Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Basisregistratie Personen en elektronische identificatie en authenticatie (eID)

[0:00:04] Goedemiddag. Het is één minuut over twee. We zitten bij het commissiedebat basisregistratiepersonen en elektronische identify identificatie, een oude tim zie katie, een hele mond vol. Het is niet de drukste commissiedebat. Wat we wat we hebben mevrouw rakovski van de vvd fractie, mevrouw dekker, abdulaziz van de d zesenzestig fractie de staats secretaris van binnenlandse zaken, mevrouw van huffelen is aanwezig. Normaal gesproken zijn er drie interrupties. Maar ik dacht zo. Het is niet omdat we het niet zo heel druk is, stel ik voor dat we vier interrupties doen en vier minuten spreektijd eerste termijn en dan wil ik als eerste het woord geven aan mevrouw rakovski namens de vvd fractie.

[0:00:49] Dagvoorzitter en soms is het jammer. Was er weinig partijen zijn aan de andere kant leert de ervaring, maar ook wel dat je ook alweer dan iets soms iets meer uit de badkamer. Iets meer in gesprek. Dus dat is ook altijd fijn. Voorzitter, ik wil het over een aantal dingen hebben identiteitsfraude. De wallet die iady en heb ik nog een paar losse vragen eerst identiteitsfraude. Want de brief van acht juli die we hebben ontvangen is ontluisterend zijn ambtenaren die buiten kantooruren paspoorten hebben uitgegeven met pasfotos waarvan ook al werd aangegeven dat niet degene die pasfoto staat die de paspoort aanvraag. Dus het is gewoon identiteitsfraude waarbij ambtenaren soms per ongeluk wat fouten hebben gemaakt vanuit hun overtuiging om dienstverlenend te zijn, maar het is ook voortgekomen voorgekomen dat ambtenaar onder druk zijn gezet door gregory.

[0:01:36] Gerry,

[0:01:36] De georganiseerde criminaliteit van buiten of vanuit corruptie ook geld aangenomen hebben en in de laatste brief van de staatssecretarissen in september stond ook dat bij een steekproef van zeventien gemeenten in een kwart van de gevallen een afwijking is gevonden, hoeft natuurlijk niet altijd corrupt of georganiseerde misdaad te zijn. Maar ik vond het toch wel heel erg veel. Dus goed dat de staatssecretarissen hier verder onderzoek naar gaat doen. Want wanneer iemands identiteit wordt gestolen. Is dat natuurlijk een ernstige misdaad en de vvd wil dat dit koste wat kost wordt voorkomen

[0:02:07] en dat begint natuurlijk met implementeren van al bedacht oplossingen oplossing van de staatssecretaris een brief gekregen met heel veel verschillende oplossingen, onderzoeken en gesprekken dus zeker complimenten daarvoor toen ik nog gemeenteraadslid was in de gemeente utrecht heeft daar ook een grote staan stagiair uiteindelijk geweest die met paspoorten identiteitsfraude heeft gepleegd heb ik daar als gemeenteraadslid wat mee kunnen doen is fijn om te zien dat het ook vanuit landelijk wordt opgepakt.

[0:02:33] Want ze houden we in nederland veilig. Tegelijkertijd zie ik ook alle voorstellen die worden gedaan natuurlijk ook wel weer erg arbeidsintensief is en als we kijken naar de arbeidsmarkt dan ja dan wordt is dat dat natuurlijk ook een soort spanningsveld tussen de vvd en probeer een beetje mee te denken. Dus wij vragen aan de staatssecretaris is een aantal van dit soort maatregelen kunnen jullie ook niet gewoon via automatisering en digitalisering regelen en tot vier ogen principe gaat erover bij het aanvragen van een paspoort tot het uitgeven van een paspoort zijn vier stappen en je wil eigenlijk dat elke stap in het proces dat niet een iemand twee of meer stappen kan doen en dat kan je ook regelen door het digitaal goed in te regelen dat iemand niet kan inloggen met elkaars wachtwoord dat als iemand een paspoort probeert uit te geven dat degene die het paspoort heeft aangevraagd. Dat systeem zegt nee je bent dezelfde persoon. Dat kan niet. Dus kunnen we naast meer doen ook dingen slimmer doen.

[0:03:26] Even kijken. Ja. En dan nog wel een kanttekening. Want met deze maatregelen wil de vvd ook natuurlijk voorkomen dat ambtenaren zelf ook geen gevaar lopen. Want zodra criminelen weten dat daar een veiligheidslek kan zitten. Dan kunnen ook zij natuurlijk het doelwit zijn voor de zware criminaliteit

[0:03:45] dat over identiteitsfraude voorzitter, dan ga ik nu naar de i i. Want we lazen in de brief. Wij begrepen dat de staatssecretaris van plan is om zelf zo zoon wollaert te maken. Dus als je zelf een digitale een digitaal paspoort op je telefoon in een in een je een soort digitale portemonnee. We weten alleen dat er ook in de markt natuurlijk al heel veel voorbeelden zijn. Je hebt haar pink heeft ook een eigen hollen. Dat heet dan mijn ik dus de vvd vraagt zich af waarom de staatssecretaris van plan om zo n honderd helemaal zelf te maken en niet te kijken naar volg de wereld buiten de ondernemers of organisaties en misschien samen een nieuwe rollen te maken of een bestaande aan te passen aan europese wet en regelgeving. Dat lijkt ons slimmer en ook logischer.

[0:04:33] Dan heb ik nog een paar losse vragen. De eerste gaat over project stop idee dus dat ze op het moment dat je paspoort of id kaart is vermist. Of is gejat. Dan kan je dat makkelijk online stopzetten. Dat weet niet iedereen, maar het kan wel en die zou dan medio tweeduizend, drieëntwintig zou dit allemaal beschikbaar zijn, maar blijft het ook mogelijk dat je voor me zelf naar politiehuis naar het gemeentehuis kan gaan om die vermissing aan te geven want niet iedereen is natuurlijk. Ze digitaal vaardig om dit online te doen en ik kan me voorstellen dat mensen uit een soort eerste reactie toch eerder een politiebureau misschien binnenlopen. Als er zoiets gebeurt en dan nog een laatste vraag. Voorzitter, hoe staat het met een register voor een groep buitenlandse ondernemingen zonder vestigingen in nederland. Er komt een apart register. Maar hoe verhoudt zich tand tot de belastingdienst en de laatste vraag wanneer kunnen we later wat uitgebreide behandelen. Maar die gaat om de koning ground♪ prins pols. Dus nou, voor de mensen die luisteren. Het gaat eigenlijk hoe zorg je ervoor dat als je een systeem maakt op een gemeentehuis dat het toekomstbestendig is en kon een clownprins pols is iets wat nu bij veel in veel gemeenten wordt gebruikt en toegepast en is dat niet iets moois om te kijken of we de bp ook op die manier kunnen gaan inrichten.

[0:05:43] Dank u wel, mevrouw rakovski. Inmiddels is mevrouw leijten van de sp fractie ook binnengekomen. Welkom. Ik wil nu graag het woord geven aan mevrouw dekker. Abdulaziz namens d zesenzestig fractie.

[0:05:53] Ja. Dank. Voorzitter vandaag voorstellen. We hebben het vandaag over de basisregistratie, persoonsgegevens en hele goede goed geregeld centrale bank waar al onze gegevens van alle nederlanders staan en toch vind deze v d zesenzestig zijn wel trots op. Het is goed dat we dat geregeld hebben. Maar ergens brengt dit en een beetje van dat maakt hem kwetsbaar, kwetsbaar. Als daar iets gebeurd. Dan dan lopen er lopen heel veel zaken in de soep en de hoofdvraag blijft ook bijvoorbeeld wie mag wanneer bij deze gegevens van dat een hele persoonlijke gegevens en daarom ga ik vandaag beginnen op op een aantal onderwerpen in ieder geval beginnen met de regie op de gegevens ga ik ook vragen over data middelen minimalisatie over de landelijke adres kwaliteit en werd ik begin met de regie op eigen gegevens.

[0:06:54] Naast de gemeente hebben ook organisaties van publieke of maatschappelijke belang. Toegang tot deze gegevens. Burgers hebben vaak niet in het vizier welke organisaties toegang hebben tot hun persoonsgegevens en nog belangrijker wat zij precies doen met die gegevens. Voorzitter, d zesenzestig zeer positief dat de staatssecretaris. Dit heeft opgenomen als belangrijke pijler voor de bp de app. Mijn gegevens is een goede stap, een stap in de goede richting onder burgers daadwerkelijk eigenaarschap te geven over hun persoonsgegevens. Burgers kunnen hiermee zien wie hun gegevens hebben opgevraagd,

[0:07:26] maar voorzitter d zesenzestig maakt zich nog wel zorgen over de vervolgstappen namelijk want het is nog voor de burger nog niet duidelijk waar voor deze gegevens ingezien zijn door derden. Ja. Stel dat burgers zien dat hun persoonsgegevens zijn gedeeld met een niet voor de hand liggende organisaties organisatie. Welke handelingsperspectief hebben zij dan en wat als iets fout staat. Wat kunnen ze dan daaraan doen. Hoe voorkom je samengevat dat burgers in de stress raken hierdoor

[0:07:56] dan heb ik een aantal vragen aan de hand van bp landelijke adres kwaliteit tijdens plenaire behandeling van deze werd eerder dit jaar heb ik mijn zorgen geuit over de aantekening op de personeelslijst en de staatssecretaris heeft toegezegd dat ze dat overleg gaat met derde partijen of met diegene die gegevens opvragen en op basis daarvan gaat dan kijken welke gevolgen deze aantekeningen van d zesenzestig betreft moet moet aantekening geen gevolgen hebben, want dit is een administratieve handeling. Dus wat gaat de staatssecretaris precies afspreken. En wanneer gaat dat gebeuren als het aan ons ligt, betekent deze aantekeningen dus niks gaan geeft dus ook geen gevolgen voor de mensen als het er staat.

