:58] Mevrouw toprak, dat in haar gehoor ook aangegeven

[1:22:02] dat het onjuist en onrechtvaardig vindt dat bewoners met grotere schade die ook vaak nog in de kern van het aardbevingsgebied wonen wel te maken krijgen met uitgebreide onderzoeken,

[1:22:16] terwijl dat bij de kleine schades niet meer gebeurd.

[1:22:20] Ik snap het. Costa. Maar vanuit de rechtvaardigheid gezien.

[1:22:26] Is dat te verdedigen?

[1:22:29] Ik heb wel iets met rechtvaardigheid best een veelomvattend

[1:22:37] zaken

[1:22:38] in tempo afwikkelen maakt. Onder de snelheid maakt onderdeel uit van rechtvaardigheid. Lang moeten wachten op een beslissing onrechtvaardig die kleine zaken die kun je snel doen en als je dan kijkt en dat doen we allemaal het leven dat we proberen te kijken is deze reparatie de kosten weg. Hier is dit weigert onderzoek kleine schade veel inspanning te betrachten vaststeling

[1:23:02] en dan kom je tot het oordeel

[1:23:04] bij de gedupeerden

[1:23:06] die zijn buitengewoon tevreden over

[1:23:09] wess lee vaste vergoedingsregeling

[1:23:12] score van alle rekeningen op het hoogste.

[1:23:15] We zijn al vertelde, vertelde aan het kijken of je ook bij grotere schades zoon kant op zou kunnen. Maar jij

[1:23:25] veelal niet altijd

[1:23:27] is het beeld zo verschillend dat je toch naderen. De schade moet kijken om die uitkering te doen.

[1:23:34] Dan deden vanuit de aansprakelijkheid van de nam.

[1:23:43] Ik heb behoefte aan

[1:23:46] een soort schadefonds aan ruimere bevoegdheden.

[1:23:49] Zou.

[1:23:51] Welke keuzes zou maken als dat geregeld wordt dan niet meer zo strikt vastzit aan die aansprakelijkheid van de nam zou je dan die causaliteit onderzoeken gaan inperken bij de complexere gevallen mogelijk.

[1:24:04] Voorzitter, u stelt een vraag.

[1:24:10] Ik zeg gevaarlijk is.

[1:24:13] Daar moet ik dat echt uitleggen.

[1:24:14] Vader doet.

[1:24:17] Ik denk zelf

[1:24:19] dat de weg die in groningen is gekozen

[1:24:21] om de problemen van de groningers op te lossen

[1:24:25] langs de aansprakelijkheidsweg

[1:24:28] dat ie weg.

[1:24:31] Die werkt wel maar het is verre van optimaal.

[1:24:37] Ik vind

[1:24:39] ik geef u het voorbeeld geweer af dat de staatssecretarissen er niet erg blij mee zal zijn

[1:24:46] van de dorpen aanpak.

[1:24:48] Ik vind dat

[1:24:49] als basisidee niet zo gek dat je vooral in de kern.

[1:24:53] Dat zeggen we pakken dorpen.

[1:24:56] Maar dan moet je

[1:24:58] niets de dorp aanpakken als het gaat om huizen die versterkt moeten worden.

[1:25:03] Maar dan moet je die dorpen straat frustrate pak naar mijn idee. Ik geef. Hè

[1:25:08] want als je als overheid op afstand gaat staan en kijkt wat er gebeurt

[1:25:13] van rode is achtergebleven economisch gebied in nederland

[1:25:17] waar het heel goed zou zijn gebeurd.

[1:25:20] We hebben een enorm profijt gehad met zijn allen in nederland

[1:25:23] van de gasbaten die zijn ontstaan.

[1:25:27] En als je dan

[1:25:30] hersteld

[1:25:31] en je wilt geen

[1:25:33] gevoel van sociale ongelijkheid creëren. Moet je niet in een straat die pandjes

[1:25:38] die toevallig vorige berekeningen versterkt moeten worden of er sprake was er een meenemen. Maar dan moet je zeggen we knappen want rustig dorp is de regio meer gebaat is het achterstallige

[1:25:52] en zij gebleven achterstallige groningen met de groningers boos worden. Ik bedoel niet. Het economische achterstand is knap trots op

[1:26:02] en neem dusver afstand

[1:26:05] vooral die deskundigenrapporten versterkings rapporten

[1:26:09] probeer dat op deze manier te doen.

[1:26:12] Dat is een soort deltaplan

[1:26:14] vroeg

[1:26:16] die dorpen vooral in de kerk. Want hij is natuurlijk ook het grootste leed geweest, zowel in de schaduw in de vorm van beleven.

[1:26:25] Nou ja sowieso de vraag. Nu is. Ik ben blij dat ik dat niet hoef te beslissen of je zo n grote omslag nog

[1:26:33] kunt maken en zo willen maken. Ingrijpend.

[1:26:36] En daarom vindt die het gevaarlijk.

[1:26:39] Nee nee ik ben niet.

[1:26:40] Ik bedoel was toch geboren wordt gebruikt.

[1:26:44] Dee. Ik voelde gevaarlijke omdat ik nu zeg

[1:26:49] iets iets opentrek misschien mensen helemaal niet aan willen beginnen. Die discussie willen.

[1:26:58] Ik zie dat best al een lange tijd bezig zijn en het lijkt me verstandig om even te schorsen.

[1:27:03] Dus ik ga de rivier vragen om hier even naar buiten begeleiden.

[1:27:23] Ik schorsen vergadering tot kwart voor twaalf.

[1:44:49] Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquete commissie aardgaswinning in groningen. Aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer kortman en ik verzoek de rivier om hem naar binnen te glijden.

[1:45:33] Dankuwel.

[1:45:38] We gaan weer verder. En ik geef het woord aan mevrouw.

[1:45:43] We hebben maandag een voorgehad met mevrouw postma doornbos en die verklaarde in haar voordat binnen aangezien gezin de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie tot medische klachten leiden.

[1:45:56] Onderzoekers van het gronings perspectief doen al sinds tweeduizendzestien onderzoek naar de psychische impact van de gaswinningsproblematiek

[1:46:04] en keer op keer tonen aan dat mensen die meermaals schade hebben gehad. Minder gezond zijn.

[1:46:10] Was u bekend

[1:46:13] met het feit dat mensen medische klachten hadden door schadeafhandeling.

[1:46:21] Dat is bij meerdere keren teruggekomen.

[1:46:26] Heeft u contact gehad met de onderzoekers van het gronings perspectief over hun bevindingen.

[1:46:33] Wij hebben tenminste verschillende keren contact gehad met het gronings perspectief niet speciaal hierover.

[1:46:40] Maar het punt is natuurlijk wel uitvoeren aan de orde geweest bij het opzetten van onze regeling voor immateriële schadevergoeding.

[1:46:48] Voor vormden die impact op het schade afhandeling op de schadeafhandeling ook bewoners voor de aanleiding om het schadeproces aan te passen.

[1:47:06] Ik geloof niet dat ik kan zeggen dat ze specifiek

[1:47:10] vanwege die reden dat aangepast hebben mij wel

[1:47:15] en besefte dat ook dat

[1:47:18] eenvoudige toegankelijke regeling, waarbij zoveel mogelijk werken

[1:47:24] in vele opzichten van belang is onder meer voor het psychisch welbevinden van mensen.

[1:47:30] Dus het heeft wel meegespeeld gespeeld. Het was een van de redenen

[1:47:37] om een aanpassing te doen.

[1:47:39] Maar u moet uw voorstellen. Wij hebben te maken met handel duizenden aanvragen

[1:47:48] tot nu toe zijn meer dan drie, honderd duizend aanvragen binnengekomen.

[1:47:52] Alleen

[1:47:54] hoe werk je af. Dat is een monsieur opgave.

[1:47:58] We zijn begonnen met fysieke schade dus schuren er tot nu toe honderd drieënzeventigduizend binnengekomen en dat probeer je dan om n manier te doen

[1:48:09] waarbij je ook oog hebben voor die mensen en in een aantal schrijnende gevallen hebben geprioriteerd.

[1:48:17] Ik praat als ziektes zijn.

[1:48:21] Ik ben zelf bij veel mensen op bezoek geweest bij gezinnen ontwricht zijn

[1:48:29] die komen komen voeren en dat is iets wat we proberen

[1:48:33] zoveel mogelijk oog voor te hebben, maar juist door die grote aantallen zijn er ongetwijfeld ook mensen die buiten beeld blijven

[1:48:42] en soms zelfs niet in beeld willen komen.

[1:48:48] Voortvarendheid is iets belangrijks en daar past eerlijk gezegd ben bij dat

[1:48:55] die forfaitaire regeling hebben gemaakt, niet alleen maar om kleine schades af te doen. Maar ik heb bruin gegeven om het mogelijk is om ook schade snel af te doen.

[1:49:07] Het idee dat alles traag

[1:49:12] is die show. Tenminste het leek me niet. Juist

[1:49:16] als u bedenkt dat van driehonderd twaalfduizend schademeldingen

[1:49:21] dat

[1:49:26] iets van twee, honderd ruim tweehonderd tachtigduizend stemmen zijn afgewikkeld.

[1:49:32] Ik ik moet het laatste wat ik wil doen is mezelf op de borst kloppen als ing.

[1:49:38] Maar het is wel een prestatie die er niet om liegt.

[1:49:43] U bent u gaf aan. Ik ben bij verschillende mensen thuis geweest.

[1:49:49] Wat susan aan. Heeft u een voorbeeld waar je in u ons mee kan nemen. Wat het met mensen doet

[1:49:58] misschien nog gevolgen heeft gehad voor

[1:50:01] de inrichting van het proces.

[1:50:05] Ik zal u twee korte voorbeelden geven hem een tissue te werk

[1:50:11] in hawaï smeltdingen acute onveilige situatie melding. Daar ben ik mee op bezoek gegaan toen hij opgenomen werd door de deskundigen.

[1:50:21] Daar zat

[1:50:22] m. N broer ontving mij in de huiskamer met een herdershond

[1:50:29] dikke ketting en nicole precies tot een meter van mij

[1:50:34] vandaan komen en dan denk je dat moet heel onplezierig gesprek geweest.