[0:08:49] Ja, als het aan ons ligt. Mevrouw leid. Het is niet waar. Precies. Dat is ook onze grootste angst. Het is een administratief iets en het zou dus niks.

[0:08:59] We oefenen denk ik ook iets nette ook voor de luisteraars thuis dat als hij met op elkaar reageert om het toch via de interruptie te doen. Volgens mij wil mijn vrouw leidt hier iets op zeggen.

[0:09:08] Ja, ik zal het.

[0:09:09] Ik zal het hem vragen.

[0:09:11] Is d zesenzestig mee eens dat op het moment dat de uitvragen is over onduidelijkheid is over een adres waarmee mede dat vinkje komt dat we dan ook moeten regelen dat het vinkje wordt uitgezet, omdat het blijven aanstaan van het vinkje namelijk grote gevolgen kan hebben in de beoordeling van allerlei dingen, terwijl het wel eens onterecht vinkje kan zijn en soms.

[0:09:30] Dank u wel, mevrouw ekdahl.

[0:09:31] Dat is jenna. Voorzitter staat dus meerdere dingen in die brief en het is nu voor dat is voor vier weken stuitte. Het mag tot zes maanden staan en niet langer. Dus dat heeft de staatssecretaris gezegd dat het niet een open einde zou moeten zijn want dat heeft de vng gevraagd. Dat is dat is een goede zaak. Maar als het aan ons ligt wat het staat er. Zodat er niet nog een signaal komt van bzk. De gemeente. Het zou eigenlijk gewoon niks hoeven te betekenen. Want je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is en de aantekening is in onderzoek. Dus het hoeft het hoeft geen gevolgen te hebben en staatssecretaris gaan dus afspraken maken met deze organisaties en ik hoop dat dit als hoofd afspraak is. Mijn tweede vraag over de landelijke adres kwaliteit was en niet een vraag maar heel fijn en dat de kosten die de gemeente gaan maak die bleke dus groter te zijn dan zeventig euro. Dat was een vraag tijdens die wetgeving en de staatskas gaat dat gaat dat financieel regelen en de begroting heeft het al gedaan. Dus dat is heel fijn en andere vragen wanneer precies wordt het overzicht van de risicoprofielen en uitvoerings last van het informeren van de burgers over een adres onderzoek motie dekkers eerder naar de kamer verzonnen

[0:10:45] een risicoprofiel zouden verder onderzocht worden. Dus dan ben ik ook wel benieuwd naar.

[0:10:49] Even kijken. Dan ga ik naar mijn volgende kopje naar de data receptie.

[0:10:54] Mevrouw, u bent er wel over vier minuten heen dus wel een beetje ja, we zijn niet heel druk. Dus ik ben wat ruimer. Dat was bij mevrouw de koster heeft ook iets langer gesproken, maar wel om beestje richting te gaan alsjeblieft.

[0:11:06] Dan ga ik naar mijn laatste kopje en dat is toegankelijkheid van identiteitskaarten. Voorzitter, wij maken we maken het identificeerde vanaf twaalf jaar verplicht maar laten mensen daar wel voor betalen. Maar ik ga natuurlijk niet pleiten voor een ongedekt de motie. Maar het is wel zo wel fijn zijn dat het niet afhankelijk is. De prijs van een rijbewijs op een paspoort of identiteitskaart afhankelijk van waar je woont, kan de staatssecretaris nagaan of het over de prijs meer en kostprijs is er niet een manier om de begroting.

[0:11:42] Dank u wel, mevrouw dekker. Om russische is nog interruptie van mevrouw rakovski.

[0:11:47] Ja. Bankvoorzitter mevrouw dex en ik hebben allebei in de gemeenteraad van utrecht gezeten en we weten ook hoe fijn het kan zijn dat je juist dit soort hoe duur zijn identiteitskaart dat je dat aan de gemeente overlaat omdat mijn gemeente moet je heel veel dingen gezien.

[0:12:02] Mijn parkeerkaartje identiteit.

[0:12:03] De kaart. Nou ik ben drie weken geleden getrouwd en je ook voor betalen en dat de gemeente zelf kan bepalen hoe dekken de kosten. Wat maken we duurder. En wat maken we goedkoper stelt d zesenzestig hierdoor voordat die vrijheid komt te vervallen als een identiteitskaart gaat en dat we dat hier in den haag gaan bepalen.

[0:12:21] Mevrouw decorateurs,

[0:12:22] Ja. Voor ze bedankt voor deze vraag. Want ik heb mijn vraag niet zo goed af kunnen. Nou wat voor ons belangrijk is eigenlijk dat deze prijs niet een manier wordt alleen maar om de kosten en deze prijs moet moest de kostprijs zijn en niet een manier om de begroting dichtgooien. Ik stel niet voor dat wij hier vanuit den haag bepalen hoe duurder het wordt maar het moet niet zo zijn dat je jezelf identificeren en drempel is voor als je bijvoorbeeld heel weinig geld hebben. Dus dat is eigenlijk meer bent.

[0:12:53] Tweede interruptie van fraude zien,

[0:12:56] Voorzitter, ben ik tot bepaalde hoogte natuurlijk mee eens. Wat natuurlijk wil je als je als inwoner gemeente kon het niet gevoel heb dat dat er wat extra geld afgetroggeld wordt. Maar goed kan ik in utrecht een aantal voorbeelden van geven. Want ook trouwen of andere voorzieningen in utrecht zijn echt niet goedkoop, juist omdat hun dan zelf kan bepalen. Dit maken wij duurder en dit maken wij goedkoper. Dus ik snap de oproep wel maar ik zie geen andere uitwerking dan onder die onder meer bevoegdheden bij de gemeente weg te halen. Dat vindt de vvd zeer onwenselijk.

[0:13:26] Er zijn meer constatering dan dat het een vraag is mevrouw koffie, of

[0:13:33] waarvan akte is ook genoeg credit. U mag erop reageren. Mevrouw decker. Maar dat hoeft.

[0:13:38] Ik denk dat ik ga zeggen waarvan akte. Ik ben benieuwd naar de antwoorden van de staatssecretaris en ik pleit nog nergens. Het was meer van niets een drempel zijn meer niet.

[0:13:48] Goed dankuwel. En dan is nu het woord aan mevrouw leidt namens de sp fractie.

[0:13:54] Voorzitter, ik zou dit debat graag willen beginnen met de vraag aan de staatssecretarissen of zij vindt dat we op de juiste manier bezig zijn met de discussie over de elektronische identificatie aan de basisregistratie personen. Eenmaal leert de omgang met gebruikers, met wie erin gaat of we daarmee op het juiste koers zitten want ik heb de stukken bekeken en ik zie bijvoorbeeld een duidelijke en ik vind het eigenlijk wel snoeiharde brief van de gemeente, terwijl de gemeente een belangrijke partner zijn bij bp natuurlijk want die vroege dat de immers uit dat ze zeggen van ja, we hebben een ouderwetse digitale overheid is nog niet eens aangenomen ternauwernood allemaal. Maar goed aan het gaan, moeten we kijken of de eerste kamer hem aanneemt. Eigenlijk is het daar weggestemd. Maar met een met een novelle. Dan proberen we proberen de regering dat nu te repareren. Het is heel veel kritiek in de tweede kamer behandeld en dat is nog niet eens klaar of eigenlijk kondigde staatssecretaris in haar brieven hier al de volgende stap aan van de tweede fase van de wet digitale overheid

[0:15:04] eigenlijk nog helemaal geen overeenstemming over zou ontzettend veel vragen over de baby mag erin. Wanneer mag je dat van wie zijn die data nou eigenlijk die erin staan hierheen zegt datum minimalisatie. We willen niet dat anderen met je data mogen mogen doen wat ze kunnen doen. Crimineel of op een andere.

[0:15:23] Maar het is gewoon nog niet goed geregeld. En dan vraag ik me dus af. Zitten we op de juiste weg. Als ik de brief leest van de staatssecretarissen.

[0:15:32] Zesentwintig,

[0:15:32] In augustus of september hebben gekregen en dan nog de brief van vorige week is eigenlijk de brief van vorige week enorm abonnement op die brief die eerder is gekomen. Dus het lijkt wel

[0:15:43] alsof de staatssecretaris ergens op een rijdende trein is gesprongen. En eigenlijk niet weet welke trein dat is de sneltrein is de stoptrein. Waar gaat het heen kunnen we er nog uit. Kunnen we nog zeggen. Nou we maken van de trein misschien toch nog een vliegtuig of een huifkar bij wijze van spreken. Dat soort vragen zou ik haar toch wel willen stellen. Want als het nou

[0:16:02] over die nieuwe wet in europa worden we daar nu wordt er nu over gediscussieerd en nederland gaat opbouwen, terwijl we weten nog helemaal niet welke kant het opgaat en of we dat eigenlijk wel willen.

[0:16:13] En toch is dat een van de grootste kernpunten in de volgende fase van de basisregistratie personen. Wat de sp fractie betreft onverstandig omdat op deze manier te doen.

[0:16:25] Ja, mevrouw denkt dat de lucy heeft interruptie.

[0:16:27] Je hebt voorzitter als d zesenzestig zijn best wel enthousiast over de iowa. Want dat is de manier om regie te hebben op je gegevens en misschien door hier goed te doen, lopen wij vooruit en europa en zijn wij leiden de plaats van volgend. Wat vindt de sp.

[0:16:44] Mevrouw leidt,

[0:16:47] Ik denk dat we over de persoonlijke datakluis een veel beter, betere term vind een het best heel ver zouden kunnen komen. De sp en d zesenzestig alleen dat zit in een debat waarbij we net hebben toegelaten dat bijvoorbeeld in de ook commerciële bedrijven mogen gaan kijken want het is zo handig voor hen is in een debat waarin we weten dat er een bijvoorbeeld een landelijke aanpak adres kwaliteit coulson stoomtunnel diepgravende voorzitter, en dan gaat u mij daarna afkappen. Kan dat niet ontstaan is uit behoefte maakt ontstaan is uit fraudebeleid en dat we dus allemaal verschillende dingen aan het regelen zijn hiermee en dat is niet oké dat de datum minimalisatie die wij willen en in het regeerakkoord staat niet gewild wordt als het gaat over de datahandel die ook in het regeerakkoord staat zit wat vaker voeren. Maar als het gaat over de bp een basisvoorziening van onze basisregistratie zijn er toch wel belangrijke vragen om die goed

[0:17:51] fundamenteel geregeld te hebben. Ondanks alle kritiek die we hebben op de koelkast en facebook, zodat zij doen met ons eigenlijk hier. Ook wordt gedaan vanuit hoofden van de overheid en dat moet je niet willen.

[0:18:05] Dan kom ik op die ik zei al ik zie eigenlijk de brief die we dus vorige week hebben gekregen en dat gaat eigenlijk over de stand van zaken van een landelijke aanpak adres kwaliteit. Dat is de laatste keer dat we diepgravend over de bp hebben gesproken onder andere ook wel bij de wto. De wet digitale overheid hebben er ook over gesproken, maar er zijn een aantal in gang gezet activiteiten. Die komen ook uit dat wetsvoorstel en ik vraag me toch af waarom duurt dat allemaal zolang zijn best wel noodzakelijke dingen die we moeten hebben om de volgende stap te zetten. Ik neem maar bijvoorbeeld de uitvoering van de motie die zegt van wat is er nou eigenlijk uit de ministeriële commissie aanpak fraude gekomen, want we weten dat de landelijke aanpak adres kwaliteit en fraude inzet was om te zorgen dat de adressen goed waren. Want als de rest goed zijn. Dan kunnen we ook kijken waar het fout is. Emma potentiële fraudeurs of criminele wonen die gedachten kunnen we allemaal volgen. Maar het is een gigantisch opsporingsapparaat geworden zonder dat het wettelijke basis had. Die hebben we nou in de wet gezet zonder goede waarborgen. Wat de sp betreft. Maar na de evaluatie daarvan rechtvaardiging. Daarvan hebben we nooit gehad en die de nieuwe aanpak van ella gaat wel betekenen. Was er een melding is er bijvoorbeeld voorzitter waar hij woont hier klinken. Klopt dat wel. Dan gaat er een vinkje aan dat vinkje wordt door iedereen gezien. U bent in onderzoek. Dan komen ze bij u thuis langs. Nou dat kan heel gezellig zijn. Natuurlijk was er niks aan de hand is.

[0:19:24] De andere vriendjes heeft dan sturen ze misschien wel jeugdzorg langs want dat hebben we afgelopen weekend ook gehoord en gezien is dat er ook allerlei algoritme spelen vanuit het idee dat is handig voor de overheid waarbij bijvoorbeeld niet criminele jeugdige criminelen lijst worden gezet. En juist dit soort waarborgen zou je veel meer of dit soort problemen zou je veel meer moeten voorzien voordat je de volgende stap zet en dat brengt mij tot mijn

[0:19:51] laatste punt. Nou ja goed dat is duidelijk dat wij vinden dat we snel gaan en dan tot slot. Vorige week maandag heb ik het erover gehad als het ging over het rijksinstituut voor de gegevens. De identiteitsgegevens. De vng dat hij hem onder uitputting heeft of eigenlijk min op de balans en daar moet dus inkomsten krijgen door de gebruikers van de bbp. De gemeente. Hoe werkt dat precies want de gemeenten geven ook aan dat met deze nieuwe stappen en ook bijvoorbeeld de landelijke aanpak adres kwaliteit zijn niet voldoende gefinancierd worden in de opdracht die zowel krijgen vanuit de wetgever.

[0:20:28] Dank u wel lijdt en ik kijk nog eens indringend. Drie dames aan. Ik zie verder geen interrupties meer naar elkaar. Dank alleen hiermee zijn we het einde gekomen van de eerste termijn van de kamer is nu het woord aan de staatssecretaris wilt u direct uw reactie geven of nog wel even.

[0:20:46] Van hebt.

[0:20:48] Een kwartiertje. Want ik moet nog naar boven.

[0:20:51] Jeetje schors en ze is nu zeggen dus dan gaan we om tien jaar lang kwart voorstellen dat dan ook echt beginnen. Ja. En dan hebben we echt ruimschoots gaan we om kwart voor drie weer starten.

[0:21:05] Dus het is geschorst tot kwart voor drie.

[0:38:44] De staatssecretarissen is teruggekeerd. Dus we kunnen beginnen met de eerste termijn van de staatssecretarissen en ik wil graag het woord geven aan mevrouw van oefenen.

[0:38:55] Voorzitter, dankuwel en goed dat we met elkaar spreken over een ongelooflijke hoeveelheid brieven die over de afgelopen drie jaar gestuurd zijn over de reisdocumenten, over de basisregistratie, personen of een heleboel rapporten. Dus het is goed dat we daar nu met elkaar over zit en dat we dan ook die stukken met elkaar. Hopelijk kunnen afronden. We hebben in de afgelopen tijd een aantal aanvullende brieven gestuurd. Dat is vooral een taak om te zorgen dat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken en ik wilde eigenlijk proberen om zonder een grote inleiding vooral in te gaan op de vraag die gesteld zijn en daar heb ik hem een paar blokjes ingemaakt. Vraag die gesteld zijn over de p. De basisregistratie personen vragen die gesteld zijn over de la. Dus die wet die gaat over het verbeteren van de adres kwaliteit in de berm. P over reisdocumenten is een volgend blokje. En dan nog een blokje met andere vragen die niet in deze categorieën vallen. Dus met uw welnemen ga ik daar ga ik daarmee starten en dan misschien even in het kort. Als we het hebben over die over die p wat ontzettend belangrijk is een stuk dat die registratie dat hij goed op orde is en klopt want die is eigenlijk een eerste randvoorwaarde voor heel veel burgers om mee te kunnen doen in de maatschappij om hulp te kunnen krijgen en dat gaat van het kunnen stemmen of aanspraak maken op voorzieningen van de overheid een toeslag of een energiek compensatie en het is ontzettend belangrijk dat die gegevens niet alleen maar op orde zijn, maar vooral ook dat je erop kunt vertrouwen dat hij in goede handen zijn bij de overheid en dat is ook de reden waarom we er alles aan moeten doen om te zorgen dat er niet alleen maar griep.

[0:40:40] Is bij ons.

[0:40:41] Maar zeker ook bij de burgers over wat er gebeurt met die gegevens en die noodzaak van een goedwerkende bp lek ook nog maar eens in de afgelopen maanden niet in de laatste plaats omdat we de tien duizenden ontheemden uit de oekraïne inmiddels meer dan tachtigduizend mensen die in nederland zijn ingeschreven in de bp en op die manier hebben we ook hulp en ondersteuning en onderdak kunnen geven in een zeer zware periode.

[0:41:06] We weten dat er meer zijn werk doet maar vernieuwing en verbetering blijft nodig en dat is ook waarom er steeds weer aan het werk gaan om die bp verder te ontwikkelen en aan vullingen te maken en het is ook om die reden dat u in tweeduizend twintig een ontwikkel agenda heeft vastgesteld. Daarop en dan wil ik rondom de bergen ingaan op de specifieke vragen die erover gesteld zijn. De eerste vraag van mevrouw rakovski over die over het kon and crown principe dat ze inderdaad iets wat door de vng door gemeentes wordt gebruikt. Eigenlijk gaat dat de principes er vooral vanuit dat je dat je ervoor zorgt dat je onderdelen van programmatuur of manieren waarop je werkt opnieuw hergebruik of opnieuw gebruikt en voor de beren werken. We gaan we werken aan een zogenaamde doel architectuur gewoon goed in kaart brengen hoe die beerput moet werken. Daar zitten die ontwikkelingen over rondom kon een brand in en dat doen we dan ook heel erg nauw. Samen met de vng. Dus we gaan daar. We gaan er zeker mee aan het werk.

[0:42:11] Straks als we wat meer op een later tijdstip niet zozeer vandaag bedoel ik mij nog eens over die beerput doe architectuur spreken vind ik het goed om je daar ook meer over over te vertellen.