[1:50:40] Dat was een goed gesprek en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was over wat wat de impact ook op de man zelf is die acuut onveilige situatie was schuur deskundige uiteindelijk een rood lint spande beiden niet achter mocht komen.

[1:50:57] Toen dacht ik

[1:51:00] ik weet niet. Asfalt in mijn schuur zou gebeuren of ik verborgen achter het lint zou komen.

[1:51:06] Maar ik begreep die wel

[1:51:08] ik heb een tweede val ik zal ik even doen.

[1:51:14] De eerste tijd waar mensen

[1:51:16] een huis moesten ontruimen en niet uit wilde mensen op leeftijd wat we vaak zien stuk iets verschrikkelijks dat je moet zeggen

[1:51:24] als ing of als je een huurwoning is te gevaarlijk. Maar je moet er echt uit

[1:51:30] en dat probeer op de beste oplossing voor te verzinnen en dan kun je iets zegt moet je altijd zo doen altijd doen

[1:51:38] als ik me goed herinner is in dit geval is er een tijdelijke woning naast gezet omdat hij niet van zijn erf af wilde. Daar komt het op neer. Mobilhome heette het geloof ik.

[1:51:47] En het meer recent geval ziet u dat

[1:51:54] gezin.

[1:51:55] Wat als man en vrouw geen gezin wijk op verzoek van steun op bezoek ben gegaan hadden gevraagd.

[1:52:02] Dat was een mevrouw die

[1:52:06] de heel slecht maakte.

[1:52:09] En dan zat

[1:52:10] met een boer die niet meer werkzaam was geen boerenbedrijven runner

[1:52:15] maar welch.

[1:52:17] Ja. Op wil komen voor zijn eigen belang en ik vond het heel goed deed.

[1:52:21] Maar ja als je daar bent dan zou het liefste

[1:52:26] ter plaatse. De zaak kunnen oplossen, en ik denk dat in sommige gevallen best kan het merendeel van de gevallen en doet dat voor de procedure. Het betekent wel dat wij, ondanks het feit dat we enorm

[1:52:41] een enorme hoeveelheid suiker moeten afwisselend groot geworden zijn dat wij moeten proberen mogelijk ter plaatse de mensen te helpen en zeker erg ziektes en zeggen immateriële zwart in het spel is veel ruimer dan door ziektes dat ze er mogelijk moeten proberen ook een persoonlijke benadering te geven. Maar dat ook daar de sfeer de afweging als voor alles

[1:53:09] individueel doen met horen dan ben je tien, vijftien jaar bezig met die immateriële schade en creëer je nieuwe schade. Dus dat is de moeilijke balans tussen voortvarendheid

[1:53:20] en toch voldoende aandacht voor het individu.

[1:53:24] Er zit een spanning.

[1:53:25] Ik kan het ook anders samenvatten. Ruimer

[1:53:29] voor mij staat vast. Dat staat al vast dat de problemen van de grote aantallen

[1:53:36] en de emotie

[1:53:38] die in het gebied is

[1:53:39] dat die veel ingewikkelder zijn dan de juridische problemen.

[1:53:45] Sinds eind tweeduizend, eenentwintig kan een deel van de volwassen groningers terecht bij het ing voor een vergoeding van immateriële schade. Ongeveer vijftienduizend mensen hebben een aanvraag ingediend. Misschien inmiddels al meer. In hoeverre is het ing in staat om zulke aantallen af te handelen.

[1:54:06] In de tussentijd hebben tweeëndertigduizend mensen een aanvraag voor immateriële schade bij ons.

[1:54:11] Je eenenzestigduizend tweeëndertig,

[1:54:13] Vierendertig,

[1:54:14] De laatste maanden loopt het stevig. Op

[1:54:17] daarvan zijn er ongeveer tweeëntwintigduizend zijn afgewikkeld.

[1:54:24] Op zich zijn we in staat om de java op dit moment binnen een redelijke termijn af te wikkelen.

[1:54:31] Desalniettemin is het een regeling die mij zorgen baart.

[1:54:35] Dat is omdat we

[1:54:39] als ik precies zeg wat staat ook ongetwijfeld weer op het dashboard maar zevenendertig procent van de aanvragen afwijzen

[1:54:48] en het is juist bij zo n onderwerp smartengeld immateriële schadevergoeding is dat niet zo.

[1:54:54] Over te maken.

[1:54:56] Wiens grond. Ja dat is cake

[1:55:00] in nederland geld in zijn algemeenheid dat ze

[1:55:04] de rechter. U kunt ook zeggen het recht

[1:55:07] terughoudend is met het aantal gevallen waarin immateriële schadevergoeding wordt toegekend.

[1:55:14] In die gevallen waarin de schaduwen toegekend

[1:55:17] lage bedragen worden toegekend. Ik noem ze noemden straks het rapport vrij

[1:55:23] hoe bedragen genoemd maximaal drieduizend per gezin en wees het maximaal vijfduizend per individu.

[1:55:29] Ik denk zelf

[1:55:31] dat is moeilijk op dit onderdeel dat het verwachtingenmanagement dat het beter moet.

[1:55:38] Je moet mensen

[1:55:39] duidelijk maken dat niet iedereen die verdriet heeft van de aardbeving situatie dus immateriële schadevergoeding krijgt.

[1:55:48] Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

[1:55:52] Mensen kunnen

[1:55:53] onder meer daarover informatie krijgen bij de steunpunten. Want voor veel mensen is toch uitgebreid stukken erover lezen is niet goed te doen

[1:56:02] die steunpunten kunnen ze meer informatie krijgen. Wij proberen via folders en dergelijke ook voldoende duidelijkheid te geven. Maar ik vind dat we moeten afwijzen. Dat duidt erop dat de mensen iets anders verwacht dan mee kunnen doen,

[1:56:18] Waar zit dat dan in die afwijzing grondproeven gronden nodig zijn.

[1:56:22] Dat systeem

[1:56:26] een heel klein stapje terug wederom dat de rest van de hogeraad

[1:56:30] uit juli

[1:56:32] tweeduizend negentien

[1:56:35] de hoge raad zegt

[1:56:37] als het gaat om immateriële schadevergoeding gelden voor groningen geen andere normen, het land.

[1:56:43] De aanspraak op immateriële schadevergoeding zijn hoogstpersoonlijke.

[1:56:48] Dat betekent als je dat al te letterlijk neemt dat je iedere aanvraag met de aanvrager persoonlijk

[1:56:55] zo moeten behandelen.

[1:56:56] Dat is niet te doen bij dit soort aantallen.

[1:57:00] Ik vertelde u. We hebben nou tweeënnegentig duizend aanvragen binnen. En juist de laatste maanden lopen die aanvragen sterk op en dat hebben we eerder ook gezien als de mensen eenmaal

[1:57:09] bekend met regelingen. Dan krijg je een shirt

[1:57:13] sneeuwbaleffect meer mensen kunnen aanvragen. Maar als je bij dit soort grote aantallen individueel afwikkelt. Dat lukt niet. Dus hebben wij gezocht

[1:57:24] een systeem waarmee je het kunt openen.

[1:57:27] Daar heeft ze ook over geadviseerd voor uiteindelijk maar gedeeltelijk gevolgd.

[1:57:35] Het systeem komt er op neer dat mensen die

[1:57:39] immateriële schadevergoeding aanvragen. Die krijgen van ons al een heel stuk van het aanvraag formulier ingevuld.

[1:57:48] Want wat zijn de objectieve factoren waardoor objectieve bouwstenen.

[1:57:53] Hoe vaak hebt u te maken gehad met schade en het gebied? U is er sprake van onveiligheid. Hoelang is de duur van de afwikkeling zijn objectieve gegevens die van de meeste mensen hebben je het zelf controleren of die overeenstemt met zijn eigen gegevens. Maar dat gaat dat stuk gaat goed.

[1:58:15] Daar kunnen ze ook op de site zien in systeem zien of ze bleven oneerbiedig score halen we de mogelijkheid geeft om in aanmerking te komen

[1:58:26] voor een vergoeding.

[1:58:28] Naast die objectieve bouwstenen

[1:58:31] hebben we een vragenlijst

[1:58:33] door psychosociale, deskundige wetenschappers samengesteld en we proberen te achterhalen wat de persoonlijke impact is die de bevingen op de betreffende de aanvrager heeft gehad.

[1:58:49] Het overgrote deel van de mensen van de aanvragers vult die lijst ook in

[1:58:54] de uitkomst van de objectieve bouwstenen enerzijds die van dr

[1:58:58] psychosociale analyse van de persoonlijke impact analyse anderzijds die lekker naast elkaar

[1:59:05] en het kan zijn dat je op grond van persoonlijke impact analyse een hogere vergoeding krijgt dan.

[1:59:13] Wanneer worden die twee tegen elkaar afgewogen fifty, fifty de score op je objectieve.

[1:59:19] In de je kut.

[1:59:24] Score, score hebben naar aanleiding van die vragen op onderdelen die onderdelen die zijn congruent aan de objectieve bouwstenen dus op die manier proberen we

[1:59:37] dat is tamelijk ingewikkeld. Zo klinkt het het lastige voor ons was

[1:59:45] de vraag is macht het zo

[1:59:48] is. Dit doet dit terecht

[1:59:52] de hoogstpersoonlijk hoogstpersoonlijke karakter van deze vordering.

[1:59:58] Gelukkig hebben we in het europese rechter aanknopingspunt gevonden dat dit kan in de tussentijd ook

[2:00:05] het hof arnhem, leeuwarden gezegd je je kunt deze problematiek niet anders

[2:00:11] dan werken met een zekere vorm van standaardisering, maar proberen zoveel mogelijk met het individu rekening te houden.

[2:00:19] Ik ga toch nog vragen stellen, want u houdt het arrest van de hoge raad aan

[2:00:24] de onderbouwing van waarom zoiets is opgezet.

[2:00:31] De hoge raad heen,

[2:00:33] Gaat. U vindt dat hij er onder de hoge raad.

[2:00:36] Ik denk dat wij,

[2:00:39] laat ik het zo zeggen. Het adres van radar

[2:00:44] zal het vrijmoedig niet gebruiken geinterpreteerd omdat ze ervan overtuigd waren dat je langs de weg die de raad aangaf

[2:00:53] niet vergoedingen komen.