[0:42:22] Dan was er vragen over de bp van mevrouw dekker. Abdulaziz. Die ging over wat kan de burger doen wanneer je niet kan plaatsen waarom bepaalde gegevens in de bp zitten en u schrijft zegt dan ook van ja het zou kunnen dat dat tot allerlei stressvolle situaties leidt en dat kan ik me ook goed voorstellen wat ik zelf heel belangrijk vindt is dat we inmiddels burgers inzage kunnen geven over niet alleen maar wat staat er in de beer bp. Welke gegevens hebben over u, maar ook welke organisaties vragen die gegevens op en wanneer je dat onlogisch vind dan kun je daar dus ook mee aan het werk en dus als er iets niet klopt dan kun je contact opnemen met de betreffende organisatie en vragen waarom ze die gegevens van jouw opvragen en de links naar de websites van die gegeven van die organisaties die staan ook in het overzicht, zodat je ook actief kunt kijken naar wie en met wie moeten we praten de organisaties die verplicht zijn om de gegevens bij te houden.

[0:43:24] Die moeten dus ook gewoon de organisaties die dit doen die de gegevens uit de beerput gebruiken opvragingen doen moeten bijhouden waarom ze liegen ruiken en die worden geacht binnen vier weken antwoord te geven wanneer jij zo n vraag gesteld. Dus als ik bijvoorbeeld onlogisch zou vinden waarom er in mijn overzicht van opvragingen uit de bar bij bijvoorbeeld een gemeente staat waar ik helemaal niet woon of ik helemaal nog nooit iets mee te maken heb gehad, kan ik met die betreffende gemeenten in contact treden en zij moeten dan binnen vier weken later weten waarom het is dat ze die gegevens hebben opgevraagd en of dat ook daadwerkelijk kloppen.

[0:44:02] Hij stelde ook vragen over.

[0:44:03] Richie is een interruptie van mevrouw decklan. Lucys.

[0:44:07] Ja voor drank en dank voor het antwoord. Dus als ik het zo snap de enige handelingsperspectief. Wat een burger heeft is bellen met die organisatie. Het is niet mogelijk om binnen dat mijn gegevens hebben de context zinnetje context. Maar waarom of nee zit er niet.

[0:44:26] En dat zeg ik niet omdat ik dat niet wil. Maar of althans niet wil omdat ik niet behulpzaam wil zijn, maar juist omdat ik het zo belangrijk vind om dat soort dingen allemaal niet vast te gaan leggen want dat zou betekenen dat we dat op een centrale plek aan het vastleggen zijn en dat vinden wij eigenlijk niet wenselijke situatie. Dus we laten geven. Inzicht in welke welke organisaties jouw gegevens hebben opgevraagd als je je afvraagt waarom dat is kun je daar contact opnemen. Die organisatie moeten reageren. Er moet ook aangeven waarom. Het is gebeurd.

[0:44:56] Interruptie van mevrouw leijten,

[0:44:58] Voorzitter. Ik heb hier een serie kamervragen over gesteld die niet beantwoord zijn voor dit debat. Dus ik vind het echt een beetje lastig dat de staatssecretaris hier wel zitten verklaren hoe het zit. Dus kan ze dan zorgen dat die kamervragen beantwoord worden. Want zoon stapel heeft iemand in de toeslagen schandaal gekregen over de inzage sinds tweeduizendvijftien zijn éénregelige inzage. Dus er staat dan bijvoorbeeld marechaussee gekeken op die datum en op die dag of op dat tijdstip soms wel drie keer per week bestaat niet. De reden bij en dan gaan die mensen met zo n dossier na al die instanties om te vragen waarom wordt er in haar geest? Kijkers krijgen nul nul op het rekest. Dus hier zit de staatssecretaris te antwoorden. Nee dat kan niet. En dat wil ik ook niet. Het moet centraal opslaan, zodat die mensen met serieus serieus probleem zitten dus of die vragen woorden serieus beantwoordt of wordt hier een antwoord gegeven wat al vooruitloopt op op een echt maatschappelijk probleem. Wat is er wordt namelijk gigantisch veel in de bibliotheek gekeken als ze bepaalde vinkjes aan of uitstaan valt een bepaalde signaleringen zijn als bepaalde profielen zijn en kunnen mensen niet op ingrijpen en daarmee zijn ze geen eigenaar van.

[0:46:01] Mijn gegevens,

[0:46:02] De staatssecretarissen.

[0:46:05] Misschien een paar dingen daarover zegt nummer één. Natuurlijk gaan we uw kamervragen beantwoorden en dat gaan we zo snel mogelijk doen. Het tweede is is dat juist het feit dat we inzage of juist de reden omdat we willen weten.

[0:46:19] Sorry ik moet even mijn zinnen opnieuw beginnen. We vinden het juist ontzettend belangrijk dat mensen weten wie er naar hun gegevens vragen stellen en dat inzage bieden in wie kijkt er in de bnp op jouw documenten op jouw gegevens vinden wij ontzettend belangrijk. Daar hebben we dus die app voor gemaakt en dat is dat zo dat dat voor mensen ook tot leidt tot situaties waarin ze zien. Ik snap niet waarom een organisatie wie het dan ook is die opvragen heeft gedaan. Dat kan me voorstellen dat dat soms ook echt als zeer vervelend wordt ervaren, misschien zelfs al meer dan vervelend stressvol enzovoort enzovoort, maar biedt wel inzicht en vervolgens zijn die organisaties gehouden aan het feit dat ze moeten reageren. Waarom dat soort opvragingen zijn gedaan en dat vind ik ook belangrijk dat die opvragingen komen en dat dat ook gebeurt binnen een afzienbare termijn, want juist dit vind ik is een eerste stap in het zorgen dat mensen juist wel regie krijgen over hun gegevens. Want vroeger wist je niet wie jouw gegevens opvroeg uit de bear p. Wat ermee gedaan werd en waarom dat gedaan werd en we proberen dat inzicht stap voor stap te bieden.

[0:47:26] Tweede interruptie van vrouw leijten,

[0:47:30] Nou, voorzitter en volgens mij moet je gewoon zeggen je kan er niet in kijken. Tenzij er toestemming is

[0:47:35] en dat debat heb ik al heel vaak met de staatssecretaris gehad en dan zeggen ze daar heb ik geen zin in want zijn allemaal gedelegeerden goedkeuringen. Maar mensen hebben hier is geen zak aan want dan gaan ze naar de marechaussee. Dan gaan ze naar de politie zou wel we weten het niet weet eigenlijk niet waarom u in uw gegevens gekeken. Soms wel vijf keer per dag.

[0:47:54] Maar weet je hoe in.

[0:47:55] Wekkend. Dat is dat de politie vijf keer per dag in je gegevens kijkt kun je wel zien. Ja oke. Eens kijken naar uw burgerlijke staat te kijken naar nationaliteit als ze kijken ook nog naar me vroeg naar mijn ouders. Nee dat kunnen we allemaal zien in die transparantie. Maar misschien moet je regelen dat ze alleen mogen kijken als er ook echt een gegronde reden is om te kijken wat zou de staatssecretaris daarvan vinden.

[0:48:16] Daar ben ik het mee eens en dat is ook zo want er is een. Je kunt niet in een beerput zomaar kijken en niet iedereen kan zomaar in de bibliotheek kijken. Er zijn wettelijke grondslagen voor en dan is er dus ook een grondslag op basis waarvan een organisatie kan kijken want het kan toch niet zo zijn dat iemand zomaar over iemand anders gegevens opvragen.

[0:48:35] Ik wilde dan doorgaan naar de vragen die hem gesteld als ook over door mevrouw dekker abdulaziz over de regie opgegeven in de vervolgstappen. U zegt de burgers krijgen het recht en de mogelijkheid om de gegevens die de overheid van hen heeft om die ook te hergebruiken. Dat is precies waar we aan t werk mee zijn. Dus die wolk of beter gezegd de datakluis term werd ook gebruikt door mijn vrouw leidt is denk ik veel betere term is er ook voor bedoeld dat je je de gegevens kunt ophalen bij de overheid en dat je die kunt inzetten en gebruiken op het moment dat je dat zelf wil voorbij die instanties bij die onderdelen van de overheid of eventueel private partijen waar je dat ook zelf wil. En natuurlijk moet je dat ook altijd kunnen wijzigen. Je moet er toestemming voor geven om voor anderen. Om te vragen naar die gegevens. Je moet toestemming geven om die gegevens te delen en dat ook nog per soort van gegeven. Dus het idee wat wij willen is ook echt die stappen te zetten om te zorgen dat we vanuit de overheid zoon datakluis maken die veilig en betrouwbaar is beschermd met alle soorten van bescherming die daarvoor nodig zijn en vervolgens ertoe leiden dat je als burger de mogelijkheid hebt om gegevens te delen, maar alleen wanneer je dat ook zelf wil

[0:49:58] dan ga ik naar de vraag van mevrouw leidt en die ging over over financiering van de rivm vng vraagt je ook in het begrotingsdebat aan de orde kwam. Wanneer was het maandag namelijk over dat exploitatietekort en dat lijkt ook zo te staan in de begroting. Maar gelukkig is het niet zo want er is een reserve voorziening die zorgt ook voor gemaakt dat dat exploitatietekort er niet is. De werkzaamheden van vng worden gefinancierd zoals het is afgesproken, zijn er drie bronnen voor dat zijn de lezers voor rekstok u documenten. Dus het geld wat u en ik betalen voor bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart bijdrage van gebruikers van de webb en ook nog extra geld. Uit de begroting van bzk komt bijvoorbeeld rondom de toekomst ontwikkeling van de p. Maar gelukkig is er dus geen exploitatietekort bij v.

[0:50:54] De financiering overigens van de vng ook een vraag van mevrouw leidt is zodat dat afgesproken is dat zij sorry. Dit gaat over de la. Dus de financiering van het op orde hebben van de adres kwaliteit. Daarvoor is een bedrag van drie man.

[0:51:14] Dokter ben je beheersing helemaal afgerond? Nee, nee. Oké. Blokje was de landelijke aanpak adres.

[0:51:21] Dat klopt, maar het staat hierbij de financiering. Dus daarom. Dat heeft een beetje met elkaar te maken. Het gaat over dat thema van die van de financiering van van gemeentes die aan het werk zijn met het verbeteren van adres kwaliteit geeft toe. Dat hoort eigenlijk meer bij blockula maar staat bij mij blokje van de van het geld en de p. Maak het even af. We hebben daar extra middelen voor ter beschikking gesteld. Mevrouw dekker, abdulaziz komt er op neer. Dat kwam er op terug en dat betekent dus ook dat er de mogelijkheid is om voldoende middelen in te zetten om dit onderzoek ook goed te doen en dan ben ik toe aan het boekje.

[0:51:58] Geen vragen meer over de bp. Dus daar kunnen we door naar landelijke aanpak adres kwaliteit.

[0:52:05] En dan gaat het over die wet die inmiddels ook in de eerste kamer is aangenomen en de vraag was van mevrouw dekker abdulaziz als eerste wat gaan we doen met die aantekeningen. De aantekening van het in onderzoek zijn van een adres

[0:52:25] en we hebben de instructie aan gemeenten gegeven om ervoor te zorgen dat zon adres onderzoek zo snel mogelijk moet worden afgerond en daarbij is een termijn van zes maanden de uiterste termijn, maar in de meeste gevallen kan het sneller. Dus de aantekening zou zes maanden kunnen staan en dat is op zich best een lange periode. Het is ook fijn als het sneller kan en dat betekent gedurende die tijd dat een afnemer van gegevens uit de bp. Denk bijvoorbeeld aan het uwv niet verplicht is om de gegevens te gebruiken. Dat is niet zeggen dat ze niet verplicht zijn om hun werk gewoon te doen. Dus iemand te voorzien, bijvoorbeeld van een uitkering of iets van die strekking, maar wel dat ze eventueel kunnen afwijken van het adres gegeven en dat is op zich ook in het belang van mensen, omdat het soms ook zo kon zijn natuurlijk dat het ook echt klopt, namelijk dat iemand een verhuizing nog niet heeft doorgegeven.

[0:53:18] Deze aantekening is echt bedoeld als een administratieve feitelijke aantekening zonder enige vorm van rechtsgevolgen en het is heel erg belangrijk dat de gebruikers van de berg. Op die manier ook mee om gaan en wat ik wel heel erg er zelf ook van belang vinden, hebben we de vorige keer ook zo besproken is dat het ook door al die gebruikers van de beerput. Zo wordt gezien en daar zo mee wordt gewerkt en ik zijn gelukkig ook al afspraken gemaakt want ik had ook af. Ge. Uw vragen in. Ik heb ook al afspraken gemaakt met een aantal partijen bijvoorbeeld uwv en de belastingdienst dat ze dat ook zo zien. Uwv stuurt een persoonlijk bericht dat de gemeenten in de inschrijving onderzoekt doet dat via dit mijn uwv omgeving en mensen worden dan ook naar de gemeente verwijzen. Er wordt gauw komt ook een brief naar mensen die niet digivaardig zijn en dan wordt ervoor gezorgd dat er sowieso lopende aantekening uitkeringen of aan vragen. Ook worden uitgekeerd. Maar pas als het onderzoek dan ook vervallen is, verdwijnt het verdwijnt het vinkje. Er is ook een voorbeeld van de belastingdienst. Om nog iets meer over te vertellen die ook dat gegeven in onderzoek heeft geleverd in de processen van toeslagen, maar geen automatische gevolgen daaraan verbonden. Dus dat onderzoek wordt wel gebruikt voor de individuele situatie. Dus kijken om of de adressen kloppen, maar niet niet op andere manieren.

[0:54:48] Er is dus dit zijn twee organisaties die op de juiste manier. Wat mij betreft en volg mij ook wat u betreft daarmee omgaan bij gemeenten zien we wel dat het wisselend is en dat is wel zorgelijk. En naar onder ga ik ook met die gemeenten afspraken maken want het is natuurlijk niet zo zijn dat dit gegeven van het adres onderzoek op een of andere manier leidt. Tot

[0:55:08] is dat ook nog verder wordt onderzocht op basis daarvan. Er mogen geen rechtsgevolgen geen consequenties voor zijn, anders dan we zijn aan het werk en wellicht is het nodig om een alternatief adres te gebruiken of niet het juist of niet. Het adres. Wat ook in in de staat.

[0:55:28] Dan was er de vraag van mevrouw dekker, ook wanneer uw motie wordt uitgevoerd.

[0:55:32] Voordat we verdergaan en interruptie van mevrouw dekker abdulaziz, haar twee.

[0:55:37] Ja. Dank, voorzitter. Want ik dacht ik wacht totdat staatssecretaris klijnsma dat aantekening. Want het is fijn dat de afspraken met het uwv. De belastingdienst zijn belangrijkste afnemer afnemers, maar er zijn natuurlijk wel meer afnemers. Dus mijn vraag is is er niet in. Is er niet een standaardafspraken die die gemaakt zullen worden met alle afnemers van gij zult niet iets doen met deze met deze aantekeningen en een ander vraag van mij is het niet mogelijk om die aantekening ook alleen maar zichtbaar te maken voor een gemeenten en voor binnenlandse zaken, want het is een administratief iets. Het hoeft ook helemaal niet zichtbaar te zijn voor voor iets anders totdat het onderzoek afgerond. Dus maar misschien verandert het ook helemaal niks. Dus.

[0:56:29] De staatssecretaris.

[0:56:31] Die dat die afspraken voor iedereen moeten gelden. Dat dat ga ik ook graag aan iedereen nog een keertje melden. Ik denk dat dat van belang is. Los daarvan denk ik ook dat het goed is om hem op een daarover te spreken met de afnemers van deze van deze beerput gegevens omdat ik het ook heel belangrijk vindt dat mensen er niet op basis van een brief is, maar juist op basis van een goed gesprek over wat hier precies aan de hand is of je dat vind je maar aan één partij moet laten zien. Ja dat is een beetje ingewikkeld want voor sommigen moeten is het vinkje een reden om onderzoek te gaan doen. Dus bijvoorbeeld de gemeente. Maar voor anderen is het ook van belang om te weten of te zien of ze wel of niet naar een bepaald adres toe zouden moeten als er sprake moet zijn van bijvoorbeeld een huisbezoek of iets anders. Dus ik denk dat dat ook weer ingewikkeld en onhandig is omdat er in sommige gevallen instanties wel en de ander niet te laten zien. Wat ik erg belangrijk vind is vooral dat mensen het vinkje gebruiken op de juiste manier, namelijk het willen onderzoeken of dit klopt dat deze persoon daadwerkelijk hier op dit adres woont, maar niet meer of minder dan

[0:57:33] dan was de vraag van mevrouw dekker abdulaziz naar aanleiding van de motie dekker ceder over toetsing in het overzicht van de risicoprofielen en zoals ik ook vorige week in de brief hebt geschreven zijn die onafhankelijke toetsing over de risico s profiel aan het uitvoeren. Ik verwacht die in december afgerond te hebben en dan is ook een totaal overzicht van alle profielen en zo snel als ik dat kan natuurlijk daarna de uitkomsten ook naar uw kamer toe.

[0:58:04] Dan was er de vraag van mevrouw leijten over de de invoering van de la en de afspraken die we gemaakt hebben om tot een goede wetten komen. Er werd is inmiddels aangenomen aan de moties en toezeggingen die gedaan zijn, wordt ook gewerkt hebben daarom ook een overzicht naar hem gestuurd om ook inzichtelijk te maken wat de stand van zaken is. Er lopen bijvoorbeeld nog diverse externe onderzoeken die we verwachten in december af te ronden aan het onderzoek waar ik het net over had

[0:58:34] en het is natuurlijk wel van belang dat we dit ook heel zorgvuldig doen want wij willen ook zorgen dat deze wet ook echt goed gaat werken gegeven alle discussies die we er ook over gehad hebben. Dus ondertussen hard aan het werk om emoties en toezeggingen ook uit te voeren.

[0:58:50] Dan ben ik toe aan het blokje van de reisdocumenten

[0:59:00] en daar is een vraag gesteld door mevrouw reid koffie over id fraude, identiteitsfraude. We hebben u inderdaad inmiddels een tweetal brieven over dit onderwerp gestuurd en met u maak ik me ontzettend veel zorgen over

[0:59:16] en als ik er misschien iets meer inleiding over kan geven.