[2:00:55] We zien ook dat afgelopen juli de ing bekendmaakte dat de start van de regeling voor immateriële schade bij minderjarigen wordt uitgesteld.

[2:01:03] Dat reden voor.

[2:01:05] Dat is overwegend en tactisch

[2:01:08] bij grote aantallen

[2:01:10] die zetel probleem vraagt dat je met ict systeem moet werken.

[2:01:15] Dit is hier moet je een ict systeem voor opzetten. Overigens aan gewerkt wordt

[2:01:21] zijn vroeg

[2:01:23] de ict die we moeten ontwikkelen en dit is het enige onderwerp

[2:01:27] waar we nieuwe regelingen aan het baken zijn. Denk ook aan de regeling van het verschil

[2:01:33] tussen de vergoeding van waardedaling door de nam

[2:01:37] het verscheen de vergoeding van waardedaling. Wie wij doen. Er zit een verschil tussen

[2:01:42] staatsecretaris of tenminste weet ik niet meer heeft in de kamer gezegd dat hij dat geld wil dichter komen ze voor ons vraagt weer om ict ontwikkelingen.

[2:01:51] Gaat u hetzelfde complex systeem gebruiken? Bij minderjarigen?

[2:01:55] De uitkomst bij minderjarigen is en het moet wel goed gekoppeld worden gegevens kloppen, maar we hebben gezegd juist om niet weer zo n complex systeem opzetten. De minderje. De inwonende minderjarige krijgt eenderde

[2:02:07] van het dak van de ouder. En als de ene ouder hogere heeft gekregen dan anders krijgt hij een derde van het hoogste bedrag.

[2:02:25] Ik denk dat wij vooral op dit moment afhankelijk zijn van de ict capaciteit en dat kan bijna niet anders. Mijn ict capaciteit. Die wordt bepaald door de capaciteit van u en u.

[2:02:40] We hebben in het verleden best wel meegaan. Maar ik moet zeggen het gaat zeker het laatste jaar gaat het goed met u vraagt ook aan ons. Hoe moeten we prioriteiten stellen?

[2:02:51] Er zijn een aantal dingen die moeten gebeuren waar honderden minderjarige.

[2:02:56] Over de afhandeling van de fysieke schade in tweeduizend elf verliep best wel moeizaam. Althans volgens de rekenkamer heeft zich behoorlijk kritisch over uitgelaten

[2:03:06] die wijst op de hoge uitvoeringskosten en het feit dat veertig procent van de fysieke schade binnen een halfjaar wordt afgehandeld.

[2:03:14] Hij geeft ook aan op iedere euro die wordt uitgekeerd aan een gedupeerden en vierenzeventig cent uitvoeringskosten zitten

[2:03:22] die cijfers waren slechter dan het jaar daarvoor.

[2:03:27] Hoe kunt u dit verklaren.

[2:03:33] Ikwas

[2:03:35] een halfjaar aan het werk

[2:03:39] vicevoorzitter jochie toen ik intern heb gezegd als ik op de grote markt in groningen moet uitleggen

[2:03:47] dat wij aan iedere euro die vergoeding toekennen zestig cent kosten kwijt zijn.

[2:03:53] Dan vrees ik dat smeren aan een schandpaal zetten zeggen wat krijgen we nou

[2:04:01] het systeem

[2:04:02] en dat was toen werkte we enkel met de maatwerk vergoeding.

[2:04:06] Dat systeem is als iemand schade wilt moet je een deskundige inzetten. Deskundigen maakte rapport op de maatwerk

[2:04:15] het overgrote deel van de kosten.

[2:04:18] Er zitten andy deskundige

[2:04:21] praat over het overgrote deel.

[2:04:23] Daarnaast is dus daarvan

[2:04:27] hebben we gekeken kunnen we het inschakelen van deskundigen niets terugdringen zodat je die kosten niet hoeft te maken. Forfaitaire systemen.

[2:04:37] Daarnaast is het systeem van de zaakbegeleider.

[2:04:40] Iedereen die bij ons een aanvraag doet

[2:04:43] voor schadevergoeding krijgt een zuiver zijden toegewezen daar gebruik van maken.

[2:04:48] Hoeft niet doet ieder vrijwel iedereen

[2:04:51] een dure meneer.

[2:04:53] Maar daarom heb ik nog steeds voorstander van het geld,

[2:04:56] maar dat

[2:04:57] het is een mooi invulling van de menselijke maat bij de afwikkeling van de schade problematiek. Dus dat zijn ogen post

[2:05:04] nu even terug naar de rekenkamer vierenzeventig cent,

[2:05:09] vierenzeventig cent.

[2:05:11] Dat

[2:05:13] was

[2:05:14] dat waren de transactiekosten. Alleen voor fysieke schade rekenkamer zei er niet bij dat als je kijkt naar het totaal van schadevergoedingen

[2:05:24] dat de transactiekosten drieënveertig cent. Dat is ook de reden waarom ik

[2:05:28] in het openbaar

[2:05:31] heb gereageerd dat ik het totaal formuleren

[2:05:33] op het rapport van de rekenkamer. Want ik vind je ermee in beeldscherpte tot zwijgen die fysieke schade was hoog. Dat had ook speciale redenen maar overall. Dus als je neemt fysieke schade waardedaling. Een immateriële schadevergoeding

[2:05:49] was de transactiekosten drieënveertig cent sloeg erop geld maar nassau.

[2:05:56] Als we op dit moment kijken naar het totaal

[2:06:00] is negenenveertig cent totaal ligt iets hoger naar de fysieke schade ligt op dit moment op vierenvijftig cent. Dus dat is van vierenzeventig, vierenvijftig. Hoe komt dat

[2:06:13] dat het totaal gehoord. Dat komt omdat we

[2:06:17] relatief

[2:06:18] veel lagere uitkeringen krijgen door die forfaitaire vergoeding

[2:06:22] en dat betekent dat we forfaitaire vergoeding. Ja dan wordt het totaal bedrag uitkeert wordt wordt lager omdat veel mensen forfaitair kiezen lagere gemiddeld en daardoor zit je niet meer op over het geheel drieënveertig cent erop negenenveertig cent fysieke schade. Vierenvijftig

[2:06:42] waardedaling, daling zesentwintig stuk hoger dan vorig jaar. Toen was wijlen daling zes cent. Hoe komt dat

[2:06:49] omdat er vorig jaar

[2:06:51] rond de honderd duizend waardedaling zaak afgedaan.

[2:06:55] Nu nog

[2:06:56] ja. Ik denk toch nog geen honderd

[2:06:59] dit jaar misschien twee, honderd. Dan heb je heel weinig zaken en dat zijn ingewikkelde zaken.

[2:07:06] Even afgezien van de precieze details cijfers.

[2:07:11] Als ik naar verzekeraars kijk,

[2:07:13] dan zullen zij zulke hoge kosten op uit te keren. Bedragen niet zomaar voor hun rekening nemen

[2:07:19] en mijn vraag is hoe kan het nou dat op basis van de aansprakelijkheid van de nam

[2:07:25] en zulke hoge kosten moeten worden gemaakt

[2:07:30] een beroep te kunnen doen op die aansprakelijkheid. Dan kan dat niet anders als in de markt. Normaal gebeurt.

[2:07:37] Eerst dan

[2:07:39] zijn de kosten zo hoog

[2:07:42] als u kijkt naar het rapport van

[2:07:45] andersson of anders geloof ik zeggen. Elvis felix samen met de universiteit utrecht. Het rapport zelf eerder haalde

[2:07:53] daarin wordt ook gezegd,

[2:07:56] gezien het systeem wat er is zijn die kosten helemaal niet

[2:08:01] zo verrassend hoog.

[2:08:03] Desalniettemin ik voelde het goed, want ik heb zelf ook het gevoel kan dat niet anders. Het kan anders als je meer kiest voor forfaitaire systemen deskundige geen rol spelen. Maar ik zal u verleiden met een fysieke schade niet willen afschaffen. Dat scheelt ook een slok op een borrel. Maar dan doe je de mensen tekort en daar gaat het om.

[2:08:23] Toch is geen antwoord op mijn vragen verwijst naar het systeem.

[2:08:27] Zo is dat systeem als uitgangspunt neemt. Kom je tot een forse kostenpost. Maar mijn vraag is waarom is dat systeem op deze wijze nodig om de aansprakelijkheid van de nam

[2:08:41] we kunnen gebruiken bij het misschien kosten efficiënter en snellere afhandeling van schade.

[2:08:50] Het systeem

[2:08:52] er vloeit voort uit het protocol

[2:08:54] wat wij meekregen aantroffen bij de start protocol schrijft voor

[2:09:01] deskundigen inzetten rapport laten maken. Et cetera en dat is ook in het belang van de bewoner

[2:09:08] deskundigen die bekijkt alleen de schade die de heeft gezien die het huis

[2:09:14] dat

[2:09:16] duivel weet toch bij die kleinere schades is een forfaitaire systeem beter en we zijn aan het kijken en dan merk je ook af van het oude systeem

[2:09:25] of je ook mee

[2:09:26] bepaal de grotere schades of je niet meer forfaitair regelingen zou kunnen werken. Misschien moet je wat minder daarbuiten moet het allemaal veel te ingewikkeld uit.

[2:09:37] Als ik uw samenvat, zegt u. De oorzaak van de stappen die we moeten zetten. Ze zitten in het protocol dat wij meekregen toen hij startte.

[2:09:46] Als je helemaal opnieuw zou starten, zou het misschien mogelijk zijn om een beroep te kunnen doen op de wettelijke aansprakelijkheid van de nam in een andere aanpak die misschien

[2:09:56] lagere kosten zou kunnen hebben.

[2:09:59] Hoezo krediet

[2:10:01] precies willen formuleren. Maar het is wel een richting uit

[2:10:04] de kosten voor een groot deel inderdaad in het protocol. Maar wat wij hier aan het doen zijn, is het kijken waar kunnen we van het protocol af.

[2:10:13] Het systeem bleef kostbaar. Zolang je het systeem opzetten langs de aansprakelijkheid van de dam. Want dan moet je je billen volgen naar de burgerlijke rechter gegaan zou zijn en dat kan nog steeds gebeuren kan kiezen voor de burger krijgt de norm aanspreken in plaats van bij ons

[2:10:30] het verzoek indienen. De rechter doet in feite hetzelfde benoemt een deskundige die het rapport op et cetera.