[0:59:21] We hebben dit inderdaad. Dit is allemaal boven water gekomen naar aanleiding van een aantal concrete concreet de casus. U heeft uzelf beschreven in de gemeente utrecht ook in de gemeente den haag. En wat we zien is dat we aan de ene kant hebben gewerkt in de afgelopen jaren aan een steeds beter document. Het nederlandse paspoort is één van de voorbeeld paspoorten wereldwijd als het gaat over bescherming en de manier waarop het veilig is en ook de manier waarop het eigenlijk nauwelijks of niet te kopiëren of na te maken is, maar tegelijkertijd zien we dat we toch echt nog wel een aantal gaten hebben in dat het totale aanmaken en uitgifte proces en daarbij zijn natuurlijk ook alle gemeenten betrokken. Want je meld je daar bij de balie komt met je foto maakt er wordt m n aanvraag gemaakt en uiteindelijk resulteert dat in een paspoort dat er vogels weer moet worden uitgekeerd en wij zien dus ook dat veel van de stappen die wij gaan zitten in het verbeteren van het proces zit natuurlijk altijd weer in het verder verbeteren van het document zelf. Dat blijft een continu proces. Maar nu ook veel meer in dat proces van het aanvragen en het ook weer uitreiken van het document of de documenten en daar hebben we natuurlijk de gemeente hard bij nodig. Daar is overigens in dat was ook het punt wat u aangaf. Daar kunnen we ook heel veel ook wat meer technische of digitale instrumenten voor gebruiken. Een van de dingen waar we naar het kijken zijn staat ook in de brief is bijvoorbeeld om niet iemand zijn pasfoto te laten meebrengen. Maar gewoon ter plekke een pasfoto te maken, zodat er ook niet een andere persoon op die foto kan staan of dat nou eens door een fout of een omissie in het proces of met opzet. Maar andere dingen hebben inderdaad te maken met wachtwoorden. Het feit dat er minimaal twee personen naar moeten kijken voordat er een aanvraag wordt goedgekeurd. Al dit soort dingen kunnen wij ook veel meer introduceren en dat gaan we ook doen. We hebben wel gelukkig gemerkt dat in de gesprekken die wij gevoerd met de gemeente gemeente. Ik ook erg geschrokken zijn en ook heel hard aan het werk gaan om te zorgen dat zij ook onderling en binnen een eigen organisatie harder werken aan het zorgen dat dit soort veiligheid incidenten niet meer kunnen plaatsvinden.

[1:01:30] Dus dat was de vraag naar alleen aanleiding daarvan dan over het project stop idee. Dus wanneer je een document kwijtraakt of het wordt gestolen. Wat moet je dan doen. Kan je dan ook nog naar het gemeentehuis of de politie. Ja dat kan altijd nog en je kunt er ook gewoon aangifte doen en dan een nieuw document aanvragen. En hoe bescherm je de ambtenaar vroeg. Mevrouw kost ook die om te zorgen dat die niet door keramiek criminelen kan worden gechanteerd. Dat is natuurlijk altijd heel ingewikkeld. Maar ik denk dat één van de beste bescherming daarvoor even los van dat mensen zich heel erg bewust zijn van hoe dat zou kunnen ontstaan is zorgen dat niemand in het proces in zijn eentje een heel traject kan doorlopen. Dus niet in zijn eentje in staat kan zijn een vals paspoort aan te vragen en het ook weer uit te reiken aan de betrokken persoon en dat is waar het in dit soort gevallen vaak mis is gegaan, namelijk dat het door een al dan niet door criminelen in jouw geïntroduceerde of wel. Iemand die jurk criminele organisatie gechanteerd was dat die mogelijkheid te geven en we kunnen leren van andere processen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld ook zelf aan hoe dat werkte bij de douane. Een van mijn vorige aandacht gebieden.

[1:02:48] De vraag van mevrouw dekker. Abdulaziz was nog over de prijs van identiteitskaarten of van paspoorten of het of ik kan nagaan of dat niet een of dat ook wel een kostprijs is een manier om de begroting te denken. Nou reis reisdocumenten worden bekostigt via een systeem van paspoort lezers en daar geldt het principe van kostendekkendheid. Dus er kan niet meer geld worden gevraagd voor voor zoiets, op basis van het feit dat de gemeenten bijvoorbeeld een begrotingsgat zou willen dichter en wel is er een verschil tussen gemeenten. Want ze kunnen bijvoorbeeld ervoor kiezen een lager bedrag in rekening te brengen dan het toegestane maximum tarief en daar daar wordt dan een suppleties voor geboden. Maar het kan dus niet zo zijn dat er extra wordt geheven. En dan ga ik door naar de vraag van mevrouw reid kowalsky met de vraag waarom wij zelf een honderd willen maken of zo. Datakluis of en of we niet willen samenwerken met bestaande initiatieven. Ook de europese commissie is bezig met de regelgeving hiervoor te ontwikkelen. Als het goed is. In december gaan we in samen met de commissie en de lidstaten. Het voorstel voor de wetgeving voor de idas verordeningen vast te stellen, en dan natuurlijk volgen nog de trilogie, dus de discussies met het europees parlement erbij en die verplicht ons allemaal in ieder geval hem ook het zelf te maken als lidstaat en we kunnen erover zal meer dan een introduceren. Maar in ieder geval willen we ook zelf een maken en wij willen een publieke opensource. Honderd maken die door burgers kunnen worden gebruikt op een hele veilige manier en overigens dat zeg ik ook steeds bij. Alleen voor mensen die dat willen. Dus als je dat liever niet doet dan is dat uiteraard ook altijd blijft ook altijd mogelijk. Ik ben heel erg bij het maken ervan in gesprek met juist die voorbeelden die u noemde dus eer, ma en pink omdat ik het belangrijk vind om zoveel mag ook de lessen te leren van wat er al ontwikkeld in de afgelopen tijd. Ik weet ook dat deze organisatie of voor eentje ervan betrokken is geweest bij voorop bij het maken van de corona. App. Dus we gaan steeds kijken naar wat we kunnen leren uit de markt en overigens ook wat we kunnen leren van andere landen, want er zijn al landen die eerder gewerkt hebben aan het maken van hem

[1:05:09] van een wolven. Wat ik wel heel erg belangrijk vind is dat de gedurende de looptijd. Mag ik misschien een zin af. Gedurende de looptijd van het maken van deze wollaert willen we natuurlijk de lessen die we van leren. Ook delen met de europese commissie. Dus wij willen alvast aan het werk om verrot vooral te kijken naar wat voor soort gegevens willen inzetten. Waarvoor wat is er dan voor nodig. Hoe zorgen dat het veilig gebeurt en hoe zorgen we ervoor dat die het ook daadwerkelijk een product of een dienst oplevert waar mensen iets aan hebben. Nou daar zijn we hard mee aan het werk en dat doen we in samenwerking, opensource en dus ook met instanties die daar goede ideeën over hebben of stukjes van de programmatuur kunnen bieden.

[1:05:51] Interruptie van mevrouw jacobs.

[1:05:53] Jaar lang verzetten. Dat is zeker goed om te om te horen dan even een check vraag begrijp ik het nou goed dat de eerdere veroordeling dus niets verplicht dat er zo n wolk moet zijn. Maar dat die verplicht dat die moet worden gemaakt door de rijksoverheid dus niet de functie. Maar de maker. Want daar ging mijn vragen net over dat hij een publieke functie vindt. Logisch. Maar waarom moeten maken ook een publieke organisatie zijn.

[1:06:17] Dat verplicht staatssecretaris.

[1:06:19] Dat verplichtte de verordeningen niet, maar wij hebben gezegd we vinden het wel fijn en goed om er zelf eentje te maken omdat we willen kijken hoe dit ook werkt en welke tegen welke hobbels je aanloopt. En omdat ik ook weet bijvoorbeeld hoeveel vertrouwen erbij nederlandse burgers is in de digi d toegangscode die we gebruiken toegangssysteem en ik het ook goed vindt om te weten dat er in ieder geval ook een publieke rol. Het is. Daarnaast zullen er in andere lidstaten ook publieke en private hollis worden gemaakt en uiteindelijk die verordeningen maakt dat we daar ook als die voldoen aan de eisen natuurlijk gewoon toegang moeten krijgen. Dus private worden zullen ook altijd mogelijk blijven en dat hebben we in onze video als het gaat over toegang ook opgenomen.

[1:07:04] U vroeg ook nog mevrouw rajkowski over het register voor buitenlandse ondernemingen en dat is een register dat in ontwikkeling is in het eerste kwartaal van vorig jaar volgend jaar zal worden opgeleverd en ik werk daarin samen met de belastingdienst en dat er gisteren gedaan om te zorgen dat ook in de buitenlandse ondernemingen kunnen inloggen bij de nederlandse overheid om hun zaken te kunnen.

[1:07:30] Er was ook een vraag van mevrouw leijten die gaat over vinden we dat op de goeie manier bezig zijn met de discussie over identiteiten bp de wall het omgang met gebruikers zitten op de goede koers. En dat is natuurlijk altijd m n. Goeie vraag. Om te stellen. Want terwijl wij aan het werk zijn aan het verbeteren zijn, is het altijd de vraag om je zal het goed om de vraag te stellen. Dan gaan we marcheren we de goede kant op. En ik denk dat dat zo is en ik denk dat ik dat kan zeggen omdat ik over een aantal ontwikkelingen die we in nederland hebben ook echt wel heel trots ben ik ben heel erg trots op dat we een baby hebben die lang niet in alle landen is en die ons heel erg helpt om burgers op een hele goede manier te helpen dat we een zender hebben niet voor niks. Gaan we dat ook introduceren op caribisch nederland. Om te zorgen dat het voor studenten makkelijker mogelijk is om in nederland te komen studeren gebruik te maken van alle voorzieningen hier. Dat soort dingen. Maar het is wel heel goed dat we scherp blijven over wat we precies willen bereiken en wat we precies willen bereiken is natuurlijk dat er transparantie is dat mensen weten welke gegevens van hen door de overheid worden verzameld gebruikt en op welke manier we willen dat niet alleen maar door hen die inzage te geven in die bp. En wie vraagt er gegevens op. Maar bijvoorbeeld ook door bij overheidsorganisaties inzage te bieden dat ons dat je van tevoren al weet als ik een aanvraag doen voor een studentenlening? Welke gegevens van duo worden er dan van mij opgevraagd bij welke organisatie. Wat moet ik zelf aanleveren. Wat wordt er met orgie. Wat met die wordt er met de gegevens gedaan en natuurlijk willen we ook nog veel harder werken aan dat zorg voor de regie op gegevens. Vandaar ook het werken met zijn het datum minimalisatie waar we nog steeds op plekken hebben waar teveel gegevens worden opgevraagd en dat is wat ik ook ontzettend belangrijk vindt dat we aan blijven werken. Dus ik denk dat we op de goede weg zitten. Dat doen we stapsgewijs. Dat doen we in samenwerking natuurlijk niet alleen maar met u met met alle wetgeving die we aan het ontwikkelen zijn en dat gaat soms niet heel erg snel door ben ik de eerste om te zeggen dat ik het ook graag soms sneller zou willen. Dat doen we samen met de europese unie. Om te zorgen dat we ook ervoor zorgen dat die regie overgegeven in het uitvragen ervan ook geregeld is in europees verband en dan zijn er nog een aantal andere punten. Maar misschien goed om dat onder die dan later ook te doen.

[1:09:56] Dit fossiel,

[1:09:57] Dit waren mijn laatste.

[1:10:00] Heel goed. Nou dank dan was dit het einde. Ik weet niet of er nog interrupties tot wel van mijn vrouw lijdt aan mevrouw leidt voor de derde interrupties.

[1:10:10] Ik vind het eigenlijk een beetje waardeloos dat ik geen antwoord krijgen op de vragen die ik stel

[1:10:17] iedereen zal zeggen ja, we zijn blij met het toeslagensysteem willen alle problemen die er zijn geweest met de toeslagen schandaal voorkomen. Overigens kan je je afvragen of je toeslagensysteem zou moeten hebben.

[1:10:29] Maar.

[1:10:30] Als je nou gewoon rustig aan. Kijk naar wat mensen aan de bnp wel of niet hebben wat er aan toegevoegd wordt aan gesleuteld moet worden hoe de wet digitale overheid is gelopen. Dan vind ik dat eigenlijk het antwoord van de staatssecretaris wereldvreemd om heel eerlijk te zijn. Ik zou graag willen dat ze losliet, vreemdheid of misschien de wens dat het allemaal gewoon werkt toch vragen of zij wil ingaan op de volgende kritiek. En wat mij betreft is dit echt snoeiharde kritiek het zo vaak ziek die niet van de vng op zo n manier verwoord van de vng, vooral eerder met de tweede tranche van de wet digitale overheid na online identificatie, online identificatie en toevoegen pleiten ervoor om het grote aandacht de implementatie van de eerste trans te volbrengen. Gemeenten en andere dienstverleners weten nog altijd niet hoe zij kunnen aansluiten op het stelsel van toegang. Met andere woorden hoe kunnen zij voldoen aan de wet digitale overheid roepen binnenlandse zaken hierover buiten duidelijkheid te geven. Voorzitter, u weet dat vast wel. Misschien niet maar

[1:11:36] als een als bij een debat in de tweede kamer mee. De overheid met zo n noodkreet komt dan is er vaak al heel veel achter de schermen ook geprobeerd om duidelijkheid te krijgen om antwoorden te krijgen en dan loopt meestal niet via de kamer. Zoiets. Dan is het eigenlijk het punt je al de paaltjes al heel dichtbij is al gevorderd is eigenlijk al te ver en dan snap ik niet dat de staatssecretaris zegt een superblij. Want ja als je hun studiefinanciering aanvraagt. Dan heb je een baan nodig is natuurlijk niet de antwoord op de vragen en de zorgen die ik probeerde te stellen.

[1:12:13] Ziet ze dat begrijpt u wat ik vraag want ze zit ook een beetje te lachen alsof alsof het niet aankomt. Maar snapt wat ik bedoel.

[1:12:22] Voorzitter over de kritiek van vng,

[1:12:25] Ja heel goed.

[1:12:27] Dat dat we het daarover hebben. Volgens mij heb ik niet gezegd dat ik superblij ben. Ik heb die worden ook niet in de mond genomen. Ik heb gezegd dat ik over een aantal onderwerpen dat ik daar heel tevreden over ben dat we het hebben en dat ik er trots op ben dat we het hebben en dat we tegelijkertijd verder moeten gaan en daarbij zie ik. En mijn vrouw lijdt kent mij ook uit mijn vorige baan natuurlijk wat voor problemen. We hebben gezien in sommige instanties als het gaat over het functioneren van de overheid. Maar dat betekent niet dat we moeten ophouden met nadenken of moeten ophouden om juist de regie over je gegevens en de manier waarop je zaken doet met de gegevens nog beter te regelen en dat is precies wat we beogen te doen als het gaat over het onderwerp van de vng. Ik ga graag met hen weer in overleg. Want we zijn namelijk heel nauw met hen in overleg. Sterker nog, we hebben over juist die digitale toegankelijkheid en een staande commissie waarin dat wordt besproken, omdat het zo ontzettend belangrijk is is dat zij en daar hebben ze het denk ik over. We werken al samen met over als het gaat over inloggen. Dat doen we namelijk via die digi d waarmee je niet alleen maar bij de rijksoverheid, maar ook bij de gemeente kunt inloggen de wet digitale overheid de eerste versie daarvan de eerste tranche van die nu ook voorligt in de eerste kamer gaat natuurlijk over private partijen, waardoor het mogelijk wordt om ook in nog middelen die ook nog middelen kunnen ontwikkelen. En dan gaat het natuurlijk over hoe die kunnen aansluiten op de gemeenten en ik vind het ontzettend belangrijk dat gemeenten straks ook weten hoe dat moet de wet is nog niet aangenomen ligt nog voor in de eerste kamer en ik ik zal ervoor zorgen dat we, voordat we die wet gaan bespreken dat contact hebben met de vng. Want ik vind het ontzettend belangrijk dat zij ook daar goed mee uit de voeten kunnen.

[1:14:12] Punt.

[1:14:14] Dankuwel.

[1:14:15] Wil iemand nog extra laatste vier interruptie van mevrouw leidt.

[1:14:20] Voor zover ik begrijp ik begrijp er niks van.

[1:14:25] De simpele vraag moet je niet eerst de huidige wet digitale overheid is goed ingevoerd. Uberhaupt werd aangenomen hebben om de volgende stap te zetten. Zou je niet moeten zorgen dat als je de volgende stap zet dat medeoverheden daarover ook akkoord zijn dat zij weten wat er aan de hand is, zou het antwoord niet op. Gewoon ja moeten zijn in plaats van zeggen ik ben trots en werken dollar en loste alle problemen op. Dan krijgen we deze brief van de vng snapt staatssecretaris toch.

[1:14:53] Staatssecretarissen.

[1:14:54] Volgens mij was mijn antwoord ook. Ja want ik zei ik ga met de gemeente en beter gezegd ook met de vng graag hierin over overleg die brief heb ik nog niet van ze ontvangen. Maar natuurlijk vind ik het belangrijk om met hen te spreken over dit onderwerp. Want nogmaals bij de implementatie daarvan. Ze zijn ongelooflijk belangrijk. Nogmaals, ook dat doe ik graag. Dat doe ik ook voordat de wet voorligt in de eerste kamer, zodat we ook weten hoe met hen verder kunnen in in het vervolg en tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook bezig om niet te stoppen met denken over het verbergen.

[1:15:28] Van het systeem.

[1:15:30] Dankuwel. Dan is daarmee een einde gekomen aan de eerste termijn van de regering van de staatssecretaris via de staatssecretaris van huffelen. Dan gaan we direct door naar de tweede termijn van de kamer. Het woord is aan mevrouw de kofschip geen behoefte dankuwel. Mevrouw ruimtelus is geen behoefte. Dank u wel, mevrouw leijten.

[1:15:48] Voorzitter,

[1:15:50] We moeten dit misschien ook nog maar onderling bespreken hoeveel ze in zo n debat heeft. Want als je het hebt over de toekomst van de bnp. Maar je hebt eigenlijk geen idee waar die staat wat betreft de toekomst, maar tegelijkertijd wordt wel van alles aangekondigd en om in ontwikkeling genomen en op deze manier is afgevinkt dat de kamer daar dan over heeft gehad, vindt de sp fractie best wel zorgelijk. Mijn noodkreet zou zijn. Stop eventjes. Neem even pas op de plaats werd eerst even al die emoties en abonnementen en verzoeken uit die we hadden bij de l a. Die is maar ternauwernood aangenomen. De wet digitale overheid is teruggekomen uit de eerste kamer was ze anders gesneuveld. Dus breng dat nou eerst op orde en stuur ons dan bijvoorbeeld in januari opnieuw een brief over als je als je al die antwoorden en bouwstenen hebt over hoe verder. Ik heb het idee. Voorzitter, dat als wij nu dit laten gaan en bijvoorbeeld niet een twee minuten debat aan vragen en daarover dan een motie indienen dat het water onder de brug is en dat wij over een halfjaar geconfronteerd worden met ontwikkelingen en invoering van allerlei beleid waarvan wij denken. Oh wacht even. Dat gaat wel erg hard.

[1:16:57] Dus ik kijk ook kan ook de staatssecretarissen aan hoe zij daar op in wil of of zij erop wil gaan, want anders dan is dit debat geweest met drie partijen waarvan er twee geen tweede termijn. Wat ik snap want ik weet niet zo goed waar ik mijn tweede termijn moet doen, maar tegelijkertijd we denk ik allemaal zitten met buikpijn vergat dit wel de goede kant op.