[2:10:38] Dus we moeten zoeken.

[2:10:41] Ruimte. Maar nu ruimte binnen onze wettelijke opdracht

[2:10:44] stap verder

[2:10:46] dat de wetgever zegt doet doet maar wat anders.

[2:10:50] Ik ga even door met een ander punt recente maandelijkse tevredenheid cijfers laten een neerwaartse trend zien

[2:10:56] tussen januari tweeduizend, eenentwintig juni tweeduizend, tweeëntwintig schommelt het cijfer rond de zes,

[2:11:01] met als dieptepunt een, vier komma zes in november tweeduizend, eenentwintig.

[2:11:06] Hoe komt het dat de tevredenheid cijfers dalen?

[2:11:11] Ik denk dat we moeten kijken naar de langere termijn de tevredenheid cijfers zijn gedaald nadat wij ons beoordelingskader aangepast,

[2:11:21] een duidelijk was voor mensen bijvoorbeeld dat in hun gebied

[2:11:26] het bewijsvermoeden niet meer weg werd toegepast.

[2:11:29] Je ziet over het algemeen. Als we nu naar tevredenheid cijfers kijken

[2:11:34] dan geld bij fysieke schade

[2:11:40] over het geheel genomen score tot tevredenheid van zeven prinses fysieke schade. Zeven punt drie. Waardedaling. In acht

[2:11:48] punt van zorg immateriële schadevergoeding onvoldoende. Een vijf

[2:11:53] dat

[2:11:55] b b fysieke schade tot op en neergaan waardedaling is constant hoog geweest maar dan zie je dus een geautomatiseerde regeling waarbij bureaucratie is voor die mensen en een stukje onvrede. Wat zit is waarom

[2:12:10] geld dat in mijn postcode is, terwijl er daling en in de andere niet.

[2:12:17] Dat kan ik hier proberen uit te leggen. Dat vraagt u niet.

[2:12:22] We hebben in de getuigenverklaring van mevrouw heid

[2:12:27] van de heer mij borg gehoord dat

[2:12:31] een schademelding waarin de nijboer namens de schade melden contact opnam

[2:12:37] onderop. De stapel werd gelegd.

[2:12:42] Heeft u daar een reactie op.

[2:12:44] Ik heb zo n ding komt ook bij mij doen. Zelfs als je niet kijkt naar het voer. Ik heb dit met me wil horen zeggen

[2:12:53] ik heb

[2:12:55] nooit geconstateerd dat

[2:12:58] een zaak van de meeberg betrokken was dat hij langzamer of anders

[2:13:03] behandeld worden aan andere zaken of dat hij erop zou worden gelegd.

[2:13:07] Ik heb dit zo nog iemand van het bestuur bij betrokken zijn volgens de verklaring van eten bij. Ik weet het niet meer of of meijburg. Een van de twee binnen mijn bestuur gevraagd luisteren. Herkent iemand deze casus en het antwoord was? Nee.

[2:13:25] Nu ben ik zelf ook bestuurder geweest en weet niet altijd wat er in de organisatie. Precies.

[2:13:29] Nee maar

[2:13:31] als jij maar hier werd gezegd dat één van de bestuurders. Dit had herkend.

[2:13:37] Erkend, herkend,

[2:13:40] Ik denk als je zoon bijzonderheid bestuur ook al lange tijd

[2:13:46] booth.

[2:13:47] Als je zo bijzonderheid meemaakt dan

[2:13:51] dan blijft dan bij de meeste dollar.

[2:13:55] Dus ik heb dit gevraagd een gekke uitspraak voelt en als het gebeurd zou zijn

[2:14:01] dan laat ik dat niet geaccepteerd.

[2:14:07] Dan ben ik benieuwd naar het proces. Als iemand ontevreden is met de beslissing van ing.

[2:14:18] Wat kunnen doen als ze ontevreden zijn met die beslissing.

[2:14:24] Als het gaat om de beslissing zelf

[2:14:26] bestaat er de mogelijkheid van bezwaar op open

[2:14:30] en beroep nog eens een keer hoger beroep. De afdeling bestuursrechtspraak

[2:14:37] voordat

[2:14:39] je bezorgt toekomst

[2:14:43] en voordat de beslissing is genomen, is er een rapport opgemaakt waar ze als het gaat om fysieke schade

[2:14:50] een zienswijze op kunnen geven. Dus vaak zie je al dat de en dat is maar goed ook want het kan bijvoorbeeld zijn ze alles vergeten zijn dan worden deels door meegenomen en kon je niets

[2:15:01] aan de iets voor meerdere procedure bezwaar toe. Als we eenmaal op bezwaren beslissen, hebben een formele procedure rechtbank. De afdeling bestuursrechtspraak.

[2:15:14] Hoe vaak komt het voor dat er

[2:15:18] nou laat ik zeggen. Bezwaar wordt gemaakt. Laten we daarmee beginnen.

[2:15:22] B

[2:15:24] fysieke schade

[2:15:28] is er sprake van zwijg. En als ik het goed op mijn netvlies heb

[2:15:33] ruim vijf procent van vijf punt twee

[2:15:37] pgb fysieke schade beroep bij fysieke schade is

[2:15:42] duidelijk minder dan één procent.

[2:15:46] De daling is heel weinig sprake van bezwaren.

[2:15:53] De immateriële schade die ze uit mijn hoofd te zeggen, maar we hebben vrij veel bezwaren. Maar dat zit ook in grote aantallen afweging.

[2:16:04] We hebben van gedupeerden gehoord dat dsm ing de landsadvocaat pels, rijke inzet in beroeps beroepsprocedures bij de rechtbank?

[2:16:13] Op welke vlakken wordt het ing door de landsadvocaat ondersteunt.

[2:16:21] Wij hebben inderdaad mensen van de landsadvocaat die voor ons werken overigens

[2:16:27] er relatief weinig werk in procedures komt ook voor.

[2:16:31] Maar waarom hebben mensen de landsadvocaat werken gestart zijn

[2:16:38] toen wij er vijf juristen

[2:16:40] die ons ter beschikking gesteld door de minister. Dat waren juristen die een bekwaamheden om een ander terrein hadden liggen,

[2:16:48] met name subsidieregelingen,

[2:16:52] afwikkeling van aardbevingsschade, zeker als je bedenkt dat het een hybride procedure is procedureel is het bestuursrecht materieel

[2:17:03] private is buitengewoon ingewikkeld. Allerlei regelingen en werkwijzen moesten worden uitgewerkt. Dus daar hebben wij mensen

[2:17:10] met kennis van zaken

[2:17:12] hebben we erbij betrokken en dat betekent dat zeker de eerste fase hebben juristen van pels rijcken,

[2:17:21] maar ook juristen het gorringe

[2:17:24] van grote kantoren hebben er een rol in gespeeld

[2:17:27] en bedenk wel hier.

[2:17:29] Tegenwoordig zie dat meer de markt

[2:17:32] een goede jurist te krijgen zeker

[2:17:34] enig benul hebben want je kunt ze scholen

[2:17:38] van deze problematiek is

[2:17:42] dus het idee dat wij

[2:17:45] de landsadvocaat inzetten om de groningers te bestrijden zijn geen paniek maakt het tot beeld wordt geschapen,

[2:17:54] net als een beeld als dat zo geschapen hoe het mij ook pijn doet van onze proberen te zorgen dat er zo min mogelijk bezwaar gemaakt hoeft te worden dat ook in beroep

[2:18:05] die zaak netjes opgelost worden. En als je ziet wat er gebeurt in het overgrote deel van de gevallen

[2:18:11] wordt het ing in het gelijk stelt dan niets hoera.

[2:18:15] Dan zeg ik alleen waarom niet in een eerdere fase zonder deze trouble opgelost kunnen worden.

[2:18:23] U noemde al wat percentages

[2:18:27] als we het hebben over getallen. Hoeveel beroepsprocedures gaat het dan om per jaar?

[2:18:33] De meest moeilijkste,

[2:18:35] Je hebt beloofd te zeggen.

[2:18:38] Trek die landsadvocaat in alle beroeps procedures.

[2:18:42] Ik dacht niet ik dacht dat er anderen zijn die optreden kunnen mensen onze juridische afdeling zijn en weet hebben van

[2:18:51] ik wilde geen namen noemen, maar ik doe het bij geluisterd. Ook van trip is een van de grotere kantoren

[2:18:57] hebben we mensen zitten een kleinere kantoren kan het bijna niet want als je iemand weggehaald

[2:19:03] heeft het kantoor capaciteitsprobleem.

[2:19:08] Sinds dat die schadeafhandeling publiek geregeld is, hebben bewoners bij beroepsprocedure bij de rechtbank geen advocaat nodig.

[2:19:17] In hoeverre geeft dit voldoende? Een gelijkwaardige positie voor de gedupeerde als de landsadvocaat voor de ing optreedt.

[2:19:33] Voor zover ik weet laten veel mensen in beroep gaan zich bijstaan. Maar het hoeft niet het verschil tussen een bestuursrechtelijke procedure

[2:19:41] en een privaatrechtelijke procedure is dat de bestuursrechter

[2:19:45] veel actiever optreedt dan de

[2:19:50] burger krijgt het verschil is wel minder dan

[2:19:53] voor het verre verleden. Ikzelf advocaat was toen was de burgerlijke rechter vaak lelijk. Die liet de partijen discussie voeren stelde vragen en ik geef ons

[2:20:03] maar de bestuursrechter die vraagteken door.

[2:20:08] Ik denk eerlijk gezegd dat in de regel de

[2:20:13] de burger de benadeelden

[2:20:16] dat hij ook in die beroepsprocedure voldoende bescherming vindt.

[2:20:21] Dus daarin

[2:20:23] geef die dus aan de gelijkwaardige proces positie. Die staat niet onder druk.

[2:20:32] Ik denk van niet. Nee ik heb begrepen dat de staatsssecretaris althans de overheid regelgeving in voorbereiding heeft verbeterd, veranderd.

[2:20:43] Hadden we mevrouw heite, die tegen deze commissie in haar verhoor zei de gedupeerden staat kansloos tegenover een landsadvocaat die zo veel experts uit de kast kan toveren als hij wil bizar genoeg eigenlijk betaald met ons belastinggeld diezelfde burger kapot kan brody procederen.

[2:21:03] Hoe kijkt u daar daartegenaan tegen die uitspraak.

[2:21:06] Die opmerking graag voor haar rekening,

[2:21:10] U bent een voorstander van het inrichten van een loket waar groningers met al hun problemen en vragen terecht kunnen komen.

[2:21:18] Hoe moet dat loketten volgens u uitzien?

[2:21:25] Ik ben nog steeds voorstander van het loket. Ik zeg er wel bij

[2:21:29] dat

[2:21:32] we moeten beseffen dat van die

[2:21:37] laten we zeggen

[2:21:40] van die versterkings adressen

[2:21:44] de maar een klein deel hoefde er de beoordeling plaats te vinden. Dus het overgrote deel van de versterkers adressen die beoordeeld moet worden beoordeeld.

[2:21:55] Het is wel zo dat een, zeventienduizend van de zevenentwintigduizend versterking zal er hebben nog geen schade bij ons gemeld,

[2:22:04] geen gek.

[2:22:06] Er is een groot aantal

[2:22:07] en degenen die wel schade bij ons hebben gemeld.

[2:22:11] Daar is de schadevergoedingsprocedure in het overgrote deel van de gevallen afgewikkeld.

[2:22:16] Dus de afspraak die u met de ncrv hebben

[2:22:20] als jullie

[2:22:22] b de opnames voor de versterking

[2:22:24] gevallen tegengekomen ook schade is en de schade moet bij ons gemeld worden omdat jullie hem niet

[2:22:29] herstellen. Meld dat dan.

[2:22:33] Dat kunnen ze rechtstreeks doen. Ze kunnen dokter bewoner laten doen.

[2:22:37] Zorg dat wij daar mee aan de bak staan en dan trekken we als de bewoner wil zo ver als mogelijk samen op

[2:22:44] wel een aantal gevallen over

[2:22:49] ingewikkelde liggen

[2:22:50] en wij samen ziet

[2:22:54] het idee dat bij de special

[2:22:57] niks gebeurt. De special tussen complexe zaken niks gebeurt, dan hebben we twaalfduizend zevenhonderd meldingen binnen. Dat is tachtig procent schoen af.

[2:23:06] Er gebeurt ook veel.

[2:23:08] En als het nodig is, kan ik de onderscheidingen erfgoed

[2:23:15] en mkb. Maar er is veel gebeurd. Maar wat overblijft is in percentages mee maar zijn altijd door

[2:23:23] honderden gevallen.

[2:23:25] Daar zou het goed zijn als ik herinner me het gesprek.

[2:23:28] Ik ben een mkb had die zei

[2:23:31] meneer korstman.

[2:23:33] Ik zit hier nu verteld. Totdat ik dit ding kan krijgen kan krijgen

[2:23:39] met mijn monument en dan moet ik iets anders zijn en die noemde ze ov zes regelingen dat zo goed zijn. En volgens mij moet dat regelen zijn als de wildernis

[2:23:50] dat die mkb´ers of die of die monumenteneigenaren zich meldt

[2:23:58] bij een instantie die instantie waar die instantie niet zelf kan beslissen en sommige bevoegdheden kun je bij samenvoegen. Maar dat die instantie zorgt.

[2:24:09] Geef me een lelijk woord back office gezorgd wordt dat die rodinger of drent ons zorgt.

[2:24:17] En wanneer kan er lang over gesproken? Wanneer kan dit ene look at nu gerealiseerd zijn? Wanneer gaat het open?

[2:24:26] Er wordt al lang over gesproken.

[2:24:29] U zit nu met een c die onderdeel is van het ministerie

[2:24:34] die aan twee kanten wordt bestookt de bazen van het ministerie en de gemeentes hun opdrachtgever onmogelijke constructie.

[2:24:43] Wantje de oplossing moet zijn als jullie je zo

[2:24:48] ing dichter bij elkaar moeten brengen.

[2:24:52] Nooit

[2:24:53] moeten laten fuseren. Want dat station is al lang gepasseerd en kosten. Jij voelt je dan

[2:24:59] die fusieperikelen op orde moet ze tegen elkaar aan plakken met dat

[2:25:04] een holding constructie genoemd.

[2:25:06] Klein bestuurd je erboven dat als verschillen van inzicht zijn dat er knopen doorgehakt kunnen worden.

[2:25:13] Maar dat ing moet wel

[2:25:15] een grote mate van autonomie hebben het net zo. Sorry dat die je moet wel een grote mate van eten ik van autonomie hebben, net zoals de ing, zodat ze samen.

[2:25:25] Daar kunnen opereren en geen last hebben van

[2:25:28] alle andere belangen die meespelen bij de partij op de achtergrond.

[2:25:33] Dat is hoe het zou moeten.

[2:25:35] Wanneer gaat dit gebeuren?

[2:25:37] Dan zal eerst

[2:25:41] ik kan niet veranderen dat de c g m n autonome positie krijgt en als dat niet gebeurt. Twee werken.

[2:25:49] Waarom blokkeert dat het ene loket.

[2:25:54] Dat hele idee van dr

[2:25:57] en geen autonome positie geven die twee organisaties tegen elkaar aan plakken plat te zeggen dat idee heb ik bij de formatie van het laatste kabinet naar voren gebracht.

[2:26:09] Ik had de stellige indruk dat de regionale overheden daar weinig voor voelen.

[2:26:17] Mijn helden.

[2:26:19] Uw instituut is een zelfstandig bestuursorgaan. Ernstige is meer een uitvoeringsorganisatie waar twee van twee kanten bestuur wordt uitgevoerd.

[2:26:29] Dat begrijp ik. Maar ik begrijp niet waarom dat de vorming van één loket

[2:26:34] in de weg staat.

[2:26:36] Ze kunnen ze kunnen er één loket melden. Maar het probleem is wel dat als je ver van elkaar afstaan, is het moeilijker om een eenduidige oplossing voor de aanvragen te vinden en even. Je ziet overigens dat geld zichtbaar voor het laatst.

[2:26:57] Dat doen we de impact van de dossiers waar van alles aan de hand is

[2:27:02] toch steeds beter samenwerken. Dus ook en dat komt ook omdat de mensen uit syrië en onze mensen er zelf in geloven. En daarnaast hebben we het interventieteam

[2:27:11] dat door onszelf

[2:27:13] ons ten huwelijk en in ons is opgezet waarbij

[2:27:17] proberen wat dossiers vastgelopen zijn om om die vlot te trekken samen tijdens een speciaal budget voor ter beschikking stelt het ministerie.

[2:27:27] Dat betekent één loket als het gaat om de uitvoering vanuit het perspectief van

[2:27:32] gedupeerde niet meer gebeurd. Mevrouw postma doornbos heeft meegemaakt

[2:27:39] en vanuit versterking gewerkt wordt aan een schoorsteen, terwijl er vanuit schade gewerkt wordt aan een nieuw voegen van de bakstenen muren dat iemand van de bestedingskant. De mensen die aan de vroege werken wegstuurt.

[2:27:55] Nee dat is te gek dat dat gebeurt. Het is als het goed gaat en dat is makkelijker als je dichtbij elkaar zit dan moet bij de opname

[2:28:06] voor het gebeurde op een moment plaatsvindt, kan zijn. Twee verschillende deskundigen voor nodig hebt.

[2:28:12] Versterking speelt met name de constructieve problematiek. De schade hersteld problematiek en technisch gezien is dat zit al dikwijls niet in één persoon. Maar je kunt best twee personen op één moment sturen maar één keer last van van het bezoek bij de uitvoering hetzelfde die mensen willen dat hun aannemer

[2:28:30] het werk doet dan ben ik vrij en dat betekent dus het idee van één loket. Meld je maar even simpel die organisaties die moeten

[2:28:39] veel meer geïntegreerd werken.

[2:28:45] De afrekening van de kosten van schadeafhandeling is er onenigheid ontstaan tussen de nam en economische zaken.

[2:28:55] De nam heeft inmiddels arbitrage aangevraagd en is van mening dat de staat kosten doorbelast aan de nam die verder gaan dan nam ze aansprakelijkheid.

[2:29:05] Wat zijn de grootste bezwaren van de nam?

[2:29:09] Guido simon.

[2:29:11] En nu zeg ik het misschien iets te stellen.

[2:29:15] Uitgangspunt is

[2:29:17] het imf bemoeit zich niet met de afrekening aan de achterdeur.

[2:29:21] Want ik wil niet dat ik aan de voorkant. Als ik bezig ben om schadevergoeding toe te kennen dat ik me op één ding meer geremd. Zo voelen omdat de nam niet wilden betalen. Ik gewoon

[2:29:31] niks mee te maken.

[2:29:33] En waarom zeg ik.

[2:29:35] Ik kan niet zeggen dat ik er niks mee te maken hebt wordt

[2:29:39] door de nam wordt ing en het ministerie wordt er informatie gevraagd.

[2:29:45] Het ministerie heeft veel informatie niet. En die komt op en geef ons die informatie op grond van de informatie die gevraagd wordt, kunnen wij bevroeden zonder dat we het weten welke problemen spelen.

[2:29:59] Dus er is geen contact tussen uw instituut en de nam maar wel via ez die vraag gesteld

[2:30:10] beïnvloeden die discussies van ez en nam nog iets als het gaat om schadeafhandeling

[2:30:18] moet u meer verantwoording afleggen.

[2:30:21] Ik moet dat zien.

[2:30:24] Beïnvloed. De discussies onze positie niet

[2:30:29] maar

[2:30:31] as

[2:30:34] als naar buiten komt dat. En het komt regelmatig naar buiten dat de nam en de minister het oneens zijn staatsssecretaris

[2:30:42] dan geeft dat wel een groningers opnieuw

[2:30:45] allerlei onvrede zie je wel. Die nam wil niks vergoeden en dat geeft dus maatschappelijke onrust.

[2:30:52] Je ziet het ook in de kamer dat er nog alles zelfs opgewonden wordt gereageerd. Minister pak die nam te gaan

[2:31:00] en wikkel het af,

[2:31:01] terwijl de technische discussie astronoom, maar wij zijn dit is geen aardbeving waarvoor wij aansprakelijk zijn. Die technische discussies begrijp ik wel maar die is niet goed

[2:31:13] als ze problemen in groningen willen oplossen. Daarom heb ik al eens eerder uitgelaten

[2:31:17] dat het goed zou zijn als de overheid in één keer

[2:31:21] de afrekening aan de achterdeur doet en dat kan dus wel ingewikkeld. Maar dat iedere keer die discussies terugkomen en daarmee de indruk wordt gewekt dat de landen aan de knoppen draait, vind ik een ongelukkige zaak.