[1:17:19] Mevrouw leidt u zegt wel iets over twee minuten debat of hoeft dat voor mij wilt zijn eerste reactie van de staatssecretarissen afwachten, want het wordt natuurlijk wel de de staatssecretaris zal dan haar eigen tweede termijn geven. Maar dan is het debat ook afgerond. Dus ik weet niet of u het staat u natuurlijk altijd veel minder procedurevergadering hier weer vervolg aan te geven. Maar als u in twee minuten debat aan aanvragen vragen dan is, zoals u weet het moment nu.

[1:17:45] Nou nee maar ik kan morgen nog een moment vermaakt. Volgende week en over drie weken ook nog want ik kan altijd nog vragen om een primaire afronding van een debat. Dat hoeft niet in het debat zelf, maar ik zou het liefst dat helemaal niet hebben. Ik zou het liefste staatsssecretaris het gevoel krijgen dat zij begrijpt dat de zorgen zijn bij zowel de gemeente als bij uitvoerders op allerlei terreinen en dat ze zeggen we doen het behoedzaam. We doen het zorgvuldig. Maar ze is nu al over de ontwikkeling van de i won t en we sluiten de koninkrijk delen aan. Het is allemaal zo geweldig en ik ben super trots op terwijl antwoorden op kamervragen die ik heb gesteld over bijvoorbeeld dan in informatie krijgen van allerlei diensten waarom die in die basisgegevens zijn geweest. Dat wordt allemaal uitgesteld en ik vind het prima als het ministerie niet tot die antwoorden komt in drie tot zes weken om meer tijd dan voer te geven. Ik heb liever goede antwoorden overhaaste antwoorden, maar het is niet met mekaar een verhouding. Dus ik wil eigenlijk helemaal geen moties indienen want die zou dan heel plat zijn van neem geen verdere stappen. Ik wil een beetje het gevoel hebben dat hij niet wordt doorgedenderd zonder dat wij dat doorhebben. Want zo is de aarde ook gekomen. Dat heeft de kamer wel af en toe is gemeld van we zijn met een pilot bezig, maar het was eigenlijk.

[1:18:52] Ik rechtmatig,

[1:18:53] Gezien niet zo best wat daar gebeurde met de baas gegevens van mensen en de privacy van mensen. Dat is nu

[1:19:01] rechtgezet door een wet. Maar die wetsbehandeling was behoorlijk tumultueus en ik zou het heel zonde vinden als we dit met de toekomst van bp op die manier ook doen. Dus zouden we met staatssecretaris kunnen afspreken dat zij bijvoorbeeld zegt als ik al die antwoorden hebt op die brief die worden geadresseerd is van elf november bijvoorbeeld eind januari dat ze dan schetst hoe ze stapsgewijs verder wil gaan dan kan ze ook het gesprek met de vng gevoerd hebben en dat we dan kijken van oké we hebben vaste voet onder de grond en dat ze tot die tijd gewoon een beetje behoedzaam open.

[1:19:33] Dankuwel nemen met deze inbreng is ook een einde gekomen. Een tweede termijn van van de kamer en ik denk ik weet niet normaal zou geschorst kunnen worden. Maar ik denk dat u direct zal uw eigen tweede termijn kan doen en over de zorgen die mevrouw lijdt, heeft over de elf november brief in relatie tot iets te organiseren in januari. Wellicht wilt u daar iets over zeggen aan de staatssecretaris.

[1:19:55] Het wordt behoedzaam is in dit geval denk ik inderdaad een kernthema wond iets onberoerd of onverhoedse of iets onverantwoords doen met de b o p is zou dramatische effecten kunnen hebben en dat dat is zeker iets waar ik het over eens bent met mevrouw leijten en we willen niet alleen maar dat die gegevens die erin staan kloppen. Maar dat ze ook heel goed beschermd worden dat ze gebruikt worden waarvoor ze gebruikt moeten worden, maar vooral niet meer dan dat en dat burgers ook inzage krijgen in wat er precies met hun gegevens gebeurt en dat ze dat kunnen begrijpen wat er mee gebeurd en dat is natuurlijk ook precies de ontwikkeling waar we aan werken. Ik denk dat het heel goed is dat we in in het begin van volgend jaar als die onderzoeken waar ik het net over had zijn afgerond u sowieso daarover op de hoogte stellen een brief sturen om informatie te geven voor die tijd gaan we geen onverwachte stappen doen of andere nieuwe plannen ontwikkelen. Wij zijn bezig met een aantal van die thema s zijn bezig met de wet digitale overheid die nu voorligt in de eerste kamer. Daar zal worden behandeld. Ik zal in ieder geval ook in gesprek gaan met de organisaties die via u ook hebben aangegeven dat ze zich grote zorgen daarover maken want ik vind het belangrijk dat zij met ons aan het werk gaan en dat ze ook dat we ook met hun kritiek aan het werk gaan op een zodanige manier dat ze er vertrouwen in hebben en uit ons mee kunnen werken en ik zal er uiteraard voor zorgen dat ook over andere ontwikkelingen. U wordt geïnformeerd, niet in de laatste plaats ook de beantwoording van de vragen die nog openstaan en die natuurlijk van groot belang zijn. Dus wat mij betreft doen we het ook behoedzaam kijken we vooral vooral ook goed naar wat de effecten zijn van stappen die we zetten en houden u ook van as kamer goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. We hebben inmiddels

[1:21:44] de wetgeving rondom de la is natuurlijk inmiddels aangenomen. Maar dat ook betekent dat we nog steeds heel zorgvuldig blijven werken en nogmaals wij de ik stel u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Want om daar mee af te sluiten. Dat wordt behoedzaam en zorgvuldig en op basis van dat mensen kunnen vertrouwen. Dat is de kern van wat we ook in in mijn digitalisering zijn werkagenda staat. Mensen moeten kunnen vertrouwen dat de overheid op een heel zorgvuldige manier met de gegevens omgaat en en we moeten vooral zorgen dat alles alles wat erin fout zou kunnen gaan dat we daar op een goede manier voorzorgsmaatregelen nemen binnen nederland en ook zeker in europees verband.

[1:22:24] Dank u dank u. Staatssecretarissen. Daarmee is een einde gekomen aan een tweede termijn van het kabinet. Nou deze middag het daarmee is ook bijna een einde gekomen aan het commissiedebat bp een idee over de ella gehad en de wto, maar ook het vinkje en de datum kluistert zijn weduwe termologie is om tafel over tafel gekomen.

[1:22:49] Maar deze en we hebben een brief van elf november. Die hebben verschillende leden aangaf dat de staatssecretaris zekerder staan al negen acties toezeggingen in die die zullen komen. Dus die blijven natuurlijk gewoon staan. Maar daarbovenop zijn we nog tot drie toezeggingen gekomen die ik nog eventjes een voorstel lezen. De staatssecretarissen zal de schriftelijke kamervragen van het lid leijten over het bericht dat er buitensporig vaak inzage in de persoonsgegevens via de beerput van slachtoffers van de toeslagen schandaal heeft plaatsgevonden, waarover op drie november en uitstel bericht is ontvangen, op zeer korte termijn beantwoorden. Een tweede toezegging is de staatssecretarissen gaat voor de verdere behandeling in de eerste kamer van de wet digitale overheid spreken met de vng over hoe kunnen aansluiten op het stelsel toegang naar aanleiding van de kritiek in de brief van de vng en de laatste toezegging. De derde. De staatssecretarissen begin volgend jaar een reactie sturen over de in de brief van elf november genoemde lopende zaken ten aanzien van de ella aan de staatssecretarissen geen onomkeerbare stappen.

[1:23:54] Ik zie instituut gezegd dat ik.

[1:23:57] Hoe onverwacht.

[1:23:59] Om behoedzame stappen. We gaan die wet natuurlijk wel gewoon uit. Maar we doen dat behoedzaam. Dat is wat ik heb gezegd.

[1:24:06] Voorgoed samen stappen. Ik zie nog steeds ook geknipt gaan onomkeerbare aanpassen naar beboet samen stappen toch nog. Mevrouw leidt.

[1:24:16] Tot slot. Laten we dan.

[1:24:18] Frankrijk maken het voornemen tot de wollaert.

[1:24:22] Hoe dan ook willen noemen. Ik zou zeggen digitale datakluis is misschien handiger.

[1:24:27] Maar goed dat gaat staatssecretaris krijgen daar gewoon al voorbeeldjes van dat ie in ontwikkeling is die zal niet europese aas aangenomen. Daar zijn de onderhandelingen lopen nog. Ik ben altijd heel erg voor om voorop te lopen in op. Maar we weten nog niet welke bron gegevens in dat soort zaken.

[1:24:47] Wees daar dan ook behoedzaam mee want hij is in principe nog niks over aangenomen en het is wel een onontwikkeld.

[1:24:54] Volgens mij hebben jullie net met elkaar. De staatssecretarissen, hetgeen geen behoedzame stappen dus ontmoet samen stad recentelijk nog steeds verkeerde kon hij daarmee wegkomen onberoerd samen stappen dat we met elkaar geconcludeerd na. Ik dank u allen voor uw inbreng uiteraard ook de ambtenaren voor voor alle ondersteuning zijn zonder ambtenaren zijn. Wanneer ik dat zeg ik altijd en daarmee sluit ik het debat en dank u wel.