[2:31:35] U bent wel gevraagd om een reactie te geven op nam zijn bezwaren.

[2:31:43] Zo niet zijn mensen laat ik het zo zeggen.

[2:31:48] Aan.

[2:31:50] In onze bloedvaten gebeurt, weet ik ook niet maar ik ben nooit gebruikt om informatie te geven. Ez heeft regelmatig aan ons informatie vragen. Wij hebben wij bespreken dan ook met deze luisteren

[2:32:03] is het wel noodzakelijk om deze informatie te geven nog met de privacywetgeving die ons niet toestaat om alle informatie door te spelen.

[2:32:14] Nam vindt onder andere dat dat tmg het bewijsvermoeden in een te groot gebied toepaste en de lat om het bewijsvermoeden te ontzenuwen te hoog legde?

[2:32:25] In hoeverre vindt u dat een legitiem

[2:32:28] argument van de nam.

[2:32:33] We hebben de lat zo hoog gelegd dat gebied zo groot gebruikt. Dus ik vind dat we de juiste keuze hebben gemaakt tegen de achtergrond

[2:32:41] van de macht, maar ook tegen de achtergrond van de strekking van het bewijs vermoorden.

[2:32:47] De wetgever heeft ervoor gekozen om

[2:32:51] in een ruime gebied onder de mensen schadevergoeding te geven en ook om niet te gemakkelijk te zeggen. Hier is geen causaal verband bewijsvermoeden en we hebben die ruimhartigheid betracht

[2:33:07] en de enige die ons terug kan fluiten is niet de minister

[2:33:11] ook de kamer aan wie wilt graag vaker uitgelegd zouden hebben,

[2:33:15] is niet altijd gelukt bij de rechter kan wel zeggen tegen ons als het geval zich zou voordoen.

[2:33:24] U hebt uitgelegd, maar tot nu toe is er nooit een conflict geweest waarbij de rechter daarover moesten oordeelde oordelen rechter zegt twee passen juist toe. En de rechter heeft gezegd dat

[2:33:36] het effect gebied verkeerd gespeld.

[2:33:40] Dan toch even terugkomt op, zoals eerder besproken het ing beperkte in twintig, eenentwintig het effectgebied in nam had al eerder in tweeduizend negentien bij het ministerie van ez onvrede geuit over de grootte van het gebied binnen het bewijsvermoeden wordt gehanteerd.

[2:33:58] Welke welke gesprekken heeft nog over gevoerd met het ministerie van ez.

[2:34:05] Ik heb nooit van t getto gekregen dat de nam ons door ons bepaalde effectgebied rood vond. De reden dat wij het effect schmidt ooit maar een klein beetje. Ik heb het u straks uit te leggen. Ingeperkt

[2:34:18] is hetgeen ik straks verteld heb over die deskundigen die steeds meer

[2:34:22] zeiden bewijsvermoeden is wellicht.

[2:34:25] Helder.

[2:34:27] Heel recent. De eerste van deze maand is er een evaluatie verschenen van de tijdelijke werd groningen.

[2:34:34] Welke punten uit de evaluatie zijn voor het instituut mijnbouwschade het belangrijkst.

[2:34:41] Dat is interessant.

[2:34:45] Ik denk dat er een

[2:34:47] een paar belangrijke punten inzetten. Je ziet dat

[2:34:52] andersson elffers felix samen met de universiteit utrecht. Ik doe ze me één keer voluit zonder straks verder afkortingen gebruiken

[2:35:01] die

[2:35:03] die signaleren inderdaad de problematiek van

[2:35:06] het juridisch keurslijf waarin het ing zit

[2:35:09] zoals ik telkens weer krijgt en dat maakt het ook best moeilijk om onze functie uitoefenen op een manier die voor de groningers en de drenthe begrijpelijk is.

[2:35:21] Het tweede punt is dat de ruimhartigheid die worden te betrachten.

[2:35:28] Volgens onderzoekers betrapt wordt, onder meer doordat we de wettelijke

[2:35:35] grenzen worden opgezocht

[2:35:37] en het derde punt is het meer belangrijke punten punt wat ik hier wil noemen is dat

[2:35:42] de onafhankelijkheid

[2:35:44] en zeg het in mijn eigen woorden moet worden gekoesterd en onafhankelijkheid van het ing ook al is dat voor

[2:35:51] de kamer af en toe lastig omdat de kamer voert de discussie met de minister

[2:35:57] en ik niet met ons

[2:35:59] die onafhankelijkheid is volgens mij de enige manier om het vertrouwen bij de groningers nog enigszins overeind te houden of verder te vergroten en dat is ook de reden dat ik zo vaak pleit voor onafhankelijkheid van de ncf.

[2:36:15] De overheid is aansprakelijk

[2:36:19] voor de schade die straks voorzitter geconstateerd. Het is te gek, te gek dat je zegt

[2:36:26] ik hou

[2:36:27] de afwikkeling bij de nam weg

[2:36:31] want die is anders de aansprakelijkheid afwikkelen als die goed dat moet neutraal gebeuren.

[2:36:36] En nu zul je dan de overheid aanwijzingsbevoegdheid geven voor het onafhankelijke ing, terwijl de overheid naast de nam aansprakelijk is dat wringt. Dat is niet goed en het is ook niet nodig.

[2:36:48] Maar toch zie we bij het onafhankelijke ing vanwege het civiele aansprakelijkheidsrecht uw bestuursorgaan toch een vergaande protocol isering heeft ingevoerd,

[2:37:00] waardoor het voor bewonersorganisatie echt als cherry geen geur juridisering wordt ervaren. Het hele proces. Wat kun je daar dan aan doen.

[2:37:13] De juridisering

[2:37:16] een magisch woord.

[2:37:19] Als je als wetgever zegt

[2:37:21] ing

[2:37:23] jemoet

[2:37:25] de aansprakelijkheid overeenkomstige burgerlijk wetboek

[2:37:27] van de nam afwikkelen.

[2:37:30] Dat is

[2:37:31] en juridische taak

[2:37:34] of je dat nou doet een cadeau in een bestuursrechtelijke procedure of de procedure bij de rechter.

[2:37:41] Het blijft een juridisch taak juridische kanten aan zitten.

[2:37:46] Wij proberen daar net zoveel mogelijk te formaliseren.

[2:37:51] U hoorde horen

[2:37:53] uitgebreide recht krijgen. Op rechtsbijstand heb ik geen probleem mee, maar het zal tot een verdere juridisering leden

[2:37:59] als het gaat om de protocollen als u met honderdduizenden. Ik zeg het nog een keer aanvragen te maken.

[2:38:06] Dan moet je protocollen je kunst of je wel of niet. Met deze grote aantallen je vijand afwikkelen moet je dit soort systemen maken. Maar die moet wel vind ik

[2:38:17] soepele hanteren de de strakke die vinden dat de procedures

[2:38:24] streng gevoerd moeten worden dat je streng aan de procedurele regels moet houden. Daar behoor ik niet toe.

[2:38:32] Het is niet teveel op basis van wantrouwen.

[2:38:36] Ja maar ik vind ook heel mooi voorbeeld wat gespeeld heeft.

[2:38:41] De bezwaartermijn in zes weken.

[2:38:44] Iemand die de laatste bezwaarschriften in dienst werd.

[2:38:48] Niet ontvankelijk verklaard,

[2:38:50] Toen heb ik hem in organisatie

[2:38:53] menen jullie dat deze man zijn eigen belangen

[2:38:56] op koekoek

[2:38:58] was het antwoord. Nee ik zeg hoe kun je dan

[2:39:03] die man niet ontvankelijk verklaren. Dat moet van de rechter ikzeg. En als we toch doen. Wat doet er niet niks van. Niemand geld director toe shinwell ontvankelijk verklaren.

[2:39:13] Tenzij jij de rechterkant ambtshalve in de tussentijd veranderd.

[2:39:17] De rechter doet dat niet zonder dat iemand hem bewust heeft gedaan

[2:39:22] en daar zie je een versoepeling hebben die bezwaartermijn in de tussentijd tot twaalf weken verlengd. Juist weer om te zorgen dat iemand die dit soort formaliteiten naast de boot voelt.

[2:39:34] Een van de aanbevelingen aanbeveling zes

[2:39:38] uit de evaluatie wordt onder andere het volgende gezegd de opdracht aan het ing door het instellen van een publiek schadefonds met meer mogelijkheden voor ruimhartige schadevergoeding.

[2:39:51] Vindt u het wenselijk om het schadefonds in te stellen.

[2:39:56] Dat van omvang,

[2:39:58] Ongeveer is nodig. Wil dat betekenis hebben

[2:40:04] de wijze waarop je een ruimhartige schade te vergoeden.

[2:40:10] Kijk ik vind

[2:40:14] ik begrijp het is een keuzemogelijkheid die indiaan zes wordt gegeven. Een van de mogelijkheden is

[2:40:21] richt een schadefonds op en gezegd je kunt ook geen schadefonds oprichter ruimere bevoegdheden dat de ing.

[2:40:29] Ik vind het probleem.

[2:40:31] Ik ben niet tegen een schadefonds.

[2:40:36] Het voordeel van een schadefonds is als bestuursorgaan dat het schadefonds beheert.

[2:40:42] Een grote mate van beleidsvrijheid hebben, tenminste als de wet, waarbij het schadefonds het opgericht die ruimte heeft. Dan ga ik maar even uit.

[2:40:51] Ik vind het bezwaar van het idee dat je het systeem dat nu gehanteerd wordt

[2:40:57] totaal op zijn kop zet. Het is echt een andere vorm.

[2:41:01] Het is de ik zou zelf zeggen waarom zou je niets.

[2:41:06] De bevoegdheden van het ing over vergelijkbaar instituut.

[2:41:11] Waarom zou je die niet

[2:41:13] zodanig verwarmen dat de ing ook een zekere beleidsvrijheid heeft

[2:41:18] en daarover moet natuurlijk verantwoording worden afgelegd. Ben je dan wel een verlengstuk van ez kamer? Een zekere beleidsruimte heeft om te zorgen dat er gedaan wordt wat er gedaan moet worden en niet alleen naar dat strakke juridische.

[2:41:33] Nu kunt u mij dan niet compleet maar wel iets specifieker aangeven welke bevoegdheden u dan nodig zou hebben

[2:41:41] als er geen schadefonds is of als er een schadefonds is.

[2:41:45] Verliefdheden gaat het dan precies. Ik denk dat het met name gaat om het oplossen van knelpunten. Ik noem er een knelpunt sociale ongelijkheid. Het voorbeeld wat ik doe straks gaf een woning in de straat wordt niet aangepakt.

[2:41:59] Dan zou je moeten kunnen zeggen wij vinden het verstandig om de straat op te knappen en niet één buiten de boot laten vallen.

[2:42:08] Het punt met die en dat gaat waarschijnlijk lukken met die funderingen die niet kapot zijn door gaswinning. Maar om andere redenen. Het is van de gekke.

[2:42:18] Dat hoeft die funderingen te zijn. Maar dat kan ook bij de verkeerde kopconstructie zijn. Daar moet je op een gegeven moment zeker als de mensen het niet kunnen betalen. Moet je oplossingen kunnen vinden.

[2:42:28] Het is dus de vrijheid om meer te doen. Ik zie het bij het interventie team

[2:42:33] die vent regelmatig oplossingen doordat de vrijheid van de ncrv wordt gebruikt om eerlijk te zijn

[2:42:40] om meer te doen dan ernstige ing vaak ook de lokale overheid

[2:42:46] soms ook commandotraining aan de orde. De banken. Maar die worden er beter van worden opgeknapt als hypotheekhouder zijn is dat een hele terechte partij die erbij betrokken wordt. Dan kun je integrale oplossingen vinden en die mogelijkheid hebben we niet.

[2:43:02] Je zei net nog dat mijn laatste vraag hierover

[2:43:07] het schadefonds heeft ook een risico. Het zou het bestaande systeem

[2:43:12] op zijn kop gooien. Maar misschien is dat wel nodig.

[2:43:16] Ja dat is ze wraak wat wijsheid is

[2:43:21] het geluid in groningen.

[2:43:24] Begin nou niet weer met de nieuwe regeling.

[2:43:27] Dat hoor je

[2:43:29] heel regelmatig. Ook bij kleinere veranderingen.

[2:43:32] Ik denk zelfs dat het verstandig is om eerst te kijken

[2:43:37] als we de huidige regelingen bijstellen

[2:43:42] is dat voldoende

[2:43:45] naar een schadefonds. Dat betekent dat je in andere verhoudingen komt te staan

[2:43:52] dan weet je ook niet wat voor nieuwe problemen tegenkomt. Die vroeg mij daarvoor nodig dan zou ik zeggen. In brabant zeggen ze dan vult.

[2:44:02] Ik ga even gegeven. Mevrouw van der graaf.

[2:44:06] Dankuwel. Ik kom me even terug op de verschillen waren tussen de oordelen van de schade experts en deskundigen en de gevolgen voor het bewijs vermoedde. Het bewijsvermoeden wordt alleen ontkracht als er met voldoende mate van zekerheid een andere oorzaak kan worden aangetoond moest een oorzaak zijn zweeft hij uitgelegd.

[2:44:30] We hebben het er eerder over gehad dat die oordelen van de deskundigen van die schade experts experts konden verschillen.

[2:44:37] De vraag die we hebben is als deskundigen hierover verschillend oordelen.

[2:44:44] Hoe kan er dan sprake zijn van voldoende zekerheid

[2:44:50] over of het bewijsvermoeden verlegd kan worden weerlegd kan worden.

[2:44:59] Ja. De

[2:45:01] deskundige oordeelde de deskundigen die kunnen verschillen. Sterker nog, die zijn onvermijdelijk. Dat vind je ook terug in het rapport van

[2:45:11] andersson elvis en felix. De universiteit utrecht

[2:45:17] en ik geloof dat dat jouw zus die zijn onvermijdelijk. Het gaat er om dat in gevallen waarin de situatie goed vergelijkbaar zijn

[2:45:28] soms verschillende optreden die onverklaarbaar zijn en dat vinden wij niet goed. Daar moet je er ook iets aan proberen te doen

[2:45:35] als ie met deskundigen gewerkt. Als je dat systeem wordt

[2:45:38] dan is het verschil tussen deskundigen.

[2:45:42] Dat is noodzakelijkerwijs aan verbonden, zou ik zeggen.

[2:45:48] Ieder huis

[2:45:49] verschilt van andere huis ook al in dezelfde tijd zeggen gebouwd.

[2:45:53] Denk maar eens aan heeft goed onderhouden. De ander heeft het niet goed onderhouden. De een heeft een dure inrichting. De andere heeft een buitengewoon sobere inrichting. Dus dat verschilt van de deskundige zal ik vacuüm

[2:46:07] en u weet zelf ook bekend bij zijn huis taxeren

[2:46:13] door vijf mensen die het niet voor elkaar weten bellen ze

[2:46:17] laat bij zijn huis taxeren door vijf verschillende deskundigen komen

[2:46:22] verschillende bedragen die er best grote verschillen in kunnen zitten.

[2:46:26] Dat zit in het systeem van de deskundigen die toetst.

[2:46:30] Ik vrees dat er niet te ontkomen is. Tenzij je voor

[2:46:35] een systeem kies wat ik straks suggereerde een deltaplan b

[2:46:39] straten opknapt en je niet zo druk maakte over

[2:46:42] de problematiek van de aansprakelijkheid en leiding tot aardbeving.

[2:46:47] Maar is het bewijsvermoeden voldoende weerlegd?

[2:46:53] Er zijn twee verschillende dingen waardeer ik door deskundigen als het gaat om de bewijsvermoeden wil leggen.

[2:46:58] Daar gaat het erom of de

[2:47:01] deskundigen zegt je niet gaswinning is de oorzaak

[2:47:06] dit bijvoorbeeld de oxidatie of nog iets ingewikkelder werkboek niet zo makkelijk bij kan voorstellen. Thermische werking is hier de oorzaak dingen die rapporten

[2:47:18] voorkomen

[2:47:20] en als de één zegt ja ik ben ik ben ervan overtuigd. Dit veroorzaken

[2:47:26] de enige oorzaak en anderzijds

[2:47:29] dat hier mogelijk op feeney oxidatie is, maar ik weet het niet zeker

[2:47:34] of mogelijk ook tegen thermische werking is. Kun je t niet zeker. Dan krijgt ze werden deskundigen die niet zeker weet. De uitkomst bewijsvermoeden is niet

[2:47:43] en werden deskundigen die het wel zeker weet is bewijs wel en als als wij dan

[2:47:52] als ing zeggen we weten het beter in allebei gevallen niet weerlegd. Dan doen wij ons werk naar mijn overtuiging niet juist.

[2:48:02] Maar als er sprake is van die verschillende beoordelingen.

[2:48:10] Er valt niet uit te sluiten dat er in bepaalde gevallen

[2:48:15] misschien toch tot tot een oordeel is gekomen dat het waarvan gezegd kunnen worden dat het bewijsvermoeden onterecht is weerlegd,

[2:48:27] Kijk als er verschillen zijn tussen tussen deskundigen kan dat wel. Chilikaas tegelijkertijd op je bord krijgt of als bedoeld in bezwaar die anderen of of bij de zienswijze

[2:48:39] het rapport van de buurman. Daarnaast wordt gelegd, kan de reden zijn om te gaan twijfelen. En als je dan ook over de deskundige zegt zowel causaal verband met gaswinning. Als je gaat twijfelen, dan betekent het dat het bewijsvoering niet verlichters. Daar zie je weer als we twijfelen lekker uit in het voordeel van de gedupeerden.

[2:49:00] En mocht het zo zijn dat

[2:49:03] dat de gedupeerden nu van mening is dat het bewijsvermoeden onterecht is weerlegt welke weg staat er nog open voor de gedupeerden.

[2:49:15] Als ie voordat we een besluit nemen ons niet weet te overtuigen. Dan krijgt hij een besluit

[2:49:21] dat het bewijs moeder wel weer licht is.

[2:49:25] Zelfs als we denken op basis van deskundigen en dan kan die niets anders doen dan in bezwaar gaan.

[2:49:31] En als dat bezwaar besluiten op bezwaren wederom voor hem nadelige uitvalt. Dan kan hij in bij de rechtbank. Dan kan hij nog ns een kinderboek bij de afdeling bestuursrechtspraak dus op zich is een lange weg van rechtsbescherming.

[2:49:46] Maar het is verschrikkelijk voor mensen die weg moeten volgen. Dus we moeten niet onderschatten wat voor een burger betekent om dit soort procedures die vervelen en gelukkig maar

[2:49:58] en volkomen vreemd zijn om die te moeten voeren.

[2:50:00] Dit heeft u voor ons opgehelderd zei in dit verhoor dat u nooit van het ministerie te horen heeft gekregen dat het effectgebied. Volgens de nam terrein was. Toch zien we wel dat u in uw brief van ene twintig oktober tweeduizend twintig schrijft

[2:50:23] dan begint hij over de reikwijdte van het effectgebied.

[2:50:28] We vragen ons af waar dat over gaat en dat daar de aanleiding voor is geweest.

[2:50:33] Ik hoor natuurlijk wel.

[2:50:36] Die vent

[2:50:39] via allerlei andere kanalen. Denk eens aan de media. De man laat zich met een zekere regelmaat uit.

[2:50:47] Er wordt gesproken op symposium en congressen.

[2:50:52] Dus ik wat ik u straks c. Ik heb van de dam

[2:50:57] dat nooit te horen gekregen en ik heb ook nooit van het ministerie van ez. Tenzij mijn geheugen me in de steek laat

[2:51:05] heb ik nog weinig last van

[2:51:07] heb ik te horen gekregen dat de nam dit zou vinden.

[2:51:15] Het was een brief geschreven was op verzoek van het ministerie.

[2:51:19] Ik weet niet over welke brieven.

[2:51:21] Om te reageren op nam bezwaren. Het is een brief

[2:51:28] van de datum eenentwintig oktober tweeduizend twintig het onderwerp van de briefjes. De facturen nam

[2:51:36] en ik vraag u of of dit een brief was op het verzoek geschreven op verzoek van het ministerie om te reageren op de bezwaren van mijn naam.

[2:51:47] Ik neem aan dat dat een brief is. Het is lastiger om te spreken over stukken die ik niet voor me heb

[2:51:55] ik neem aan dat dat een brief is naar aanleiding van de informatie die de nam heeft gevraagd en ik heb het u gezegd

[2:52:02] dat kan regelmatig naar aanleiding van

[2:52:06] verzoeken van de nam en of dat per brief bij mail of op een andere manier bij het ministerie terecht is gekomen. Weet ik niet. Dat is het dan aan ons vroeg deze punten aan de orde. Kunnen jullie daarop reageren.

[2:52:19] Dat zou heel goed kunnen dat die brief daaruit voortkomt kweekzalm.

[2:52:23] Ik neem toch aan dat het begin van die brief staat waarop we reageren tenminste dat leek me een logische structuur.

[2:52:33] Het is. Daaruit leiden we af dat het een brief is geschreven die op basis

[2:52:42] van een vraag vanuit het ministerie om te reageren op bezwaren van de nam is opgesteld. Dus ik zou me zo kunnen voorstellen dat dat is in de lijn. Zoals u net schetst. Ik kijk eventjes

[2:52:57] even naar de collega´s of het nodig is op dit moment in het gesprek onder de brief bij neer te leggen, zodat u daar nog verder op in kan gaan

[2:53:05] dat dit voldoende aan de orde is geweest.

[2:53:13] Dan kunt u er dan weten we allebei waar we het over hebben

[2:53:17] dat zelfs op de eerste pagina. Ziet u het voor blad met een aanhef

[2:53:26] en een korte omschrijving van de aanleiding op de tweede pagina.

[2:53:31] Dan begint ze een verhandeling over de reikwijdte van het effectgebied is vrij uitgebreid.

[2:53:49] Dat geld over.

[2:54:04] Ik herinner me dat inderdaad het

[2:54:08] brief is voorbij.

[2:54:11] De nam b is het koud krijgt

[2:54:15] dat in arbitrage worden aangespannen, zegt dat deze brief van tmg staat

[2:54:24] dat het de voorkeur zou verdienen dat in de openbaarheid te doen.

[2:54:34] De nam geeft aan ing.

[2:54:38] Sorry. Aan het t k zie ik

[2:54:43] het bewijst hoe de centrale plaats inneemt.

[2:54:47] Vervolgens zetten we een hoelang het idee van het

[2:54:50] ing bewijst hoe duur moet worden uitgelegd en toegepast.

[2:54:54] Dat dat is wat er in deze brief staat.

[2:55:20] Dus ze hebben niet meer gedaan dan uit te leggen

[2:55:23] hoe wij het

[2:55:25] de toepassing van het bewijsvermoeden zien

[2:55:29] nog steeds de oude kantoor van verhuizingen handhaven. Oké, helder.

[2:55:34] Dan komen we tot een afronding.

[2:55:42] We beginnen met met de belofte die die ing doet de ing belooft dat schades ruimhartig met oog voor de menselijke maat worden afgehandeld.

[2:55:56] We hebben gezien uit de praktijk en uit uit eerdere verhoren dat er een ander beeld rijst

[2:56:02] namelijk van een juridisch ingesteld instituut waarbij de aansprakelijkheid van de nam leidend is en ook beperkend is en niet de vraag hoe kunnen we dit probleem het beste op?

[2:56:16] Verlossen,

[2:56:18] Als leidend principe heeft. Hoe verhoudt de ing belofte zich totdat beeld wat wij tegenkomen.

[2:56:27] De belofte van ruimhartig en oog voor de menselijke maat.

[2:56:38] Ik moet zeggen het rijk bij persoonlijker als mensen het verweet maken en het gebeurt vaker dat wij niets zouden zijn.

[2:56:47] Ik heb al wat voorbeelden gegeven en ik geloof niet dat ik geen noemt. Het voorbeeld van de waardedaling hoge raad zegt waardedaling kan alleen als je je huis verkoopt

[2:56:57] kun je daar een vergoeding voor krijgen

[2:57:00] en vele malen verder gegaan en we hebben gezegd iedereen.

[2:57:03] Ik kan nu

[2:57:06] een vergoeding voor krijgen als er tenminste sprake is van waardedaling in dat gebied.

[2:57:13] Het gaat ze niet om zomaar iets. Het gaat om een bedrag van zo n half miljard uitgekeerd. Een kleine half miljard.

[2:57:23] Dat is een voorbeeld

[2:57:26] aangegeven. Het gebied van bewijsvermoeden toepassen.

[2:57:29] Vijfendertig km, vanaf het epicentrum verhuizing

[2:57:33] globale gezegd het voorbeeld van immateriële schadevergoeding

[2:57:39] vrij

[2:57:40] drieduizend per gezin wij vijf duizend per persoon

[2:57:45] we misschien bij die waardedaling in het begin veel. Hij is geweest

[2:57:51] dat de stichting wag procedure bij de burgerlijke rechter krijgt

[2:57:56] om waardedaling voor mensen te claimen.

[2:58:00] Die heeft

[2:58:02] anderhalf jaar later.

[2:58:05] Ik steek leden aanhalingstekens zijn leden. Maar degene voor wie belangen. De stichting wordt geadviseerd

[2:58:13] verzoek maar bij het ing en mond. Dan krijg je waarschijnlijk meer dan beeld.

[2:58:19] De in de zin van de zaak verdedigd

[2:58:22] die we gehandhaafd. Dat systeem is niet goedkoop, maar het is wel om ze te helpen is ook een goed voorbeeld van de menselijke maat.

[2:58:31] Het oprekken van de termijn van zes kinderen. Algemeen bestuursrechtelijke bezwaartermijnen is twaalf weken.

[2:58:40] Ik noem dan

[2:58:42] de overkoepelende ruimhartigheid als ze twijfelen nemen en nemen we een beslissing in het voordeel

[2:58:49] vul de benadeelde. Dus ja, we doen echt

[2:58:55] ons uiterste best en bedenk wel ik heb al aangegeven zitten met een organisatie met

[2:59:01] zevenhonderd vijftig mensen, waarvan een groot deel

[2:59:05] zelfs schade heeft gehad

[2:59:07] en dom.

[2:59:09] Het verwijt krijgen van sommige kranten meestal niet goed onderbouwd.

[2:59:13] Jullie zijn niet reusachtig.

[2:59:16] Dat doet mij pijn doet ook pijn omdat ik de pijn in de organisatie.

[2:59:23] En waarom waarom.

[2:59:27] Doet dat u persoonlijk zoon

[2:59:30] pijn.

[2:59:32] Opdat ik de eer en geweten. Probeer daar waar het maar enigszins mogelijk is die vergoeding toe te kennen. Maar het is natuurlijk wel zo dat van mij ook wordt gevraagd

[2:59:42] niets vergoedingen toe te kennen. Als ik zeker weet dat er geen grond voor is.

[2:59:48] Het is niet zo dat iedereen die schade heeft waar de schaduw vandaan komt.

[2:59:53] Peter ing kan aankloppen en zeggen we voerden we wel.

[2:59:58] Wat vindt u ervan dat het kennelijk een beeld is hadden een verhoor natuurlijk met verschillende mensen ook onder andere mevrouw top die zegt het is in feite oude wijn in nieuwe zakken en de ing heeft de rol van de nam overgenomen.

[3:00:13] Wat vindt u ervan dat dit kennelijk een beeld is?

[3:00:25] Daar had ik u noemt, mevrouw top

[3:00:29] voel ik grote bewondering had en nog steeds hebt.

[3:00:34] Ik heb toen ze wegging. De jeanne d. Arc van groningen genoemd.

[3:00:41] Het is een opmerking remedie. Deze ondergrond

[3:00:45] b.

[3:00:47] Ik doe maar even bij hebben

[3:00:51] in het totaal

[3:00:53] anderhalf miljard uitgekeerd tot nu toe,

[3:00:57] waarvan een claim voor fysieke schade.

[3:01:01] De nam en het cvw hebben

[3:01:06] langere periode dat ze samen van twaalf tot achttien.

[3:01:10] Dat zei dat er schade is uitgekeerd hebben vier, honderd miljoen uitgekeerd.

[3:01:18] Ik begrijp niet goed hoe er gezegd kan worden. Er is niks veranderd en ik vind dat daarmee

[3:01:24] tmg tekort wordt opnieuw.

[3:01:27] Ik vind het belangrijk dat de mensen daarbinnen

[3:01:31] de waardering krijgen die ze verdienen dan wees er opnieuw op dat rapport

[3:01:36] dat je niet hebben laten maken over de krijgsraad te maken van

[3:01:41] henderson elvis elvis felix. Samen met de universiteit utrecht.

[3:01:46] Wel wordt geconstateerd dat dierenmarkt wel degelijk aanwezig was.

[3:01:52] Elf juli, twintig, tweeëntwintig. Onlangs

[3:01:56] heeft u ook het sociaal handvest groningen ondertekend. Daarin staat onder andere beperken het schadeherstel niet tot waar de nam direct aansprakelijk voor is, maar maakt woningen tevens bevingsbestendig.

[3:02:10] Op welke manier kunt u daar invulling aan geven?

[3:02:16] Ik naar mijn heer

[3:02:18] opmerkingen over het deltaplan. En als je het straat voor straat doet niet alleen keek naar te versterken, huizen of huizen waar de aansprakelijkheid van de nam vast kon opknappen. Groningen verdient dat.

[3:02:30] Kan dat nu wel.

[3:02:33] Wij kunnen dit bij de overheid is almachtig zeker onder druk van de kamer.

[3:02:41] Zijn uitgevraagd als commissie. Dank u voor uw medewerking en ik verzoek de rivier om u naar buiten begeleiden.

[3:02:46] Dankuwel voor.

[3:02:57] Om twee uur zal het volgende verhoor plaatsvinden met de spijkerman. De algemeen directeur van de nationaal coördinator groningen tussen tweeduizend achttien en tweeëntwintig.

[3:03:09] Ik sluit de vergadering.